Alderspsykiatrisk forskningsnettverk Telemark og Vestfold - TeVe

Alderspsykiatrisk forskningsnettverk er et samarbeid mellom alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste ved Sykehuset Telemark (STHF) og Sykehuset i Vestfold (SiV).

​Forskningsnettverket driver klinikknær forskning og fagutvikling med utspring fra de alderspsykiatriske fagmiljøene ved Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold. Vi samarbeider tett med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Forskningsnettverket ble etablert i 2006.

Kontaktinformasjon

marit.navik@sthf.no
Leder: Marit Nåvik, Spesialergoterapeut/ Mph. Telefon: 92246004

mariakrogseth@gmail.com
Forsker: Maria Krogseth, Lege/ Postdoc. Telefon: 97154442

Samarbeidspartnere

Psykiatrisk fylkesavdeling, Sykehuset i Vestfold - SiV


Nasjonalt kompetansestjeneste for aldring og helse

Medieoppslag

Mer skrøpelige eldre av mange medisiner. Forskning.no 02.02.2016

Øker sjansen for demens. TA 25.01.2016, pdf-versjon

Fanger ikke opp medisinbivirkninger. Dagens medisin 27.11.2015

TV-aksjon. TA 19.10.2013, pdf-versjon

TV-aksjon. Tønsberg Blad 19.10.2013Forskningsprosjekter der TeVe er involvert

Pågående

Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/delirium-blant-hjemmeboende-eldre-med-hjemmesykepleieDelirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleieStudien tar for seg delirium sin påvirkning av pasientens videre prognose, justert for faktisk funksjon før et delirium.01.06.2015 22:00:00
Kognitiv funksjon og sviktutvikling ved tidleg demens av Alzheimertype og frontotemporal typehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/kognitiv-funksjon-og-sviktutvikling-ved-tidleg-demens-av-alzheimertype-og-frontotemporal-typeKognitiv funksjon og sviktutvikling ved tidleg demens av Alzheimertype og frontotemporal typeMålet med studien er å samanlikne kognitiv funksjon hos personar med tidleg Alzheimer demens og frontotempoal demens, og undersøke forløpet med sviktutvikling hos dei to diagnosegruppene. 01.12.2015 23:00:00
Medisinbruk relatert til demensutviklinghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/medisinbruk-relatert-til-demensutviklingMedisinbruk relatert til demensutviklingLangvarig bruk av medisiner som demper sentralnervesystemet kan øke risikoen for utvikling av demens. Undersøker hvor mange som bruker slike legemidler blant personer som utredes for demens, og hvordan legemiddelbruk kan påvirke sykdomsutviklingen. 01.08.2014 22:00:00
Sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/sammenhengen-mellom-bruken-av-psykotrope-legemidler-og-skropelighet-hos-eldreSammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldreI denne studien undersøker vi om uheldig legemiddelbruk fører til økt skrøpelighet hos eldre. 01.02.2015 23:00:00


Avsluttede

Samarbeid om tilbud til yngre personer med demens (2007-2008) til yngre personer med demenshttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/samarbeid-om-tilbud-til-yngre-personer-med-demens-2007-2008-til-yngre-personer-med-demensSamarbeid om tilbud til yngre personer med demens (2007-2008) til yngre personer med demensSamarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune om tilbud til yngre personer med demens, med fokus på bruk av individuell plan.15.08.2016 22:00:00
Ungdomstid i skyggen av en forelders demenssykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/ungdomstid-i-skyggen-av-en-forelders-demenssykdomaspxUngdomstid i skyggen av en forelders demenssykdomBarn og ungdom som vokser opp i hjem med demenssykdom har i mange år vært en «glemt» gruppe. De senere årene har det vært et økende fokus rettet mot denne gruppen. Det er likevel fortsatt lite kunnskap om hvordan barn og unge opplever å vok...01.12.2016 23:00:00
Samhandling, epikrise og sykepleierapporthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/samhandling-epikrise-og-sykepleierapportSamhandling, epikrise og sykepleierapportKartleggingsundersøkelse i kommunene i Telemark om samarbeid og samhandling ved utskriving av pasienter fra alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste til kommunene i Telemark og Vestfold.07.08.2016 22:00:00
Marthe Meo i veiledning (2011)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/marthe-meo-i-veiledning-2011Marthe Meo i veiledning (2011)Bruk av Marte meo metoden i veiledning av helsepersonell på sykehjem ved utskrivning av pasienter fra alderspsykiatrisk sengepost, Sykehuset i Vestfold. 08.08.2016 22:00:00
Etablering av Norsk Demensregister (2007- 2013)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/etablering-av-norsk-demensregister-2007-2013Etablering av Norsk Demensregister (2007- 2013)Etablering og drift av Norsk Demensregister i samarbeid med nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse- NKAH.09.08.2016 22:00:00
Validering av NPI (2010- 2012)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/validering-av-npi-2010-2012Validering av NPI (2010- 2012)Validering av den Norske kortversjonen av Nevropsykiatrisk Intervjuguide-NPI-Q .Masteroppgave. En Pilotstudie gjennomført ved Sykehuset i Vestfold.10.08.2016 22:00:00
Validering av verktøy for å bestemme antikolinerg legemiddelbelastning hos eldre (2013-2014)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/validering-av-verktoy-for-a-bestemme-antikolinerg-legemiddelbelastning-hos-eldre-2013-2014Validering av verktøy for å bestemme antikolinerg legemiddelbelastning hos eldre (2013-2014)Oversiktsartikkel basert på doktorgradsavhandlingen: "Reducing anticholinergic burden in a frail elderly population. Translating the inapproproateness of anticholinergic drugs into patient-related outcomes." 11.08.2016 22:00:00
Miljøbehandling ved depresjon (2013)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/miljobehandling-ved-depresjon-2013Miljøbehandling ved depresjon (2013)Personalets erfaringer med miljøbehandling for pasienter med depresjon innlagt i alderspsykiatrisk sengepost.12.08.2016 22:00:00
Tilbud til alderspsykiatriske pasienter kommunene i Telemark og Vestfold ( 2009- 2010)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/tilbud-til-alderspsykiatriske-pasienter-kommunene-i-telemark-og-vestfold-2009-2010Tilbud til alderspsykiatriske pasienter kommunene i Telemark og Vestfold ( 2009- 2010)Kartlegging av tilbudet til alderspsykiatriske pasienter i kommunene i Telemark og Vestfold gjennom telefon intervju med sentrale helsepersonell i kommunene.13.08.2016 22:00:00
Musikk som tiltak ved vanskelig adferd hos personer med demens (2008-2009)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/musikk-som-tiltak-ved-vanskelig-adferd-hos-personer-med-demens-2008-2009Musikk som tiltak ved vanskelig adferd hos personer med demens (2008-2009)Utviklingsprosjekt ved bruk av musikk som tiltak for å forebygge og redusere utfordrende adferd for pasienter innlagt i alderspsykiatrisk sengepost, Seksjon for alderspsykiatri Sykehuset Telemark.14.08.2016 22:00:00
Kurs for pårørende til yngre personer med demens ( 2006-2008)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/kurs-for-parorende-til-yngre-personer-med-demens-2006-2008Kurs for pårørende til yngre personer med demens ( 2006-2008)Kurs gjennomført ved Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset i Buskerud og Sørlandet sykehus i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.17.08.2016 22:00:00

Fant du det du lette etter?