HELSENORGE

Praksiskonsulentordningen (PKO)

  • PKO-leder: Edvard Løchen, E-post: edvard.lochen@gmail.com
  • Praksiskonsulent ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling: Bjørnar Nyen
  • Praksiskonsulent ved Medisinsk klinikk:  Aleksander Thorne

PKO er et nettverk av allmennleger som er deltidsansatt på sykehuset for å fremme samarbeid mellom sykehuset og fastlegene, og arbeider med å forbedre pasientforløpet mellom første og annen linje i helsetjenesten.

Vi samarbeider med kliniske avdelinger om det faglige samspillet mellom sykehuset og fastlegene. PKO arbeider også på systemnivå med forbedring av kommunikasjon. Praksiskoordinator leder gruppa, og er knyttet til Fag- og forskningsavdelingen ved fagdirektør Halfrid Persdatter Waage. Koordinator arbeider med informasjon innad i sykehuset og utad til kommunene, medikamentsikkerhet, epikrisetjeneste og pasientinformasjon.

Praksiskonsulentene har sammen med avdelingene valgt ut målbare prosjekter for bedring av arbeidsdeling og informasjonsflyt mellom første- og annenlinje.
Praksiskonsulentene er ansatt i 10% stillinger og PKO-leder i 20% stilling.

Fant du det du lette etter?