HELSENORGE

Utvidet kirurgisk aktivitet i Kragerø

Ved kirurgisk poliklinikk i Kragerø er det økt kapasitet innen noen kirurgiske tjenester. Kirurg Dr. Reza Vand vil motta pasienter for vurdering og eventuelt direkte operasjon.

​Tilbudet gjelder for følgende kirurgiske problemstillinger:

  • vurdering, primærutredning og primærbehandling av benigne og maligne hudtilstander
  • sårproblematikk
  • kroniske tånegl tilstander

Avhengig av behov, vil vi kunne tilby disse tjenestene for å assistere og avlaste primær helsetjenesten. Ved stor pågang vil vi vurdere å utvide tilbudet for å ivareta kort ventetid.

Fastleger kan henvise aktuelle pasienter til Sykehuset Telemark Skien Avdeling kirurgi Kragerø.

For ytterligere info eller spørsmål, ring Hans Lindrum på telefon 35 98 61 80
eller e-post linh@sthf.no