HELSENORGE

Strenge smitteverntiltak på Helseekspressen

Det er innført en rekke smitteverntiltak på Helseekspressen. Bussen går daglig mellom Skien og Oslo, og de ansatte gjør hva de kan for at pasientene skal føle seg trygge om bord. 

– Vi kjører i dag med begrenset kapasitet. Det er plass til 26 pasienter om bord, men vi har for tiden bare lov til å ha maksimalt 13 pasienter, pluss en ledsager, hver vei. Det vil si at det sitter én pasient per seterad. Pasientene sitter i kø-formasjon etter hverandre innerst mot vinduet, fordi forskning viser at dette minsker smitterisiko. Vi har også påbud om munnbind, og det må vi fortsette med en god stund fremover, sier Vibece Kikut Lunde. 

Hun er teamleder for helsefagarbeiderne som jobber på de tre bussene, som går daglig fra Skien til Oslo.  Helseekspressene starter klokken 06.00, 07.20 og 09.15 fra Sykehuset Telemark. Første buss er inne på Radiumhospitalet 08.35. De øvrige stoppestedene i Oslo er Rikshospitalet og Ullevål.

– De fleste av pasientene har tunge kreftdiagnoser eller er i risikogruppen av andre årsaker, derfor må vi ha strenge tiltak. Vi spriter hendene på pasientene før de kommer ombord. I tillegg sprites hele bussen om morgenen før avreise, og i pausen før retur fra Oslo, forteller Vibece Kikut Lunde. 

– Pasientene har ulik helsetilstand. Noen har fysiske plager, ande psykiske. Mens noen har behov for omsorg eller støtte og puter, har andre behov for å sitte alene. Det er viktig at pasientene føler seg trygge, ivaretatt og sett, og får hjelp på sykehusene videre. På vei innover mot Oslo kan vi ringe portører, som møter pasientene ved ankomst, forteller Vibece.

Bussene er utstyrt med båreplasser, hjertestarter, blodtrykksapparat, pulsoksymeter, O2 og medisiner. I tillegg har bussene stort handicaptoalett.