HELSENORGE

Avtale om rituell omskjæring

Helse Sør-Øst har inngått avtale om rituell omskjæring av guttebarn med  Parsennklinikken i Oslo. Det betyr at Ibsensykehusene ikke lenger har avtale om rituell omskjæring.

Rammeavtalen gjelder fra 1. mai 2021 til 31. desember 2022 med mulighet for at den kan forlenges.

Avtalen gjelder kun barn opp til tre måneders alder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til risiko for komplikasjoner, og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.

Parsennklinikken kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra lege. Her forutsettes det at Parsennklinikken innhenter nødvendig medisinsk informasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. 
Ved henvisning fra føde-/barselavdeling, helsestasjon eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå.

For slike inngrep er det krav om egenbetaling fra foresatte, for tiden kr. 4000.
 
Pasient og brukerettighetsloven gjelder ikke for rituell omskjæring av guttebarn. Det betyr at tjenesten ikke omfattes av fritt behandlingsvalg, og at pasienter fra andre helseregioner ikke kan benytte seg av denne avtalen.