HELSENORGE

Sykehuset vaksinerer prioriterte pasientgrupper

Sykehuset prioriterer hvilke pasientgrupper som skal prioriteres. Fastleger kan dessverre ikke henvise pasienter til vaksinering på sykehuset.

Det er startet vaksinering av pasienter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Pasienter ved seksjon for alderspsykiatri, sikkerhetsposten og noen på akuttavdelingen er vaksinert med dose 1.
Det vurderes vaksinering av pasienter som er utskrevet på tvang (TUD).

Dialysepasienter får tilbud om vaksine, og der er vaksineringen også startet opp. Tilbudet vil også inkludere de som står i transplantasjons kø
Hematologiske pasienter og kreftpasienter vil bli vaksinert etter vurdering av behandlende lege.

Disse pasientene vil bli fullvaksinerte ved Sykehuset Telemark.

Når det gjelder prioritering av aktuelle pasienter, er det sykehuset som gjør denne prioriteringen blant pasienter som er i behandling. Fastleger kan dessverre ikke henvise pasienter til vaksinering på sykehuset.