HELSENORGE

Behov for pasienter til studie

NIS-studien er en klinisk studie som undersøker effekten av betennelsesdempende medikamenter ved isjias. Forskerne ønsker å få med flere pasienter i studien.

Studien foregår ved Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark, Vestre Viken, Stavanger Universitetssjukehus og Oslo Universitetssykehus. 

Sykehuset Østfold er sponsor, og det er ingen kommersielle interesser involvert.
Fra Sykehuset Telemark deltar Seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering.

NSAIDs er en type betennelsesdempende medikamenter som ofte forskrives til pasienter med isjias. Med isjias mener vi ryggsmerter som stråler ut i benet. Til tross for utbredt bruk, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, er det usikkert om NSAIDs faktisk er nyttig ved isjias.  

For å øke rekrutteringen av aktuelle pasienter ønsker forskerne å gjøre studien mer kjent blant fastlegene. Du finner mer informasjon om studien på nettsidene til Sykehuset Østfold.