HELSENORGE

Pasienter som ønsker endoskopiske prosedyrer i narkose

Gastromedisinsk poliklinikk ved Sykehuset Telemark ber fastlegene om hjelp for at de riktige pasientene  skal få tilbud om prosedyrer i narkose. Det vil få ned ventetida for de som trenger narkose.

Avdelingsleder Benedicte Børge-Ask håper at informasjon om krav til henvisninger kan bidra til at de riktige pasientene får tilbud om narkose. Dagens henvisningspraksis fører til økt ventetid for pasienter som trenger narkose.

Bakgrunnen for at man nå ber om hjelp, er at Gastromedisinsk poliklinikk opplever at stadig flere ønsker   endoskopiske undersøkelser i narkose.  Prosedyrer utført i narkose gir klart høyere risiko for komplikasjoner enn prosedyrer utført uten narkose, eller bare med sedasjon (med bruk av iv. Midazolam)
Er det ikke tidligere forsøkt med endoskopi i sedasjon skal dette forsøkes før pasienten søkes til narkosetime. I tillegg skal det foreligge god medisinsk grunn til at pasienten søkes til prosedyre i narkose

Prosedyrer i narkose er svært ressurskrevende både før og under prosedyren. Kapasiteten er derfor bare en brøkdel i forhold til prosedyrer i sedasjon. Det gir økt ventetid for pasienter som skal til prosedyre i narkose sammenlignet med prosedyrer i sedasjon. Erfaringen er svært god med bruk av midazolam (ev. med fentanyl). I de aller fleste tilfeller vil det gi pasientene god sedasjon , slik at undersøkelsen kan gjennomføres ukomplisert.
Ber om hjelp til å prioritere riktig

Gastromedisinsk poliklinikk ber derfor om hjelp slik at de riktige pasientene får tilbud om   prosedyrer i narkose. Er det ikke tidligere forsøkt med endoskopi i sedasjon skal det forsøkes før pasienten søkes til narkosetime. I tillegg skal det foreligge god medisinsk grunn til at pasienten søkes til prosedyre i narkose.

Henvisningen

Hvis kriteriene for prosedyre i narkose er fylt er det viktig at henvisningen inneholder følgende opplysninger: fysisk status, blodtrykk, puls, høyde og vekt, tidligere sykdommer, oppdatert medisinliste ved henvisningstidspunkt. Dette er meget viktig for anestesilege som vurderer pasientene før planlagt narkose. Uten denne informasjonen kan pasienten dessverre ikke planlegges til narkosetime.