HELSENORGE

Redusert kapasitet i pasientreiser

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at pasienter sitter sammen med andre enn ledsager eller husstandsmedlemmer under transport. Dette gjør at det er nødvendig med tiltak for å sikre planlagt transport for de som trenger det mest.

På bakgrunn av anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, vil ikke Pasientreiser sett pasienter sammen i liten bil. Det betyr at transportkapasiteten blir redusert til en tredjedel. Vanligvis kan inntil tre pasienter dele samme bil.

For å unngå mest mulig forsinkelser, og i verste fall uteblivelse fra behandling, har Pasientreiser iverksatt flere tiltak:

  • Pasientreiser skal håndtere tilgjengelig kapasitet. Rekvirenter må prioritere de viktigste pasientgruppene. Pasientreiser ber fastleger og fysioterapeuter om å bidra ved kun å rekvirere transport for pasienter som skal til viktig behandling og som både har et helsemessig behov og som ikke har andre til å hjelpe seg med transport.
  • I områder med oppbrukt kapasitet tar Pasientreiser kontakt med pasient og forespør om mulighet til at pasient kan ordne reisen selv, eventuelt være med på en samkjørt transport med bruk av smittevern for å sikre at flere pasienter rekker behandlingstidspunktet.
  • Pasientreiser ønsker å samkjøre pasienter som kan dokumentere at de er vaksinert.

Pasientreiser ønsker et tett samarbeid med behandlere i Vestfold og Telemark for å finne de beste løsningene for transport av pasientene. Dersom det er fare for at enkelte, gjerne ressurssvake pasienter, ikke får nødvendig helsehjelp, blir behandlere oppfordret til å kontakte Pasientreiser på 05515 (tast 8 for VIP).

Pasientreiser minner om at en rekvisisjon er en attest fra behandler på at pasienten trenger tilrettelagt transport av helsemessige årsaker.

Når man oppretter en rekvisisjon på transport, bekreftes det at pasienten ikke kan kjøre egen bil eller benytte offentlig transport på grunn av

  • betydelig redusert orienteringsevne
  • betydelig redusert allmenntilstand
  • psykisk problemer
  • redusert forflytningsevne