HELSENORGE

Utsetter drop-in på radiologi

Sykehuset har valgt å utsette drop-in på radiologi. Bakgrunnen for dette er kravene til avstand og et ønske om å ha kontroll på hvor mange pasienter som kommer. 

​Pasienter som vanligvis ville kommet til drop-in får rask time, og dette har ikke medført økt ventetid. ​