HELSENORGE

Forskningsartikler - 2018 til 2022

Ved klikk på en artikkel får du en kort forklaring på norsk om hva det dreier seg om.

​2023​

​​​

​​​​

​​​​

2022​​

​​​

2022 - Kartlegging av symptomer og genetikk av pasienter med en arvelig muskelsvinnsykdom.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-kartlegging-av-symptomer-og-genetikk-av-pasienter-med-en-arvelig-muskelsvinnsykdom2022 - Kartlegging av symptomer og genetikk av pasienter med en arvelig muskelsvinnsykdom.Jensen SM, Müller KI, Mellgren SI, Bindopff LA, Rasmussen M, Ørstavik K, Jonsrud C, Tveten K, Nilssen Ø, Van Ghelue M, Arntzen KA Neuromuscul Disord. 2022 Nov 25;S0960-8966(22)00707-6.10.02.2023 09:45:59
2022 - Utvikling av selvrapportert helserelatert livskvalitet etter nyretransplantasjon kan bidra til å predikere prognosen.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-malbare-elementer-i-livskvalitetsskjema-kan-bidra-til-a-predikere-prognosen-etter-nyretransplantasjon2022 - Utvikling av selvrapportert helserelatert livskvalitet etter nyretransplantasjon kan bidra til å predikere prognosen.Tsarpali V, Midtvedt K, Lønning K, Bernklev T, Åsberg A, von der Lippe N, Reisæter AV, Heldal K Transplantation Direct 202202.02.2023 12:38:06
2022 - Gjennomgang av egenskapene til et spørreskjema ofte brukt i kartlegging av sosial funksjonssvikt.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-gjennomgang-av-egenskapene-til-et-sporreskjema-ofte-brukt-i-kartlegging-av-sosial-funksjonssvikt2022 - Gjennomgang av egenskapene til et spørreskjema ofte brukt i kartlegging av sosial funksjonssvikt.Bergquist KÅ, Halvorsen MB PsykTestBarn 202227.01.2023 14:11:20
2022 - Ny teknologi for å avdekke atrieflimmer som årsak til hjerneslag.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-ny-teknologi-for-a-avdekke-atrieflimmer-som-arsak-til-hjerneslag2022 - Ny teknologi for å avdekke atrieflimmer som årsak til hjerneslag.Ratajczak-Tretel B, Tancin Lambert A, Al-Ani R, Artnzen K, Bakkejord GK,,et al.,,Tobro H, Truelsen TC, Wassvik L, Ægedius KL, AStar D, Aamodt AH. Eur Stoke J 202227.01.2023 07:25:01
2022 - Har Zopiklone effekt for søvnløshet hos alvorlig syke kreftpasienter? En randomisert placebokontrollert studie.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-har-zopiklone-effekt-for-sovnloshet-hos-alvorlig-syke-kreftpasienter-en-randomisert-placebokontrollert-studie2022 - Har Zopiklone effekt for søvnløshet hos alvorlig syke kreftpasienter? En randomisert placebokontrollert studie.Jakobsen G, Sjue K, Paulsen Ø, Kaasa S, Hjermstad MJ, Klepstad P Support Care Cancer. 2022 Dec 1924.01.2023 11:00:00
2022 - Medikamenthåndtering for pasienter med hoftebrudd i og utenfor sykehus.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-medikamenthandtering-for-pasienter-med-hoftebrudd-i-og-utenfor-sykehus2022 - Medikamenthåndtering for pasienter med hoftebrudd i og utenfor sykehus.Henriksen BT. Krogseth M. NguyenCT. Mathiesen L. Davies MN. Andersen RD. Andersson Y BMJ Open. 2022 Nov 15;12(11):e064868. 09.01.2023 12:09:36
2022 - En kvalitativ studie om intensivsykepleieres og legers opplevelser med covid-19 pandemienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-en-kvalitativ-studie-om-intensivsykepleieres-og-legers-opplevelser-med-covid-19-pandemien2022 - En kvalitativ studie om intensivsykepleieres og legers opplevelser med covid-19 pandemienMeyer-Kristiansen B, Danielsen A, Hegland PA Inspira. 2022;17(1):54-7005.01.2023 11:40:49
2022 - En ny fenotype forbudet med SLC12A6-genet – sensorisk og motorisk nevropati med voksen debut.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-en-ny-fenotype-forbudet-med-slc12a6-genet-sensorisk-og-motorisk-nevropati-med-voksen-debut2022 - En ny fenotype forbudet med SLC12A6-genet – sensorisk og motorisk nevropati med voksen debut.Løseth S, Høyer H, Le KM, Delpire E, Kinge E, Lande A, Hilmarsen HT, Fagerheim T, Nilssen Ø, Braathen GJ Brain. 2022 Dec 21;awac488. 03.01.2023 13:11:55
2022 - Kohort profil: Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer (NorKog) – et nasjonalt forsknings- og kvalitetsregister med biobankhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-kohort-profil-norsk-register-for-personer-som-utredes-for-kognitive-symptomer-norkog-et-nasjonalt-forsknings-og-kvalitetsregister-med-biobank2022 - Kohort profil: Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer (NorKog) – et nasjonalt forsknings- og kvalitetsregister med biobankMedboen IT, Persson K, Navik M, Totland TH, Bergh S, Trevino CS, Ulstein I, Engedal K, Knapskog AB, Braekhus A, Oksengard AR, Horndalsveen PO, Saltvedt I, Lyngroth AL, Ranhoff AH, Skrettingland DB, Naik M,.et al. BMJ Open. 12(9) 08 Sep 202202.01.2023 11:58:33
2022 - Tidlig høy-aktiv behandling ved MS er viktig for å holde stabilt funksjonsnivåhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-tidlig-hoy-aktiv-behandling-ved-ms-er-viktig-for-a-holde-stabilt-funksjonsniva2022 - Tidlig høy-aktiv behandling ved MS er viktig for å holde stabilt funksjonsnivåSimonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Brekke K, Brunborg C, Berg-Hansen P, Celius EG Frontiers in Neurology, November 202230.12.2022 09:52:48
2022 - Angst, depresjon og apati gjennom to år etter hjerneslag.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-angst-depresjon-og-apati-gjennom-to-ar-etter-hjerneslag2022 - Angst, depresjon og apati gjennom to år etter hjerneslag.Sagen-Vik U, Finset A, Moum T, Vik TG, Dammen T J Psychosom Res. 2022 Aug 24;162:11101619.12.2022 11:40:58
2022 – Kronisk rhinosinusitt (CRS) er assosiert med kronisk bronkitt – en 5-års oppfølgingsstudie fra Telemark.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-kronisk-rhinosinusitt-crs-er-assosiert-med-kronisk-bronkitt-en-5-ars-oppfolgingsstudie-fra-telemark2022 – Kronisk rhinosinusitt (CRS) er assosiert med kronisk bronkitt – en 5-års oppfølgingsstudie fra Telemark.Bergqvist J, Bove M, Andersson A, Schiöler L, Klepaker G, Abrahamsen R, Fell AKM, Hellgren J. BMC Pulm Med. 2022 Nov 9;22(1):40607.12.2022 09:16:04
2022 - Kommunale bofellesskap under COVID-19 pandemien i et norsk fylke: virkning på brukere med flere, komplekse behov og deres tjenesteytere – et kvalitativ studie.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-kommunale-bofellesskap-under-covid-19-pandemien-i-et-norsk-fylke-virkning-pa-brukere-med-flere-komplekse-behov-og-deres-tjenesteytere-et-kvalitativ-studie2022 - Kommunale bofellesskap under COVID-19 pandemien i et norsk fylke: virkning på brukere med flere, komplekse behov og deres tjenesteytere – et kvalitativ studie.Linda Kristin Hørsrud, Trine Lise Bakken Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. Vol.16(4), 2022, pp. 226-238. 01.12.2022 13:50:59
2022 - "I shut it out" expectant mothers' fear of childbirth after a traumatic birth-a phenomenological study.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-i-shut-it-out-expectant-mothers-fear-of-childbirth-after-a-traumatic-birth-a-phenomenological-study2022 - "I shut it out" expectant mothers' fear of childbirth after a traumatic birth-a phenomenological study.Olsen B, Forgaard A, Nordsletta AS, Sommerseth E, Røseth I Int J Qual Stud Health Well-being. 2022;17(1):210120929.11.2022 08:52:31
2022 - Kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medikamentell abort.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-kvinners-erfaringer-med-helsetjenestetilbudet-ved-medikamentell-abort2022 - Kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medikamentell abort.Sommerseth E., Sandvik B., Dahl B., Røseth I., Lyberg A Sykepleien Forskning 2022; (89883) :e-89883.29.11.2022 08:25:17
2022 - Endring fra “dårlig” til “god” livsstil (målt med Healthy Lifestyle Index – HLI) reduserte risikoen for tarmkreft med 22%.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-endring-fra-darlig-til-god-livsstil-malt-med-healthy-lifestyle-index-hli-reduserte-risikoen-for-tarmkreft-med-222022 - Endring fra “dårlig” til “god” livsstil (målt med Healthy Lifestyle Index – HLI) reduserte risikoen for tarmkreft med 22%.Botteri E, Peveri G, Berstad P, Bagnardi V, Chen SLF, Sandanger TM, Hoff G, Dahm CC, Antoniussen CS,..et.al. Am J Gastroenterology 202214.11.2022 09:04:32
2022 - Kliniske symptomer og proteom modifikasjoner hos to familier med AARS1-nevropati.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-kliniske-symptomer-og-proteom-modifikasjoner-hos-to-familier-med-aars1-nevropati2022 - Kliniske symptomer og proteom modifikasjoner hos to familier med AARS1-nevropati.Høyer H, Busk ØL, Esbensen QY, Røsby O, Hilmarsen HT, Russell MB, Nyman TA, Braathen GJ, Nilsen HL BMC Neurol. 2022 Aug 15;22(1):29920.10.2022 07:59:43
2022 - Tarmkreftscreening med koloskopi kan være mindre effektivt enn forventet.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-tarmkreftscreening-med-koloskopi-kan-vere-mindre-effektivt-enn-forventet2022 - Tarmkreftscreening med koloskopi kan være mindre effektivt enn forventet.Bretthauer M, Løberg M, Wieszczy P, Kalager M, Emilsson L, Garborg K, Rupinski M, Dekker E, Spaander M, Bugajski M, Holme Ø, Zauber AG, Pilonis ND, Mroz A, Kuipers E, Hernan MA, Adami HO, Regula J, Hoff G, Kaminski MF NEJM 2022, 9 October 14.10.2022 07:48:27
2022 - Samlede forskningsdata fra flere land viser at sigmoidoskopi screening kan redusere både forekomst og død av tarmkreft med ca. 20%.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-samlede-forskningsdata-fra-flere-land-viser-at-sigmoidoskopi-screening-kan-redusere-bade-forekomst-og-dod-av-tarmkreft-med-ca-202022 - Samlede forskningsdata fra flere land viser at sigmoidoskopi screening kan redusere både forekomst og død av tarmkreft med ca. 20%.Juul FE, Cross A, Schoen R, Senore C, Pinsky P, Miller E, Segnan N, Wooldrage K, Wieszczy-Szczepanik P, Armaroli P, Garborg K, Adami HO, Hoff G, Kalager M, Bretthauer M, Løberg M, Holme Ø Ann Intern Med 2022, 11 October14.10.2022 07:46:09
2022 - Hva har oppnådd ved å komme i gang med screening mot tarmkreft snart 20 år etter EU’s anbefaling?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-hva-har-oppnadd-ved-a-komme-i-gang-med-screening-mot-tarmkreft-snart-20-ar-etter-eus-anbefaling2022 - Hva har oppnådd ved å komme i gang med screening mot tarmkreft snart 20 år etter EU’s anbefaling?Hoff G, Botteri E, Berstad P, Randel KR Norsk Epidemiologi 2022;830:83-8614.10.2022 07:44:03
2022 - Dårligere oppslutning om tarmscreening blant personer med psykiske lidelser.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-darligere-oppslutning-om-tarmscreening-blant-personer-med-psykiske-lidelser2022 - Dårligere oppslutning om tarmscreening blant personer med psykiske lidelser.Kirkøen B, Berstad P, Hoff G, Bernklev T, Randel KR, Holme Ø, de Lange T, Robb KA, Botteri E Am J Prev Med 2022 (07 October)14.10.2022 07:41:45
2022 - Denne artikkelen gir en oversikt over viktige prinsipper ved bruk av hudtransplantasjon.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-denne-artikkelen-gir-en-oversikt-over-viktige-prinsipper-ved-bruk-av-hudtransplantasjon2022 - Denne artikkelen gir en oversikt over viktige prinsipper ved bruk av hudtransplantasjon.Khan AZ, Utheim TP, Byholt M, Fiabema T, Sylvester-Jensen HC Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 May 23;142(8)11.10.2022 12:53:15
2022 - Kost-nytte analyse av bruken av reversert skulderprotese sammenlignet med plateosteosyntese ved dislokerte brudd i proximale humerus hos eldre.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-kost-nytte-analyse-av-bruken-av-reversert-skulderprotese-sammenlignet-med-plateosteosyntese-ved-dislokerte-brudd-i-proximale-humerus-hos-eldre2022 - Kost-nytte analyse av bruken av reversert skulderprotese sammenlignet med plateosteosyntese ved dislokerte brudd i proximale humerus hos eldre.Bjørdal J, Fraser AN, Wagle TM, Kleven L, Lien OA, Eilertsen L, Mader K, Apold H, Larsen LB, Madsen JE, Fjalestad T J Shoulder Elbow Surg. 2022 Jun 3005.10.2022 08:18:28
2022 -Aggressiv livmorhalskreft identifisert ved hjelp av MR og PET-CThttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-aggressiv-livmorhalskreft-identifisert-ved-hjelp-av-mr-og-pet-ct2022 -Aggressiv livmorhalskreft identifisert ved hjelp av MR og PET-CTSkipar K, Hompland T, Lund KV, Løndalen A, Malinen E, Kristensen GB, Lindemann K, Nakken ES, Bruheim K, Lyng H Radiother Oncol. 2022 Sep 13;S0167-8140(22)04266-9.30.09.2022 07:53:39
2022 - Høyt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for tarmkreft.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-hoyt-inntak-av-rodt-og-bearbeidet-kjott-oker-risikoen-for-tarmkreft2022 - Høyt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for tarmkreft.Kværner AS, Birkeland E, Vinberg E, Hoff G, Hjartåker A, Rounge TB, Berstad P Br J Nutr 2022 19.09.2022 09:14:35
2022-Varighet av antistoffer mot koronavirus 5 og 12 måneder etter infeksjon: Kohort studie fra Sør-Øst Norgehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-varighet-av-antistoffer-mot-koronavirus-5-og-12-maneder-etter-infeksjon-kohort-studie-fra-sor-ost-norge2022-Varighet av antistoffer mot koronavirus 5 og 12 måneder etter infeksjon: Kohort studie fra Sør-Øst NorgeSarjomaa M, Diep LM, Zhang C, Tveten Y, Reiso H, Thilesen C, et al. PLoS One. 2022;17(8):e0264667.06.09.2022 09:28:48
2022 - Reiseavstand til screeningsentre betyr noe for oppmøte til tarmscreening.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-reiseavstand-til-screeningsentre-betyr-noe-for-oppmote-til-tarmscreening2022 - Reiseavstand til screeningsentre betyr noe for oppmøte til tarmscreening.Berthelsen M, Berstad P, Randel KR, Hoff G, Natvig E, Holme Ø, Botteri E. Cancer Epidemiology 2022 05.09.2022 06:54:19
2022 - Ny metode for å vurdere graden av blodtap, en studie med bruk av simulert blødning og smerte. https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-effekt-av-simulert-blodtap-og-smerte-pa-pre-ejeksjonstid-og-puls-transitt-tid-hos-friske-frivillige2022 - Ny metode for å vurdere graden av blodtap, en studie med bruk av simulert blødning og smerte. Djupedal H, Nøstdahl T, Hisdal J, Landsverk SA, Høiseth LØ Physiol Rep. 2022 Jun;10(12):e1535526.08.2022 08:06:39
2022 - En epigenetisk klokke tikker raskere hos ufrivillig barnløse kvinner.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-en-epigenetisk-klokke-tikker-raskere-hos-ufrivillig-barnlose-kvinner2022 - En epigenetisk klokke tikker raskere hos ufrivillig barnløse kvinner.Lee Y, Bohlin J, Page CM, Nustad HE, Harris JR, Magnus P, Jugessur A, Magnus MC, Håberg SE, Hanevik HI Hum Reprod. 2022 Jun 30;deac14722.08.2022 11:34:40
2022 - Risikofaktorer for reinnleggelse på sykehus i løpet av 30 dager for gamle pasienter med mange sykdommer.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-risikofaktorer-for-reinnleggelse-pa-sykehus-i-lopet-av-30-dager-for-gamle-pasienter-med-mange-sykdommer2022 - Risikofaktorer for reinnleggelse på sykehus i løpet av 30 dager for gamle pasienter med mange sykdommer.Marte Sofie Wnag-Hansen, Hege Kersten, Jurate Saltyte Benth, Torgeir Bruumn- Wyller PLos One 2022. Jan doi: 10.137122.08.2022 10:16:30
2022 - Nytt skjema for å vurdere risiko for feilmedisinering blant pasienter med hoftebrudd.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-nytt-skjema-for-a-vurdere-risiko-for-feilmedisinering-blant-pasienter-med-hoftebrudd2022 - Nytt skjema for å vurdere risiko for feilmedisinering blant pasienter med hoftebrudd.Henriksen BT, Andersson Y, Davies MN, Mathiesen L, Krogseth M, Andersen RD BMC Health Services Research 2022;22:240 22.08.2022 08:11:05
2022 - Det er ingen forskjell i effekt av 2 eller 6 ukers antibiotikabehandling ved nevroborreliose.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-det-er-ingen-forskjell-i-effekt-av-2-eller-6-ukers-antibiotikabehandling-ved-nevroborreliose2022 - Det er ingen forskjell i effekt av 2 eller 6 ukers antibiotikabehandling ved nevroborreliose.Solheim AM, Lorentzen ÅR, Dahlberg AO, Flemmen HØ, Brune S, Forselv KJN, Pripp AH, Bø MH, Eikeland R, Reiso H, Mygland Å, Ljøstad U Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, juli 2022;jnnp-2022-32972422.08.2022 07:59:32
2022 - Fatigue ved MS er sterkere hos personer med lavere sosioøkomisk status.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-fatigue-ved-ms-er-sterkere-hos-personer-med-lavere-sosiookomisk-status2022 - Fatigue ved MS er sterkere hos personer med lavere sosioøkomisk status.Broch L, Flemmen HØ, Simonsen CS, Berg-Hansen P, Ormestad H, Brunborg C og Celius EG Multiple Sclerosis and Related Disorders, vol 64, 202222.08.2022 07:46:49
2022 - Skjermet for andres blikk. Medikamentell abort: hemmelighold, skam og følelsesmessig distanseringhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-abort2022 - Skjermet for andres blikk. Medikamentell abort: hemmelighold, skam og følelsesmessig distanseringRøseth I, Sommerseth E, Lyberg A, Sandvik BM, Dahl B Health Care Women Int. 2022 Jul 7:1-1904.08.2022 07:46:12
2022 - Verdien av å måle nitrogenoksid i utåndingsluft for diagnostisering og oppfølging av arbeidsrelatert lungesykdom.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-verdien-av-a-male-nitrogenoksid-i-utandingsluft-for-diagnostisering-og-oppfolging-av-arbeidsrelatert-lungesykdom2022 - Verdien av å måle nitrogenoksid i utåndingsluft for diagnostisering og oppfølging av arbeidsrelatert lungesykdom.Oțelea MR, Fell AKM, Handra CM, Holm M, Filon FL, Mijakovski D, Minov J, Mutu A, Stephanou E, Stokholm ZA, Stoleski S, Schlünssen V J Occup Med Toxicol. 2022 Jul 25;17(1):14 04.08.2022 07:00:00
2022 - Hvor pålitelige er ulike metoder for å måle volumet i kraniet ut fra magnetresonans-bilder?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-hvor-palitelige-er-ulike-metoder-for-a-male-volumet-i-kraniet-ut-fra-magnetresonans-bilder2022 - Hvor pålitelige er ulike metoder for å måle volumet i kraniet ut fra magnetresonans-bilder?Nerland S, Stokkan TS, Jørgensen KN, Wortinger LA, Richard G, Beck D, van der Meer D, Westlye LT, Andreassen OA, Agartz I, Barth C Hum Brain Mapp. 2022 Jun 1602.08.2022 10:58:20
2022 - Bruk av pudendalblokade blant jordmødre i Norge: En nasjonal tverrsnittstuide.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-bruk-av-pudendalblokade-blant-jordmodre-i-norge-en-nasjonal-tverrsnittstuide2022 - Bruk av pudendalblokade blant jordmødre i Norge: En nasjonal tverrsnittstuide.Lukasse M, Bratsberg AB, Thomassen K, Nøhr EA Eur J Midwifery. 2022 Jun 7 02.08.2022 06:50:00
2022 - En AT-repetisjon i MME-genet kan føre til feil resultat ved genetisk undersøkelse.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-en-at-repetisjon-i-mme-genet-kan-fore-til-feil-resultat-ved-genetisk-undersokelse2022 - En AT-repetisjon i MME-genet kan føre til feil resultat ved genetisk undersøkelse.Helle Høyer, Hilde T Hilmarsen, Raute Sunder-Plassmann, Geir J Braathen, Peter M Andersen, Christian Beetz, Sandra Hacker, Øystein L Holla,.et al,..Linda Strand,.. et.al 2022 Mar 22;jmedgenet-2021-10828101.08.2022 08:43:59
2022 - Håndfast bevis på nytten av fortløpende monitorering av studier som prøver ut forskjellige behandlingsmetoder. Erfaring fra viktig studie på akutt-behandling av hjerneslag.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-handfast-bevis-pa-nytten-av-fortlopende-monitorering-av-studier-som-prover-ut-forskjellige-behandlingsmetoder-erfaring-fra-viktig-studie-pa-akutt-behandling-av-hjerneslag2022 - Håndfast bevis på nytten av fortløpende monitorering av studier som prøver ut forskjellige behandlingsmetoder. Erfaring fra viktig studie på akutt-behandling av hjerneslag.Kvistad CE, Næss H, Helleberg BH, Idicula T, Hagberg G, Nordby LM, Jenssen KN, Tobro H, Rørholt DM, Kaur K, Eltoft A, Evensen K, Haasz J, Singaravel G, Fromm A, Thomassen L. Lancet Neurol 202221.06.2022 08:53:02
2022 - Lovende metode for bedre å forutsi forløpet ved prostatakreft og optimalisere behandlingstilbudet.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-lovende-metode-for-bedre-a-forutsi-forlopet-ved-prostatakreft-og-optimalisere-behandlingstilbudet2022 - Lovende metode for bedre å forutsi forløpet ved prostatakreft og optimalisere behandlingstilbudet.Salberg UB, Skingen VE, Fjeldbo CS, Hompland T, Ragnum HB, Vlatkovic L, Hole KH, Seierstad T, Lyng H. Br J Cancer 2022 21.06.2022 08:35:18
2022 - Tilleggssykdommer og nedsatt fysisk funksjon hos eldre nyresviktpasienter kan predikere overlevelse etter transplantasjon.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-tilleggssykdommer-hos-eldre-nyresviktpasienter-kan-tilsi-at-fortsatt-dialyse-er-a-foretrekke-framfor-nyretransplantasjon2022 - Tilleggssykdommer og nedsatt fysisk funksjon hos eldre nyresviktpasienter kan predikere overlevelse etter transplantasjon.Tsarpali V, Midtvedt K, Lønning K, Bernklev T, Åsberg A, Fawad H, von der Lippe N, Reisæter AV, Røysland K, Heldal K Transplantation Direct 2022 21.06.2022 07:04:28
2022 - Et innblikk i kartlegging av spesielt bevaringsverdige områder i hjernen før hjerneoperasjon.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-et-innblikk-i-kartlegging-av-spesielt-bevaringsverdige-omrader-i-hjernen-for-hjerneoperasjon2022 - Et innblikk i kartlegging av spesielt bevaringsverdige områder i hjernen før hjerneoperasjon.Rødland E, Melleby KM, Specht K Front Behav Neurosci 2022 17.06.2022 11:48:27
2022 - Nye data fra norsk register for autoimmun-sykdom i hormonproduserende organer. Noen blir kanskje overbehandlet.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-nye-data-fra-norsk-register-for-autoimmun-sykdom-i-hormonproduserende-organer-noen-blir-kanskje-overbehandlet2022 - Nye data fra norsk register for autoimmun-sykdom i hormonproduserende organer. Noen blir kanskje overbehandlet.Stokland AEN, Ueland G, Lima K, Grønning K, Finnes TE, Svendsen M, Tomkowicz AE, Holte SE, Sollid ST, Debowska A, Singsås H, Rensvik ML, Lejon H, Sørmo DE, Svare A, Blika S, Milova P,.et.al... J Clin Endocrinol Metab. 2022 Feb 2814.06.2022 13:34:49
2022 - Mulig sammenheng mellom endringer i tarmfloraen og alvorlig lungesykdom ved Covid-19.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-mulig-sammenheng-mellom-endringer-i-tarmfloraen-og-alvorlig-lungesykdom-ved-covid-192022 - Mulig sammenheng mellom endringer i tarmfloraen og alvorlig lungesykdom ved Covid-19.Vestad B, Ueland T, Lerum TV,..et.al, Skudal H,..et al, Aukrust P, Hov JR, Trøseid M J Intern Med. 2022 Jun;291(6):801-81214.06.2022 13:12:48
2022 - Sterk sammenheng mellom inflammasjon og dødelighet blant nyretransplantertehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-sterk-sammenheng-mellom-inflammasjon-og-dodelighet-blant-nyretransplanterte2022 - Sterk sammenheng mellom inflammasjon og dødelighet blant nyretransplanterteHeldal TF, Åsberg A, Ueland T, Reisaeter AV, Pischke SE, Mollnes TE, Aukrust P, Hartmann A, Heldal K, Jenssen T Am J Transplant. 2022 Mar 3002.06.2022 11:59:29
2022 - Identifisering av genetiske årsaker til amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Norge.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-identifisering-av-genetiske-arsaker-til-amyotrofisk-lateral-sklerose-als-i-norge2022 - Identifisering av genetiske årsaker til amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Norge.Olsen CG, Busk ØL, Aanjesen TN, Alstadhaug KB, Bjørnå IK, Braathen GJ, Breivik KL, Demic N, Flemmen HØ,..et al,..Holla ØL, Jøntvedt AB,..Novy C, Tveten K,..Høyer H; Neuroepidemiology. 2022 May24.05.2022 10:16:33
2022 - Betydningen av sosioøkonomisk status for tilgang på sykdomsforebyggende behandling ved multippel sklerose.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-betydningen-av-sosiookonomisk-status-for-tilgang-pa-sykdomsforebyggende-behandling-ved-multippel-sklerose2022 - Betydningen av sosioøkonomisk status for tilgang på sykdomsforebyggende behandling ved multippel sklerose.Flemmen HØ, Simonsen CS, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Kersten H, Celius EG Mult Scler Relat Disord March 202219.05.2022 12:55:11
2022 - Fertilitetsbehandlinghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-fertilitetsbehandling2022 - FertilitetsbehandlingHanevik, HI, Ekerhovd E Norsk Farmaceutisk tidsskrift 2022 01.05.2022 12:31:17
2022 - Assistert befruktning og menneskets evolusjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-assistert-befruktning-og-menneskets-evolusjon2022 - Assistert befruktning og menneskets evolusjonHanevik HI, Hessen DO Hum Reprod Update. 2022 Mar 3101.05.2022 12:21:04
2022 - Noen faktorer må det taes spesielle hensyn til i det nasjonale tarmscreeningprogrammet for å sikre lik tilgang til alle i målgruppen.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2022-noen-faktorer-ma-det-taes-spesielle-hensyn-til-i-det-nasjonale-tarmscreeningprogrammet-for-a-sikre-lik-tilgang-til-alle-i-malgruppen2022 - Noen faktorer må det taes spesielle hensyn til i det nasjonale tarmscreeningprogrammet for å sikre lik tilgang til alle i målgruppen.Botteri E, Hoff G, Randel KR, Holme Ø, de Lange T, Bernklev T, Aas E, Berthelsen M, Natvig E, Kirkøen B, Knudsen MD, Kværner AS, Schult AL, Ursin G, Jørgensen A, Berstad P Int J Cancer, April 202225.04.2022 06:41:17

2021

2021 - NMDA-reseptor hjernebetennelse. En sjelden sykdom med godt behandlingstilbud.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-nmda-reseptor-hjernebetennelse-en-sjelden-sykdom-med-godt-behandlingstilbud2021 - NMDA-reseptor hjernebetennelse. En sjelden sykdom med godt behandlingstilbud.Nissen MS, Ørvik MS, Nilsson AC, Ryding M J Neurology, 202127.01.2022 14:07:02
2021 - Betydelig bedring av livskvalitet etter nyretransplantasjon for nyresvikt hos eldre pasienter. https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-betydelig-bedring-av-livskvalitet-etter-nyretransplantasjon-for-nyresvikt-hos-eldre-pasienter-2021 - Betydelig bedring av livskvalitet etter nyretransplantasjon for nyresvikt hos eldre pasienter. Tsarpali V, Midtvedt K, Lønning K, Bernklev T, von der Lippe N, Reisæter AV, Brunborg C, Heldal K. Kidney Med, 202127.01.2022 13:22:52
2021- Årsaker til reoperasjon ved albuebrudd.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-arsaker-til-reoperasjon-ved-albuebrudd2021- Årsaker til reoperasjon ved albuebrudd.Midtgaard KS, Frihagen F, Dornan GJ, Coucheron M, Fossåen C, Grundel D, Gundersen C, Kristoffersen S,.. et.al.. JSES Internat, 2021 27.01.2022 12:32:38
2021 - Det tradisjonelle førstevalget av immundempende medikamenter ved MS bør revurderes.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/det-tradisjonelle-forstevalget-av-immundempende-medikamenter-ved-ms-bor-revurderes2021 - Det tradisjonelle førstevalget av immundempende medikamenter ved MS bør revurderes.Simonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Celius EG Frontiers in Neurology, 2021 25.01.2022 13:37:07
2021 - Positiv respons på eksperimentell behandling hos en gutt med en sjelden arvelig overvekst tilstand.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-positiv-respons-pa-eksperimentell-behandling-hos-en-gutt-med-en-sjelden-arvelig-overvekst-tilstand2021 - Positiv respons på eksperimentell behandling hos en gutt med en sjelden arvelig overvekst tilstand.Rustad CF, Tveten K, Prescott TE, Bjerkeseth PO, Bredrup C, Pfeiffer HCV Am J Med Genet, 202125.01.2022 13:31:11
2021 - Beskrivelse av en svært sjelden variant av leukemi som utviklet seg et år etter stråle- cellegiftbehandling for livmorhalskreft.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-beskrivelse-av-en-svert-sjelden-variant-av-leukemi-som-utviklet-seg-et-ar-etter-strale-cellegiftbehandling-for-livmorhalskreft2021 - Beskrivelse av en svært sjelden variant av leukemi som utviklet seg et år etter stråle- cellegiftbehandling for livmorhalskreft.Panagopoulos I, Andersen K, Ramslien LF, Ikonomou IM, Micci F, Heim S Anticancer Research, 2021 25.01.2022 08:45:07
2021 - Nyutvikling av et “skrøpelighetsskår” for bedre å gjøre de riktige valgene i behandling av eldre pasienter med lymfekreft.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-nyutvikling-av-et-skropelighetsskar-for-bedre-a-gjore-de-riktige-valgene-i-behandling-av-eldre-pasienter-med-lymfekreft2021 - Nyutvikling av et “skrøpelighetsskår” for bedre å gjøre de riktige valgene i behandling av eldre pasienter med lymfekreft.Isaksen KT, Mastroianni MA, Rinde M, Rusten LS, Batzenje DA, Ramslien LF,.. et al.. Blood Adv, 202124.01.2022 11:23:08
2021 - Interessante biokjemiske funn som støtter opplevelsen av manglende energi hos ME-pasienter.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-interessante-biokjemiske-funn-som-stotter-opplevelsen-av-manglende-energi-hos-me-pasienter2021 - Interessante biokjemiske funn som støtter opplevelsen av manglende energi hos ME-pasienter.Hoel F, Hoel A, Pettersen IKN, Rekeland IG, Risa K, Alme K, Sørland K, Fosså A, Lien K, Herder I, Thürmer HL,..et al,.. JNC Insight, 202124.01.2022 08:47:35
2021 - Underernæring er et problem blant omsorgstrengende.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-underernering-er-et-problem-blant-omsorgstrengende2021 - Underernæring er et problem blant omsorgstrengende.Leão LL, Engedal K, Monteiro-Junior RS, Tangen GG, Krogseth M Front Nutr. 2021 Jun 1424.01.2022 08:36:15
2021 - En oversikt over norske pasienter med GATA2-svikt. De fleste har blitt stamcelletransplanterthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-en-oversikt-over-norske-pasienter-med-gata2-svikt-de-fleste-har-blitt-stamcelletransplantert2021 - En oversikt over norske pasienter med GATA2-svikt. De fleste har blitt stamcelletransplantertJørgensen SF, Buechner J, Myhre AE, Galteland E, Spetalen S, Kulseth MA, Sorte HS, Holla ØL,.. et al. J Clin Immunol. 2021 Dec 1024.01.2022 08:04:23
2021 - CC27 som eksempel på chemokiner som kan være svært interessante i utviklingen av nye kreftmedisinerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/cc27-som-eksempel-pa-chemokiner-som-kan-vere-svert-interessante-i-utviklingen-av-nye-kreftmedisiner2021 - CC27 som eksempel på chemokiner som kan være svært interessante i utviklingen av nye kreftmedisinerMartinez-Rodriguez M, Monteagudo C. Advances in Experimental Medicine and Biology, 2021 21.01.2022 13:37:24
2021 Feil i KCND2-genet påvirker en kanal i cellemembranen og er årsak til generelt forsinket psykomotorisk utviklinghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-feil-i-kcnd2-genet-pavirker-en-kanal-i-cellemembranen-og-er-arsak-til-generelt-forsinket-psykomotorisk-utvikling2021 Feil i KCND2-genet påvirker en kanal i cellemembranen og er årsak til generelt forsinket psykomotorisk utviklingZhang Y, Tachtsidis G, Schob C, Koko M, Hedrich UBS, Lerche H, Lemke JR, Haeringen A, Ruivenkamp C, Prescott T, Tveten K, et.al.. Hum Mol Genet. 2021 Jul 1003.01.2022 14:35:02
2021 Tap av angiopoietin-2 fører til alvorlige væskeansamlinger hos fostrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-tap-av-angiopoietin-2-forer-til-alvorlige-veskeansamlinger-hos-fostre2021 Tap av angiopoietin-2 fører til alvorlige væskeansamlinger hos fostre29.12.2021 09:40:12
2021 - Bestemmelse av “nervecelle-adhesjonsmolekyl – NCAM” ser ikke ut til å kunne brukes i vurdering av prognosen ved hypofysesvulster.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-bestemmelse-av-nervecelle-adhesjonsmolekyl-ncam-ser-ikke-ut-til-a-kunne-brukes-i-vurdering-av-prognosen-ved-hypofysesvulster2021 - Bestemmelse av “nervecelle-adhesjonsmolekyl – NCAM” ser ikke ut til å kunne brukes i vurdering av prognosen ved hypofysesvulster.Marques P, Barry S, Carlsen E, Collier D, Ronaldson A, Grieve J, Dorward N, Mendoza N, Nair R, Muquit S, Grossman AB, Korbonits M Journal of Neuroendocrinology, 2021 01.11.2021 09:12:13
2021 - Sterk økning i forekomst av nyrestein blant kvinner.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-sterk-okning-i-forekomst-av-nyrestein-blant-kvinner2021 - Sterk økning i forekomst av nyrestein blant kvinner.Gillams K, Juliebø-Jones P, Juliebø SØ, Somani BK Current Urology Reports, 202129.10.2021 12:01:10
2021 Arbeidsmiljøet viktig for sikkerhet ved sykehus.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-arbeidsmiljoet-viktig-for-sikkerhet-ved-sykehus2021 Arbeidsmiljøet viktig for sikkerhet ved sykehus.Brubakk K, Svendsens MV, Deilkås E, Hofoss D, Barach P, Tjomsland O PLOS ONE 202129.10.2021 11:29:52
2021 - Smertestillende gitt rutinemessig før koloskopi gir bedre smertekontroll enn når det bare gis ved behov i løpet av koloskopien.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-smertestillende-gitt-rutinemessig-for-koloskopi-gir-bedre-smertekontroll-enn-nar-det-bare-gis-ved-behov-i-lopet-av-koloskopien2021 - Smertestillende gitt rutinemessig før koloskopi gir bedre smertekontroll enn når det bare gis ved behov i løpet av koloskopien. Schult AL, Botteri E, Hoff G, Holme Ø, Bretthauer M, Randel KR,.. et.al.. Scand J Gastroenterol 202120.09.2021 12:27:12
2021 - Sammenligning av to måter å bygge opp bryst etter brystkreftoperasjon. Ingen forskjell i registrert livskvalitet ett år etter rekonstruksjon av bryst.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-sammenligning-av-to-mater-a-bygge-opp-bryst-etter-brystkreftoperasjon-ingen-forskjell-i-registrert-livskvalitet-ett-ar-etter-rekonstruksjon-av-bryst2021 - Sammenligning av to måter å bygge opp bryst etter brystkreftoperasjon. Ingen forskjell i registrert livskvalitet ett år etter rekonstruksjon av bryst.Rindom MB, Gunnarsson GL, Lautrup MD, Tos T, Hölich LR, Sørensen JA, Thomsen JB J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021 Aug;74(8):1752-175717.09.2021 09:57:55
2021 - Normalvariasjoner i brystbeinet ses hyppig som tilfeldig funn ved røntgenundersøkelse. Noen av dem kan ligne på sykdomsforandringerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-normalvariasjoner-i-brystbeinet-ses-hyppig-som-tilfeldig-funn-ved-rontgenundersokelse-noen-av-dem-kan-ligne-pa-sykdomsforandringer2021 - Normalvariasjoner i brystbeinet ses hyppig som tilfeldig funn ved røntgenundersøkelse. Noen av dem kan ligne på sykdomsforandringer Vatzia K, Fanariotis M, Makridis KG, Vlychou M, Fezoulidis IV, Vassiou K Eur J Radiol. 2021 Jun 24 16.09.2021 10:02:47
2021 - Mutasjoners plassering i et gen kan gi opphav til forskjellige syndromerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-mutasjoners-plassering-i-et-gen-kan-gi-opphav-til-forskjellige-syndromer2021 - Mutasjoners plassering i et gen kan gi opphav til forskjellige syndromer Rots D, Chater-Diehl E, Dingemans AJM,.. Tveten K,. et. al. Am J Hum Genet. 2021 Jun 3;108(6):1053-106814.09.2021 07:01:08
2021 - Detaljert beskrivelse av en sjelden, arvelig tilstand med nedsatte motoriske og kognitive evner.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-detaljert-beskrivelse-av-en-sjelden-arvelig-tilstand-med-nedsatte-motoriske-og-kognitive-evner2021 - Detaljert beskrivelse av en sjelden, arvelig tilstand med nedsatte motoriske og kognitive evner. Samra N, Toubiana S, Yttervik H, Tzur-Gilat A, Morani I, Itzkovich C, Giladi L, Jabal KA, Cao JZ, Godley LA, Mory A, Feldman HB, Tveten K, Selig S, Weiss J Human Genetics 2021 14.09.2021 06:51:32
2021 - Fravær fra skole og karakterprestasjoner i forkant av MS diagnose skiller seg ikke fra frisk befolkning.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-fraver-fra-skole-og-karakterprestasjoner-i-forkant-av-ms-diagnose-skiller-seg-ikke-fra-frisk-befolkning2021 - Fravær fra skole og karakterprestasjoner i forkant av MS diagnose skiller seg ikke fra frisk befolkning. Simonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Celius EG Mult Scler Relat Disord, July 202113.09.2021 11:36:56
2021 - Norsk randomisert studie avklarer at hverken Remdesivir eller Hydroksyklorokin har effekt på Covid19 blant pasienter innlagt i sykehushttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-norsk-randomisert-studie-avklarer-at-hverken-remdesivir-eller-hydroksyklorokin-har-effekt-pa-covid19-blant-pasienter-innlagt-i-sykehus2021 - Norsk randomisert studie avklarer at hverken Remdesivir eller Hydroksyklorokin har effekt på Covid19 blant pasienter innlagt i sykehus Barrat-Due A, Olsen IC,…., Skudal H et al. (ca. 45 forfattere). Ann Intern Med 202113.09.2021 10:08:59
2021 - Sosioøkonomisk status har betydning for påvisning og forløp av multiple sklerosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-sosiookonomisk-status-har-betydning-for-pavisning-og-forlop-av-multiple-sklerose2021 - Sosioøkonomisk status har betydning for påvisning og forløp av multiple skleroseFlemmen HØ, Simonsen CS, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Kersten H, Celius EG Mult Scler Relat Disord. 2021 May 3013.09.2021 09:58:13
2021 - Anbefalinger og råd om infertilitet i Legeforeningens Veileder i Gynekologihttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-anbefalinger-og-rad-om-infertilitet-i-legeforeningens-veileder-i-gynekologi2021 - Anbefalinger og råd om infertilitet i Legeforeningens Veileder i Gynekologi Hanevik HI, Kjøtrød S, Nordbø O, Oldereid NB, Olsen IT Veileder i gynekologi 2021.10.09.2021 10:07:44
2021 - Opprettelse av ny kohort av pasienter med kronisk tarmbetennelse som skal følges over flere år.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-opprettelse-av-ny-kohort-av-pasienter-med-kronisk-tarmbetennelse-som-skal-folges-over-flere-ar2021 - Opprettelse av ny kohort av pasienter med kronisk tarmbetennelse som skal følges over flere år. Kristensen VA, Opheim R, Perminow G, Huppertz-Hauss G et al.. Scand J Gastropenterol 2021;56:899-90510.09.2021 10:05:57
2021 - Delphi-konsensus om at utvidelse av tykktarmen med bruk av vann er bedre enn gass ved koloskopi.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-delphi-konsensus-om-at-utvidelse-av-tykktarmen-med-bruk-av-vann-er-bedre-enn-gass-ved-koloskopi2021 - Delphi-konsensus om at utvidelse av tykktarmen med bruk av vann er bedre enn gass ved koloskopi. Cadoni S, Ishq S,…..Olafsson S et al (55 forfattere). Gastrointest Endosc 2021;93:1411-2009.09.2021 11:36:27
2021 - Påvirkning av astma og fedme på luftveissymptomer, arbeidsevne og lungefunksjon. Resultater fra en norsk befolkningsstudie.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-pavirkning-av-astma-og-fedme-pa-luftveissymptomer-arbeidsevne-og-lungefunksjon-resultater-fra-en-norsk-befolkningsstudie2021 - Påvirkning av astma og fedme på luftveissymptomer, arbeidsevne og lungefunksjon. Resultater fra en norsk befolkningsstudie. Klepaker G, Henneberger PK, Hertel JK, Holla ØL, , Kongerud J, Fell AKM. BMJ Open Respir Res. 2021 Sep;8(1):e000932.09.09.2021 07:19:57
2021 - Evaluering av et varslingssystem for risikovurdering av gravide og fødende kvinner i Norge.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-evaluering-av-et-varslingssystem-for-risikovurdering-av-gravide-og-fodende-kvinner-i-norge2021 - Evaluering av et varslingssystem for risikovurdering av gravide og fødende kvinner i Norge. Fladeby LKL, Raunedokken M, Fonkalsrud HE, Hvidtjørn D, Lukasse M Eur J Midwifery. 2021 Apr 22 07.09.2021 11:43:55
2021 - Kan undersøkelse av tarmbakterienes arvestoff brukes til screening for tarmkreft og mulige forstadier til kreft før det blir kreft?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-planlagt-prosjekt-kan-undersokelse-av-tarmbakterienes-arvestoff-brukes-til-screening-for-tarmkreft-og-mulige-forstadier-til-kreft-for-det-blir-kreft2021 - Kan undersøkelse av tarmbakterienes arvestoff brukes til screening for tarmkreft og mulige forstadier til kreft før det blir kreft?Kværner AS, Birkeland E, Bucher-Johannessen C, Vinberg E, Nordby JI,..et al,Hoff G, Holme Ø, Berstad P, Rounge TB BMC Cancer. 2021 Aug 18;21(1):93024.08.2021 12:35:16
2021 - Viktig å ikke velge bort tarmkreftscreening bare fordi en ikke har noen plager.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-viktig-a-ikke-velge-bort-tarmkreftscreening-bare-fordi-en-ikke-har-noen-plager2021 - Viktig å ikke velge bort tarmkreftscreening bare fordi en ikke har noen plager.Schult L, Botteri E, Hoff G, Randel KR, Dalén E, Eskeland SL, Holme Ø, de Lange T BMJ Open. 2021 Jul 1;11(7):e04818319.07.2021 10:09:48
2021 Nytt syndrom oppdagethttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-nytt-syndrom-oppdaget2021 Nytt syndrom oppdagetVoisin N, Schnur RE, Douzgou S,..et al, Holla ØL,.. Tveten K,.et al. Am J Hum Genet. 2021 May 6;108(5):857-873 01.07.2021 10:44:51
2021 Feil som rammer DHX30-genet er vist å kunne føre til en alvorlig type utviklingsforstyrrelse hos menneskerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-feil-som-rammer-dhx30-genet-er-vist-a-kunne-fore-til-en-alvorlig-type-utviklingsforstyrrelse-hos-mennesker2021 Feil som rammer DHX30-genet er vist å kunne føre til en alvorlig type utviklingsforstyrrelse hos menneskerMannucci I, Dang NDP, Huber H,..et.al..,Braathen GJ, Busk ØL, Prescott T,Tveten K,.. et al Genome Med. 2021 May 21;13(1):9003.06.2021 11:41:13
2021 Nedsatt evne til regulering av blodomløpet hos pasienter med ME/CFShttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-nedsatt-evne-til-regulering-av-blodomlopet-hos-pasienter-med-mecfs2021 Nedsatt evne til regulering av blodomløpet hos pasienter med ME/CFSSørland K, Sandvik MK, Rekeland IG, Ribu L, Småstuen MC, Mella O, Fluge Ø Front Med (Lausanne). 2021 Mar 2202.06.2021 09:50:19
2021 Assosiasjonen mellom bruk av psykotropiske legemidler og håndgrepsstyrke hos eldre pasienter som ble innlagt på sykehushttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-assosiasjonen-mellom-bruk-av-psykotropiske-legemidler-og-handgrepsstyrke-hos-eldre-pasienter-som-ble-innlagt-pa-sykehus2021 Assosiasjonen mellom bruk av psykotropiske legemidler og håndgrepsstyrke hos eldre pasienter som ble innlagt på sykehusSandvik MK, Watne LO, Brugård A, Wang-Hansen MS, Kersten H Eur Geriatr Med. 2021 May 2502.06.2021 08:59:42
2021 Svenske sykepleieres vurdering av smerter hos nyfødtehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-denne-studien-er-baser-pa-en-sporreskjemaundersokelsen-og-beskriver-svenske-sykepleieres-vurdering-av-smerter-hos-nyfodte2021 Svenske sykepleieres vurdering av smerter hos nyfødteCarlsen Misic M. Andersen RD. Strand S. Eriksson M. Olsson E Paediatr Neonatal Pain. 2021; 00: 1– 727.05.2021 11:50:18
2021 - HINT1-nevropati i Norge: klinisk, genetisk og funksjonell studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-hint1-nevropati-i-norge-klinisk-genetisk-og-funksjonell-studie2021 - HINT1-nevropati i Norge: klinisk, genetisk og funksjonell studieSilvia Amor‑Barris, Helle Høyer, Lin V. Brauteset, Els De Vriendt, Linda Strand, Albena Jordanova, Geir J. Braathen and Kristien Peeters Orphanet Journal of Rare Diseases, 2021 16:11630.04.2021 08:49:38
2021 - Forekomst av depresjon og angst etter fødsel hos kvinner med MShttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-forekomst-av-depresjon-og-angst-etter-fodsel-hos-kvinner-med-ms2021 - Forekomst av depresjon og angst etter fødsel hos kvinner med MSEid K, Torkildsen ØF, Aarset J, Flemmen HØ, Holmøy T, Lorentzen ÅR, Myhr KM, Riise T, Simonsen CS, Torkildsen CF, Wergeland S, Willumsen S, Øksendal N, Gilhus NE, Bjørk MH Neurology, 2021, Oct 2229.04.2021 18:01:25
2021 - Fatigue ved multippel sklerosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-fatigue-ved-multippel-sklerose2021 - Fatigue ved multippel skleroseBroch L, Simonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Berg-Hansen P, Skardhamar Å, Ormestad H, Celius EG Multiple Sclerosis Journal Experimental, Translational and Clinical, 202129.04.2021 17:51:27
2021 Genetiske studier har vist en slektskap mellom Tourettes syndrom, ADHD, autisme og tvangsnevrotiske tilstanderhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-genetiske-studier-har-vist-en-slektskap-mellom-tourettes-syndrom-adhd-autisme-og-tvangsnevrotiske-tilstander2021 Genetiske studier har vist en slektskap mellom Tourettes syndrom, ADHD, autisme og tvangsnevrotiske tilstanderYang Z, Wu H, Lee PH, Tsetsos F, Davis LK, Yu D, Lee SH, Dalsgaard S,.. et.al Biol Psychiatry 2021 Jan 8;S0006-3223(21)00038-X23.04.2021 06:21:16
2021 Postoperativ sårinfeksjon hos barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep, en internasjonal multisenter studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-postoperativ-sarinfeksjon-hos-barn-som-gjennomgar-gastrokirurgiske-inngrep-en-internasjonal-multisenter-studie2021 Postoperativ sårinfeksjon hos barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep, en internasjonal multisenter studieDrake TM, Pata F, Ghosh D, Ademuyiwa A, Arnaud A, Bhangu A,.. Lauzikas G, Wiborg J, Holte S S.. et al Global Health 2020 Dec;5(12):e00342916.04.2021 09:55:06
2021 Sammenheng mellom livsstils risikofaktorer og arbeidsevne og sykefravær i en generell arbeidsbefolkning i Telemark. 5-års oppfølging av Telemarkstudien.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-sammenheng-mellom-livsstils-risikofaktorer-og-arbeidsevne-og-sykefraver-i-en-generell-arbeidsbefolkning-i-telemark-5-ars-oppfolging-av-telemarkstudien2021 Sammenheng mellom livsstils risikofaktorer og arbeidsevne og sykefravær i en generell arbeidsbefolkning i Telemark. 5-års oppfølging av Telemarkstudien.Müller De Bortoli M, Oellingrath IM, Fell AK M, Burdorf A, Robroek S JW BMJ Open 2021 Feb 5;11(2):e04567815.03.2021 12:52:36
2021 Økt risiko for depresjon etter kyssesyke: Nå bekreftet i et rekordstort, registerbasert forskningsprosjekt.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-okt-risiko-for-depresjon-etter-kyssesyke-na-bekreftet-i-et-rekordstort-registerbasert-forskningsprosjekt2021 Økt risiko for depresjon etter kyssesyke: Nå bekreftet i et rekordstort, registerbasert forskningsprosjekt.Vindegaard N, Petersen L V, Lyng-Rasmussen BI, Dalsgaard S, Eriksen Benros M Brain Behav Immun . 2021 Feb 9;S0889-1591(21)00039-812.03.2021 09:33:17
2021 Nytten av å sende helsearbeidere på kurs. Ny metode hvor en måler forbedring i kvaliteten på koloskopiundersøkelser ved sykehus som har sendt versus ikke sendt ansatte på kurshttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-nytten-av-a-sende-helsearbeidere-pa-kurs-ny-metode-hvor-en-maler-forbedring-i-kvaliteten-pa-koloskopiundersokelser-ved-sykehus-som-har-sendt-versus-ikke-sendt-ansatte-pa-kurs2021 Nytten av å sende helsearbeidere på kurs. Ny metode hvor en måler forbedring i kvaliteten på koloskopiundersøkelser ved sykehus som har sendt versus ikke sendt ansatte på kursHoff G, Botteri E, Huppertz-Hauss G, Kvamme JM, Øyvind Holme Ø, Aabakken L, Dahler S, Medhus A W, Blomgren I, Sandvei P, Darre-Næss O, Kjellevold Ø, Seip B Endoscopy 2021 Feb 2324.02.2021 19:34:40
2021 Frykt for tilbakefall etter prostatakreftbehandlinghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-frykt-for-tilbakefall-etter-prostatakreftbehandling2021 Frykt for tilbakefall etter prostatakreftbehandlingNilsson R, Næss-Andresen T F, Myklebust T Å, Bernklev T, Kersten H, Skaaheim Haug E European Urology Open Science Vol 25, March 2021, 44-51 09.02.2021 11:50:16
2021 - En foreløpig rapport om å hindre eller bremse utvikling fra mild kognitiv svikt til demenshttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-en-forelopig-rapport-om-a-hindre-eller-bremse-utvikling-fra-mild-kognitiv-svikt-til-demens2021 - En foreløpig rapport om å hindre eller bremse utvikling fra mild kognitiv svikt til demensHernes SS, Flak MM, Løhaugen GCC, Skranes J, Hol HR, Madsen BO, Knapskog AB, Engvig A, Pripp A, Ulstein I, Lona T,..et.al.. Front Aging Neurosci 2021 Feb 15
2021 - Mulig forbedring av MR-diagnostikk ved hjelp av analyser av diffusjon av væske i svulstvev.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-mulig-forbedring-av-mr-diagnostikk-ved-hjelp-av-analyser-av-diffusjon-av-veske-i-svulstvev2021 - Mulig forbedring av MR-diagnostikk ved hjelp av analyser av diffusjon av væske i svulstvev.Vassiou K, Fanariotis M, Tsougos I, Fezoulidis I. Acta Radiologica, 2021
2021 - Overraskende høy forekomst av delirium blant pasienter i norsk sykehjem.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-overraskende-hoy-forekomst-av-delirium-blant-pasienter-i-norsk-sykehjem2021 - Overraskende høy forekomst av delirium blant pasienter i norsk sykehjem.Skretteberg WH, Holmefoss I, Krogseth M. JAMDA, 2021

​​​


​2020

​​​

2020 «Rastløse ben» er forbundet både med genetiske variasjoner og livsstilhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-rastlose-ben-er-forbundet-bade-med-genetiske-variasjoner-og-livsstil2020 «Rastløse ben» er forbundet både med genetiske variasjoner og livsstilDidriksen M,… Sigmundsson T et al Communications Biology 202025.01.2021 10:51:36
2020 Utvikling og validering av et spørreskjema for å vurdere unge pasienters erfaringer med diabetesomsorg og overgangen fra barne- til voksenhelsetjenestenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-utvikling-og-validering-av-et-sporreskjema-for-a-vurdere-unge-pasienters-erfaringer-med-diabetesomsorg-og-overgangen-fra-barne-til-voksenhelsetjenesten2020 Utvikling og validering av et spørreskjema for å vurdere unge pasienters erfaringer med diabetesomsorg og overgangen fra barne- til voksenhelsetjenestenHodnekvam K, Iversen HH, Brunborg C, Skrivarhaug T Acta Paediatr. 2020 Jan 3005.03.2020 23:00:00
2020 Utfordringer i vurdering og behandling av smerter hos personer med funksjonshemmingerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-utfordringer-i-vurdering-og-behandling-av-smerter-hos-personer-med-funksjonshemminger2020 Utfordringer i vurdering og behandling av smerter hos personer med funksjonshemmingerBarney CC. Andersen RD. Defrin R. Genik LM. McGuire BE. Symons FJ PAIN Reports, 2020; 5, e82211.08.2020 22:00:00
2020 Usikker sammenheng mellom bruk av smerteskalaer og utfallsmål hos barn innlagt i sykehushttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-usikker-sammenheng-mellom-bruk-av-smerteskalaer-og-utfallsmal-hos-barn-innlagt-i-sykehus2020 Usikker sammenheng mellom bruk av smerteskalaer og utfallsmål hos barn innlagt i sykehusDovland Andersen R, Olsson E, Eriksson M. J Nurs Stud. 6 Dec 202007.01.2021 08:24:52
2020 Tenecteplase er minst like effektivt og trygt som standard alteplase-behandling til behandling av blodpropp ved hjerneslaghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-tenecteplase-er-minst-like-effektivt-og-trygt-som-standard-alteplase-behandling-til-behandling-av-blodpropp-ved-hjerneslag2020 Tenecteplase er minst like effektivt og trygt som standard alteplase-behandling til behandling av blodpropp ved hjerneslagRønning MO, Logallo N, Thommessen B, Tobro H, Novotny V, Kvistad CE, Aamodt AH, Næss H, Waje-Andreassen U, Thommassen L Stroke 2019 Feb;50(2):498-50019.08.2020 22:00:00
2020 Større risiko for «pose på magen» etter tykktarmoperasjon i utviklingsland og større risiko for dødhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-storre-risiko-for-pose-pa-magen-etter-tykktarmoperasjon-i-utviklingsland-og-storre-risiko-for-dod2020 Større risiko for «pose på magen» etter tykktarmoperasjon i utviklingsland og større risiko for dødBhangu …,Lauzikas, Wiborg, Holte,..et al BJS Open. 2019 Feb 28;3(3):403-41413.07.2020 22:00:00
2020 Selvtillit hos pasienter med kroniske inflammatoriske tarmsykdommerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-selvtillit-hos-pasienter-med-kroniske-inflammatoriske-tarmsykdommer2020 Selvtillit hos pasienter med kroniske inflammatoriske tarmsykdommerOpheim R, Moum B, Grimstad BT, Jahnsen J, Prytz Berset I, Hovde Ø, Huppertz-Hauss G, Bernklev T, Jelsness-Jørgensen LP Qual Life Res. 2020 Mar 610.03.2020 23:00:00
2020 Sammenhengen mellom overvekt målt ved både kroppsmasseindeks og midjeomkrets og utvalgte helseindikatorerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-sammenhengen-mellom-overvekt-malt-ved-bade-kroppsmasseindeks-og-midjeomkrets-og-utvalgte-helseindikatorer2020 Sammenhengen mellom overvekt målt ved både kroppsmasseindeks og midjeomkrets og utvalgte helseindikatorerOellingrath I M, Svendsen M V, Fell A K M J Public Health (Berl.) (2020)15.01.2021 14:41:47
2020 Sammenhengen mellom genetisk betinget legemiddelomsetning og hemodynamiske variabler i eldre pasienter med polyfarmasihttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-sammenhengen-mellom-genetisk-betinget-legemiddelomsetning-og-hemodynamiske-variabler-i-eldre-pasienter-med-polyfarmasi2020 Sammenhengen mellom genetisk betinget legemiddelomsetning og hemodynamiske variabler i eldre pasienter med polyfarmasiRomskaug R, Wyller TB, Straand J, Kersten H, Molden E Drugs Aging Jun 202014.01.2021 07:46:15
2020 Sammenheng mellom gener og psykiatriske tilstanderhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-sammenheng-mellom-gener-og-psykiatriske-tilstander2020 Sammenheng mellom gener og psykiatriske tilstanderLee P H, Antilla V, Won H, Feng Y-C, Rosenthal J, Dalsgaard S et al(118 forfattere) Cell. 2019 Dec 12;179(7):1469-1482.e1110.02.2020 09:33:35
2020 Risikoen for underernæring øker med graden av demens og varierer avhengig av måleverktøyhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-risikoen-for-underernering-oker-med-graden-av-demens-og-varierer-avhengig-av-maleverktoy2020 Risikoen for underernæring øker med graden av demens og varierer avhengig av måleverktøyMajor RE, Krogseth M Norsk Tidsskr for Ernæring 202025.01.2021 08:34:21
2020 Risikoen for tarmkreft er redusert for pasienter med ulcerøs kolitt og er nå på nivå med risikoen for den øvrige befolkningen i Norgehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-risikoen-for-tarmkreft-er-redusert-for-pasienter-med-ulceros-kolitt-og-er-na-pa-niva-med-risikoen-for-den-ovrige-befolkningen-i-norge2020 Risikoen for tarmkreft er redusert for pasienter med ulcerøs kolitt og er nå på nivå med risikoen for den øvrige befolkningen i NorgeKlepp P, Brackmann S, Cvancarova M, Høivik ML, Hovde Ø, Henriksen M, Huppertz-Hauss G, Bernklev T..et.al BMJ Open Gastro 26;7(1):e00036113.07.2020 22:00:00
2020 Presis diagnose av kraniosynostose er viktig for individuell oppfølging, prognose og veiledninghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-presis-diagnose-av-kraniosynostose-er-viktig-for-individuell-oppfolging-prognose-og-veiledning2020 Presis diagnose av kraniosynostose er viktig for individuell oppfølging, prognose og veiledningTønne E, Due-Tønnessen BJ, Mero IL, Wiig US, Kulseth MA, Vigeland MD, Sheng Y, von der Lippe C, Tveten K,.. et.al Eur J Hum Genet 7 Dec 202013.01.2021 12:03:19
2020 Partiell respons til behandling med Sorafenib hos et barn med en myeloid/lymfoid kreftform, eosinofili og en ZMYM2-FLT3 genfusjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-partiell-respons-til-behandling-med-sorafenib-hos-et-barn-med-en-myeloidlymfoid-kreftform-eosinofili-og-en-zmym2-flt3-genfusjon2020 Partiell respons til behandling med Sorafenib hos et barn med en myeloid/lymfoid kreftform, eosinofili og en ZMYM2-FLT3 genfusjonMunthe-Kaas MC, Forthun RB, Brendehaug A, Eek AK, Høysæter T, Osnes L, Prescott T, Spetalen S, Hovland R J Pediatr Hematol Oncol , 2020 aug.31.08.2020 12:32:14
2020 Overvektige kvinners opplevelse av fødsel og deres møte med fødselshjelperehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-overvektige-kvinners-opplevelse-av-fodsel-og-deres-mote-med-fodselshjelpere2020 Overvektige kvinners opplevelse av fødsel og deres møte med fødselshjelpere Thorbjörnsdottir KE, Karlsen IE, Dahl B, Røseth I Int J Qual Stud Health Well-being. Dec 2020 05.01.2021 13:03:43
2020 Oppløftende resultater ved bruk av WHO’s sjekkliste for bedring av operasjonstilbud til pasienterhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-opploftende-resultater-ved-bruk-av-whos-sjekkliste-for-bedring-av-operasjonstilbud-til-pasienter2020 Oppløftende resultater ved bruk av WHO’s sjekkliste for bedring av operasjonstilbud til pasienterHarrison..., Lauzikas, Wiborg, Holte...et al. Br J Surg. 2019 Jan;106(2):e103-e112.13.07.2020 22:00:00
2020 Oppløftende resultater fra langtidsoppfølgning (20 år) av pasienter med ulcerøs kolitt i Norgehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-opploftende-resultater-fra-langtidsoppfolgning-20-ar-av-pasienter-med-ulceros-kolitt-i-norge2020 Oppløftende resultater fra langtidsoppfølgning (20 år) av pasienter med ulcerøs kolitt i NorgeMonstad, Solberg IC,……Huppertz-Hauss G et al J Crohn Colitis 202022.01.2021 07:55:50
2020 Oppfølging av jordmødre etter kritiske hendelser under fødselhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-oppfolging-av-jordmodre-etter-kritiske-hendelser-under-fodsel2020 Oppfølging av jordmødre etter kritiske hendelser under fødselChristoffersen L, Teigen J, Rønningstad C; Midwifery 2020 Jun;85:10266926.05.2020 22:00:00
2020 Operasjon med reversert skuldeprotese er bedre enn operasjon med plate og skruer for brudd i øvre del av overarmsbenet hos eldre pasienter. En mulitsenter randomisert kontrollert studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-operasjon-med-reversert-skuldeprotese-er-bedre-enn-operasjon-med-plate-og-skruer-for-brudd-i-ovre-del-av-overarmsbenet-hos-eldre-pasienter-en-mulitsenter-randomisert-kontrollert-studie2020 Operasjon med reversert skuldeprotese er bedre enn operasjon med plate og skruer for brudd i øvre del av overarmsbenet hos eldre pasienter. En mulitsenter randomisert kontrollert studieFraser AN, Bjørdal J, Wagle TM, Karlberg AC, Lien OA, Eilertsen L, Mader K, Apold H, Larsen LB, Madsen JE, Fjalestad T J Bone Joint Surg Am. Jan 20 03.02.2020 23:00:00
2020 Nyoppståtte mutasjoner i TRPM3-genet er årsak til forsinket utvikling og epilepsihttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-nyoppstatte-mutasjoner-i-trpm3-genet-er-arsak-til-forsinket-utvikling-og-epilepsi2020 Nyoppståtte mutasjoner i TRPM3-genet er årsak til forsinket utvikling og epilepsiDyment DA, Terhal PA, Rustad CF, Tveten K, Griffith C, Jayakar P, Shinawi M, Ellingwood S, Smith R, van Gassen K, McWalter K, Innes AM, Lines MA Eur J Hum Genet. 2019 Oct;27(10):1611-161805.11.2019 23:00:00
2020 Nye operasjonsmetoder for spinalstenosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-nye-operasjonsmetoder-for-spinalstenose2020 Nye operasjonsmetoder for spinalstenoseHermansen E,….., KJ Haug, et al Eur Spine Journal, June 20213.01.2021 12:13:51
2020 Miljøbehandling for pasienter med angst og depresjon innlagt i en alderspsykiatrisk sengepost, en kvalitativ studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-miljobehandling-for-pasienter-med-angst-og-depresjon-innlagt-i-en-alderspsykiatrisk-sengepost-en-kvalitativ-studie2020 Miljøbehandling for pasienter med angst og depresjon innlagt i en alderspsykiatrisk sengepost, en kvalitativ studieNord J Psychiatry. 2020 May 5:1-7 Nåvik M, Hauge S, Sagen U10.05.2020 22:00:00
2020 Medfødt feil i H3F3A-og H3F3B-genene er årsak til en nevrokognitiv utviklingsforstyrrelsehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-medfodt-feil-i-h3f3a-og-h3f3b-genene-er-arsak-til-en-nevrokognitiv-utviklingsforstyrrelse2020 Medfødt feil i H3F3A-og H3F3B-genene er årsak til en nevrokognitiv utviklingsforstyrrelseBryant L, Li D, Cox SG,.. Tveten K, Prescott T,.. et al. Sci Adv 2 Dec 202018.01.2021 12:15:22
2020 Lungefunksjon og oksygenmetning etter å ha deltatt i Norseman Xtreme Triathlonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-lungefunksjon-og-oksygenmetning-etter-a-ha-deltatt-i-norseman-xtreme-triathlon2020 Lungefunksjon og oksygenmetning etter å ha deltatt i Norseman Xtreme TriathlonScand J Med Sci Sports. 2020 Mar 9 Stensrud T, Rossvoll Ø, Mathiassen M, Melau J, Illidi C, Østgaard HN, Hisdal J, Stang J26.04.2020 22:00:00
2020 Lokale celler og stoffer som kan påvirker vekst av svulster i hypofysen?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-lokale-celler-og-stoffer-som-kan-pavirker-vekst-av-svulster-i-hypofysen2020 Lokale celler og stoffer som kan påvirker vekst av svulster i hypofysen?Marques P, Barry S, Carlsen E, Collier D, Grossman AB, Korbonits M Endocrine 18 Sep 202018.11.2020 13:50:28
2020 Livstilsrisikofaktorer, sykefravær og arbeidsevne hos arbeidstakere med astma. Tverrsnittsdata fra Telemarkstudienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-livstilsrisikofaktorer-sykefraver-og-arbeidsevne-hos-arbeidstakere-med-astma-tverrsnittsdata-fra-telemarkstudien2020 Livstilsrisikofaktorer, sykefravær og arbeidsevne hos arbeidstakere med astma. Tverrsnittsdata fra TelemarkstudienPLoS One. 2020 Apr 17;15(4):e0231710 Müller De Bortoli M, Fell AKM, Svendsen MV, Henneberger PK, Kongerud J, Oellingrath IM27.04.2020 22:00:00
2020 Liten risiko for langtidsplager etter nevroborreliosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-liten-risiko-for-langtidsplager-etter-nevroborreliose2020 Liten risiko for langtidsplager etter nevroborrelioseEikeland R, Ljøstad U, Helgeland G, Sand G, Flemmen HØ, Bø MH, Nordaa L, Owe JF, Mygland Å, Lorentzen ÅR Brain Behav. 2020 Mar 9:e0159526.07.2020 12:25:25
2020 Leukoencefalopati med forkalkninger og cyster: genetisk og klinisk breddehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-leukoencefalopati-med-forkalkninger-og-cyster-genetisk-og-klinisk-bredde2020 Leukoencefalopati med forkalkninger og cyster: genetisk og klinisk breddeAm J Med Genet A Oct 7 Crow YJ, Marshall1 H, Rice GI, Seabra L, Jenkinson EM, Baranano K, Battini R, Berger A, Blair E, Blauwblomme T, Bolduc F, Boddaert N, Buckard J,.. Hilmarsen H,.. et. al15.10.2020 08:37:58
2020 Lav forekomst av antistoff mot TBE-virus hos blodgivere i Telemark og Vestfoldhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-lav-forekomst-av-antistoff-mot-tbe-virus-hos-blodgivere-i-telemark-og-vestfold2020 Lav forekomst av antistoff mot TBE-virus hos blodgivere i Telemark og VestfoldMarvik Å, Tveten Y, Pedersen A-B, Stiasny K, Andreassen ÅK, Grude N Infect Dis 2020 Sep 14;1-817.09.2020 08:19:36
2020 Kunnskap om risikofaktorer for å få tarmkreft påvirker motivasjonen for å delta i screeningprogramhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-kunnskap-om-risikofaktorer-for-a-fa-tarmkreft-pavirker-motivasjonen-for-a-delta-i-screeningprogram2020 Kunnskap om risikofaktorer for å få tarmkreft påvirker motivasjonen for å delta i screeningprogramKnudsen MD, Hoff G, Tidemann-Andersen I, Bodin GE, Øvervold S, Berstad P J Cancer Educ. 2020 Feb 2801.03.2020 23:00:00
2020 Kronisk bihulebetennelse kan ha sammenheng med påvirkning på arbeidsplassenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-kronisk-bihulebetennelse-kan-ha-sammenheng-med-pavirkning-pa-arbeidsplassen2020 Kronisk bihulebetennelse kan ha sammenheng med påvirkning på arbeidsplassenClarhed UKE, Johansson H, Svendsen MV, Torén K, Fell AK M, J Hellgren Rhinology 2020 Jul 9.03.09.2020 09:52:35
2020 Jordmorlederes perspektiver på profesjonell videreutdanning blant jordmødrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-jordmorlederes-perspektiver-pa-profesjonell-videreutdanning-blant-jordmodre2020 Jordmorlederes perspektiver på profesjonell videreutdanning blant jordmødreRøseth I, Austenå H, Sommerseth E, Dahl B, Anne Lyberg A, Bongaardt R SAGE Open June 12, 2020 22.06.2020 22:00:00
2020 Jobbstatus og arbeidsevne etter radikal prostatektomi eller aktiv overvåking for prostatakrefthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-jobbstatus-og-arbeidsevne-etter-radikal-prostatektomi-eller-aktiv-overvaking-for-prostatakreft2020 Jobbstatus og arbeidsevne etter radikal prostatektomi eller aktiv overvåking for prostatakreftNilsson R, Dahl AA, Bernklev T, Kersten H, Haug ES Scand J Urol. 2020 Apr 14:1-715.04.2020 22:00:00
2020 Internasjonalt samarbeid for å samle kunnskap om sjelden, genetisk årsak til utviklingshemminghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-internasjonalt-samarbeid-for-a-samle-kunnskap-om-sjelden-genetisk-arsak-til-utviklingshemming2020 Internasjonalt samarbeid for å samle kunnskap om sjelden, genetisk årsak til utviklingshemmingStamberger H, Hammer TB,..,Busk ØL, Helle JR et al. Genet Med. 4 Nov 2020 22.01.2021 07:36:11
2020 Hvor ofte blir polypper i tarmen fjernet ufullstendig ved koloskopi?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-hvor-ofte-blir-polypper-i-tarmen-fjernet-ufullstendig-ved-koloskopi2020 Hvor ofte blir polypper i tarmen fjernet ufullstendig ved koloskopi?Pedersen IB, Bretthauer M, Kalager M, Løberg M, Hoff G, Matapour S, Hugin S, Frigstad SO, Seip B, Kleist BA, Løvdal L, Botteri E, Holme Ø Endoscopy 202022.10.2020 13:30:54
2020 Genetiske årsaker til nerveskade (nevropati) hos voksne og eldre: Fokus på MME-genethttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-genetiske-arsaker-til-nerveskade-nevropati-hos-voksne-og-eldre-fokus-pa-mme-genet2020 Genetiske årsaker til nerveskade (nevropati) hos voksne og eldre: Fokus på MME-genetSenderek J, Lassuthova P, Kabzińska D, Abreu L, Baets J, Beetz C, Braathen GJ,..Høyer H,.. et al Neurology, 2020 November 0320.11.2020 13:14:17
2020 Første rapport fra pilotstudien på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkrefthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forste-rapport-fra-pilotstudien-pa-et-nasjonalt-screeningprogram-mot-tarmkreft2020 Første rapport fra pilotstudien på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft05.01.2021 09:33:25
2020 Forsøk på å objektivisere hva som kan bety mest for å oppnå et estetisk bra brysthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forsok-pa-a-objektivisere-hva-som-kan-bety-mest-for-a-oppna-et-estetisk-bra-bryst2020 Forsøk på å objektivisere hva som kan bety mest for å oppnå et estetisk bra brystSandberg LJ, Tønseth KA, Kloster-Jensen K, Liu J, Robe C, Reece G, Hansen EH, Berntsen K,.. et al. Plast Reconstr Surg Glob Open 2020 Apr 11;8(10):e317305.01.2021 08:57:36
2020 Forskjeller i forekomst av multippel sklerose i by og bygd i Telemarkhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forskjeller-i-forekomst-av-multippel-sklerose-i-by-og-bygd-i-telemark2020 Forskjeller i forekomst av multippel sklerose i by og bygd i TelemarkMult Scler Relat Disord. 2020 Jul 2;45:102352 Flemmen HØ, Simonsen CS, Berg-Hansen P, Moen SM, Kersten H, Heldal K, Celius EG16.08.2020 22:00:00
2020 Forløp av Multippel sklerose i en norsk befolkninghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forlop-av-multippel-sklerose-i-en-norsk-befolkning2020 Forløp av Multippel sklerose i en norsk befolkningSimonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Celius EG J Neurol 22 Oct 202011.01.2021 19:19:05
2020 Forbedret løsning av tekniske utfordringer ved MR-undersøkelserhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forbedret-losning-av-tekniske-utfordringer-ved-mr-undersokelser2020 Forbedret løsning av tekniske utfordringer ved MR-undersøkelserDelibasis K, Aronis C, Fanariotis M, Maglogiannis I Adv Exp Med Biol. 202025.01.2021 09:48:23
2020 For barn er det viktig å bevare følelsesmessig, ikke-verbal uttykksform også inn i overgangen til å kunne kommunisere med språkhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-for-barn-er-det-viktig-a-bevare-folelsesmessig-ikke-verbal-uttykksform-ogsa-inn-i-overgangen-til-a-kunne-kommunisere-med-sprak2020 For barn er det viktig å bevare følelsesmessig, ikke-verbal uttykksform også inn i overgangen til å kunne kommunisere med språkHalstensen K, Engedal LG, Myrvik H, Haug SHK, Austad A, Thomassen M, Granqvist P 2019 http://matrixtidsskrift.no/ 09.03.2020 23:00:00
2020 Fenomenologisk heuristikk for økopsykologi forskninghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-fenomenologisk-heuristikk-for-okopsykologi-forskning2020 Fenomenologisk heuristikk for økopsykologi forskningRøseth I, Bongaardt R, Baklien B. A Ecopsychology 21 Oct 2020 05.01.2021 11:28:59
2020 Fedres opplevelser av å være tilstede ved uplanlagte fødsler utenfor institusjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-fedres-opplevelser-av-a-vere-tilstede-ved-uplanlagte-fodsler-utenfor-institusjon2020 Fedres opplevelser av å være tilstede ved uplanlagte fødsler utenfor institusjonJarneid H, Gjestad K, Røseth I, Dahl B J Multidiscip Healthc 23 Oct 202007.01.2021 13:56:11
2020 Er kopipreparatet CT-P13 like bra som originalpreparatet Infliximab for pasienter med kronisk betennelsessykdom i tarmen?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-er-kopipreparatet-ct-p13-like-bra-som-originalpreparatet-infliximab-for-pasienter-med-kronisk-betennelsessykdom-i-tarmen2020 Er kopipreparatet CT-P13 like bra som originalpreparatet Infliximab for pasienter med kronisk betennelsessykdom i tarmen?Main and Extension Trials. BioDrugs 23 Sep 2020 Jørgensen KK, Goll GL, Sexton J, Bolstad N, Olsen IC, Asak Ø, Berset IP, Blomgren IM, Dvergsnes K, Florholmen J, Frigstad SO, Henriksen M, Hagfors J, Huppertz‑Hauss G,.. et. al15.10.2020 08:02:41
2020 Er det mulig å skreddersy screening for tarmkreft i stedet for å gi det samme tilbudet til alle?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-er-det-mulig-a-skreddersy-screening-for-tarmkreft-i-stedet-for-a-gi-det-samme-tilbudet-til-alle2020 Er det mulig å skreddersy screening for tarmkreft i stedet for å gi det samme tilbudet til alle?Knudsen MD, Botteri E,.. et al,. Randel KR, Hoff G, Berstad P Dig Liver Dis. 2020 Dec 10;S1590-8658(20)31042-205.01.2021 09:47:46
2020 En videodemonstrasjon av to operasjonsmetoder for rekonstruering av bryst etter brystkreftoperasjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-en-videodemonstrasjon-av-to-operasjonsmetoder-for-rekonstruering-av-bryst-etter-brystkreftoperasjon2020 En videodemonstrasjon av to operasjonsmetoder for rekonstruering av bryst etter brystkreftoperasjonDyrberg DL, Bille C, Gunnarsson GL, Sørensen JA, Thomsen JB Gland Surg. 2019 Oct;8(Suppl 4):S251-S25408.03.2020 23:00:00
2020 En videodemonstrasjon av operasjonsmetode for plastikkoperasjon på bryst etter massiv vektreduksjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-en-videodemonstrasjon-av-operasjonsmetode-for-plastikkoperasjon-pa-bryst-etter-massiv-vektreduksjon2020 En videodemonstrasjon av operasjonsmetode for plastikkoperasjon på bryst etter massiv vektreduksjonSöderman M, Ikander P, Boljanovic S, Gunnarsson GL, Sørensen JA, Thomsen JB Gland Surg. 2019 Oct;8(Suppl 4):S271-S27508.03.2020 23:00:00
2020 En oversikt over den sjeldne tilstanden med lekkasje av lymfevæske ut i urinenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-en-oversikt-over-den-sjeldne-tilstanden-med-lekkasje-av-lymfeveske-ut-i-urinen2020 En oversikt over den sjeldne tilstanden med lekkasje av lymfevæske ut i urinenStainer V, Jones P, Juliebø SØ, Beck R, Hawary A Therapeutic Advances in Urology 2020 Jul 16;12:175628722094089902.09.2020 13:11:50
2020 Deltakere i Norseman Triatlon har normalt ekstreme blodprøveverdier som ellers kan tyde på alvorlig sykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-deltakere-i-norseman-triatlon-har-normalt-ekstreme-blodproveverdier-som-ellers-kan-tyde-pa-alvorlig-sykdom2020 Deltakere i Norseman Triatlon har normalt ekstreme blodprøveverdier som ellers kan tyde på alvorlig sykdomNyborg C, Melau J, Bonnevie-Svendsen M, Mathiasen M, Melsom HS, Storsve AB, Hisdal J PLOS One, September 202011.01.2021 19:27:27

​​


2019

​​

2019 Verdens første randomiserte studie på bruk av immunmodulerende medisin for pasienter med MEhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-verdens-forste-randomiserte-studie-pa-bruk-av-immunmodulerende-medisin-for-pasienter-med-me2019 Verdens første randomiserte studie på bruk av immunmodulerende medisin for pasienter med MEFluge Ø, Rekeland IG, Lien K, Thürmer H, Borchgrevink PC, Schäfer C, Sørland K, Aßmus J, Ktoridou-Valen I, Herder, Gotaas ME, Kvammen Ø, Baranowska KA, Bohnen LMLJ, Martinsen SS, Lonar AE Ann Intern Med. 2019 Apr 229.08.2019 22:00:00
2019 Utvikling av livskvalitet hos pårørende til yngre personer med demens: En to års nordisk multisenter observasjonsstudiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-utvikling-av-livskvalitet-hos-parorende-til-yngre-personer-med-demens-en-to-ars-nordisk-multisenter-observasjonsstudie2019 Utvikling av livskvalitet hos pårørende til yngre personer med demens: En to års nordisk multisenter observasjonsstudieHvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Benth S, Kersten H PLoS One. 2019 Jul 19;1401.10.2019 22:00:00
2019 Underrapportering til registre kan gi feil resultater på behandlingskvaliteten ved sykehus https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-underrapportering-til-registre-kan-gi-feil-resultater-pa-behandlingskvaliteten-ved-sykehus2019 Underrapportering til registre kan gi feil resultater på behandlingskvaliteten ved sykehus Hoff G, de Lange T, Bretthauer M, Dahler S, Halvorsen F-A, Huppertz-Hauss G, Høie O, Kjellevold Ø, Moritz V, Sandvei P, Seip B, Holme Ø Endosc Int Open. 2019 Jan;7(1):E90-E9810.02.2019 23:00:00
2019 Triatlondeltakeres risko for nedkjøling ved svømming i kaldvannhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-triatlondeltakeres-risko-for-nedkjoling-ved-svomming-i-kaldvann2019 Triatlondeltakeres risko for nedkjøling ved svømming i kaldvannMelau J, Mathiassen M, Stensrud T, Tipton M, Hisdal J Sports (Basel). 2019 May 28;7(6)11.09.2019 22:00:00
2019 Toeggede tvillinger etter innsetting av ett embryohttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-toeggede-tvillinger-etter-innsetting-av-ett-embryo2019 Toeggede tvillinger etter innsetting av ett embryoHanevik H-I, Sydtveit A H, Ekerhovd E Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Mar 19;138(6)06.01.2019 23:00:00
2019 The discovery of a LEMD2-associated nuclear envelopathy with early progeroid appearance suggests advanced applications for ai-driven facial phenotypinghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-the-discovery-of-a-lemd2-associated-nuclear-envelopathy-with-early-progeroid-appearance-suggests-advanced-applications-for-ai-driven-facial-phenotyping2019 The discovery of a LEMD2-associated nuclear envelopathy with early progeroid appearance suggests advanced applications for ai-driven facial phenotypingMarbach F, Rustad CF, Riess A, Đukić D, Hsieh TC, Jobani , Prescott T, Bevot A, Erger F, Houge G, Redfors M, Altmueller J, Stokowy T, Gilissen C, Kubisch C, Scarano E, Mazzanti L, Fiskerstrand T, Krawitz PM, Lessel D, Netzer C Am J Hum Genet. 2019 Mar 2003.04.2019 22:00:00
2019 Tarmscreeningprogrammer bør få mandat til kontinuerlig og effektiv forbedring og utvikling av screeningtilbudet https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-tarmscreeningprogrammer-bor-fa-mandat-til-kontinuerlig-og-effektiv-forbedring-og-utvikling-av-screeningtilbudet2019 Tarmscreeningprogrammer bør få mandat til kontinuerlig og effektiv forbedring og utvikling av screeningtilbudet Hoff G, Ursin G, Løberg M, de Lange T, Skovlund E, Holme Ø Acta Oncol. 2019 Apr 3:1-2. doi: 10.1080/0284186X08.04.2019 22:00:00
2019 Tarmkreft - overlevelse og kostnader ved forskjellige strategivalghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-tarmkreft-overlevelse-og-kostnader-ved-forskjellige-strategivalg2019 Tarmkreft - overlevelse og kostnader ved forskjellige strategivalgJoranger P, Nesbakken A, Sorbye H, Hoff G, Oshaug A, Aas E Eur J Health Econ. 2019 Nov 911.11.2019 23:00:00
2019 Takotsubo syndrom ved Sørlandet sykehus Arendal 2010-16https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-takotsubo-syndrom-ved-sorlandet-sykehus-arendal-2010-162019 Takotsubo syndrom ved Sørlandet sykehus Arendal 2010-16Gunnes P, Thalamus J, Melichova D, Calic S, Jakobsen OJ, Larsen T, Jortveit J Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Jan 28;139(2)15.04.2019 22:00:00
2019 Sex Differences in Comorbidity Patterns of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorderhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2109-sex-differences-in-comorbidity-patterns-of-attention-deficithyperactivity-disorder2019 Sex Differences in Comorbidity Patterns of Attention-Deficit/Hyperactivity DisorderOttosen C, Larsen JT, Faraone SV, Chen Q, Hartman C, Larsson H, Petersen L, Dalsgaard S J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2019 Apr;58(4):412-422.e308.04.2019 22:00:00
2019 Samvariasjon mellom arbeidsmiljø ved sykehus og sju dagers pasient dødelighet: en tverrsnittsstudiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-samvariasjon-mellom-arbeidsmiljo-ved-sykehus-og-sju-dagers-pasient-dodelighet-en-tverrsnittsstudie2019 Samvariasjon mellom arbeidsmiljø ved sykehus og sju dagers pasient dødelighet: en tverrsnittsstudieBrubakk K, Svendsen MV, Hofoss D, Hansen TM, Barach P, Tjomsland O BMJ Open. 2019 15;9(12):19.01.2020 23:00:00
2019 Sammenheng mellom psykiatriske tilleggsdiagnoser og for tidlig død hos pasienter med ADHDhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-sammenheng-mellom-psykiatriske-tilleggsdiagnoser-og-for-tidlig-dod-hos-pasienter-med-adhd2019 Sammenheng mellom psykiatriske tilleggsdiagnoser og for tidlig død hos pasienter med ADHDSun S, Kuja-Halkola R, Faraone SV, D’Onofrio BM, Dalsgaard S, Chang Z, Larsson H JAMA Psychiatry. 2019 Aug 718.08.2019 22:00:00
2019 Sammenheng mellom ADHD og foreldre med astmahttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-sammenheng-mellom-adhd-og-foreldre-med-astma2019 Sammenheng mellom ADHD og foreldre med astmaLiu X, Dalsgaard S, Olsen T-M, Li J, Wright RJ, Momen N Brain Behav Immun. 2019 Aug 3010.09.2019 22:00:00
2019 Quality of life in people with young-onset dementia: A Nordic two-year observational multicenter studyhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-quality-of-life-in-people-with-young-onset-dementia-a-nordic-two-year-observational-multicenter-study2019 Quality of life in people with young-onset dementia: A Nordic two-year observational multicenter studyHvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Jūratė Šaltytė B, Kersten H J Alzheimers Dis. 2019;67(1):197-210.12.02.2019 23:00:00
2019 Påvirkning av fedme på arbeidsevne, luftveissymptomer og lungefunksjon hos voksne med astmahttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-pavirkning-av-fedme-pa-arbeidsevne-luftveissymptomer-og-lungefunksjon-hos-voksne-med-astma2019 Påvirkning av fedme på arbeidsevne, luftveissymptomer og lungefunksjon hos voksne med astmaKlepaker G, Svendsen MV, Hertel JK, Holla ØL, Henneberger PK, Kongerud J, Fell AKM Respiration. 2019 Aug 28:1-924.09.2019 22:00:00
2019 Psychometric testing of the Norwegian Diabetes Health Profile (DHP-18) in patients with type 1 diabeteshttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-psychometric-testing-of-the-norwegian-diabetes-health-profile-dhp-18-in-patients-with-type-1-diabetes2019 Psychometric testing of the Norwegian Diabetes Health Profile (DHP-18) in patients with type 1 diabetesJelsness-Jørgensen LP, Jensen Ø, Gibbs C, Bekkhus Moe R, Hofsø D, Bernklev T BMJ Open Diabetes Res Care. 2018 Dec 6;6(1):e00054127.02.2019 23:00:00
2019 Predicting post-surgery outcome after kidney transplantation by a comorbidity indexhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-predicting-post-surgery-outcome-after-kidney-transplantation-by-a-comorbidity-index2019 Predicting post-surgery outcome after kidney transplantation by a comorbidity indexHausken J, Heldal K, Flaa Johnsen L, Keisæter A V, Fosby B, Line P-D, Haugaa H, Lønning K, Midtvedt K Trends in Transplantation Volume 12: 1-506.03.2019 23:00:00
2019 Plager etter brystrekonstruksjon med rotasjon av vev fra ryggen fram på brystet: Sammenligning av to metoderhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-plager-etter-brystrekonstruksjon-med-rotasjon-av-vev-fra-ryggen-fram-pa-brystet-sammenligning-av-to-metoder2019 Plager etter brystrekonstruksjon med rotasjon av vev fra ryggen fram på brystet: Sammenligning av to metoderRindom BM, Gunnarsson GL, Lautrup MD, Christensen RD, Tos T, Hölmich LR, Sørensen JA, Thomsen JB JPRAS 2019 jul18.08.2019 22:00:00
2019 Ny skåringsmetode for vurdering av «jumping breast» etter brystrekonstruksjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-ny-skaringsmetode-for-vurdering-av-jumping-breast-etter-brystrekonstruksjon2019 Ny skåringsmetode for vurdering av «jumping breast» etter brystrekonstruksjonDyrberg DL, Gunnarsson GL, Bille C, Sørensen JA, Thomsen JB Arch Plast Surg. 2019 Nov;46(6):535-54301.12.2019 23:00:00
2019 Ny laboratorietest for å finne utbredelsen av Neoehrlichia mikurensis-bakterien i skogflått i Norgehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-ny-laboratorietest-for-a-finne-utbredelsen-av-neoehrlichia-mikurensis-bakterien-i-skogflatt-i-norge2019 Ny laboratorietest for å finne utbredelsen av Neoehrlichia mikurensis-bakterien i skogflått i NorgeJenkins A, Raasok C, Pedersen BN, Jensen K, Andreassen Å, Soleng A, Edgar K, Lindstedt HH, Kjelland V, Stuen S, Hvidsten D, Kristiansen BE BMC Microbiol. 2019 Aug 28;19(1):19917.10.2019 22:00:00
2019 Nevrodegenerativt samspill mellom kardiovaskulær autonom dysregulering og retina i tidlig multippel sklerosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-nevrodegenerativt-samspill-mellom-kardiovaskuler-autonom-dysregulering-og-retina-i-tidlig-multippel-sklerose2019 Nevrodegenerativt samspill mellom kardiovaskulær autonom dysregulering og retina i tidlig multippel sklerosede Rodez Benavent SA, Nygaard GO, Nilsen KB, Etholm L, Sowa P, Wendel-Haga M, Harbo HF, Drolsum L, Laeng B, Kerty E Celius EG Front Neurol. 2019 May 15;10:50728.07.2019 22:00:00
2019 Mutasjoner i TAOK1-genet kan gi nevroutviklingsforstyrrelsehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-mutasjoner-i-taok1-genet-kan-gi-nevroutviklingsforstyrrelse2019 Mutasjoner i TAOK1-genet kan gi nevroutviklingsforstyrrelseDulovic-Mahlow M, Trinh, Kandaswamy, Braathen GJ, Di Donato, Rahikkala, Beblo, Werber, Krajka, Busk ØL, Baumann, Al-Sannaa, Hinrichs, Affan, Navot, Al Balwi, Oprea, Holla ØL, Weiss, Jamra, Kahlert, Kishore, Tveten K m:fl Am J Hum Genet.27.06.2019 22:00:00
2019 Missense Variants in the Histone Acetyltransferase Complex Component Gene TRRAP Cause Autism and Syndromic Intellectual Disabilityhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-missense-variants-in-the-histone-acetyltransferase-complex-component-gene-trrap-cause-autism-and-syndromic-intellectual-disability2019 Missense Variants in the Histone Acetyltransferase Complex Component Gene TRRAP Cause Autism and Syndromic Intellectual DisabilityCogné B,…….., Tveten K, Holla Ø, Busk Ø (med flere – totalt 119 forfattere) Am J Hum Genetics 201914.05.2019 22:00:00
2019 Metformin for å redusere risiko for fødselskomplikasjoner for kvinner med polycystisk ovariesykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-metformin-for-a-redusere-risiko-for-fodselskomplikasjoner-for-kvinner-med-polycystisk-ovariesykdom2019 Metformin for å redusere risiko for fødselskomplikasjoner for kvinner med polycystisk ovariesykdomLøvvik T S, Carlsen S M, Salvesen Ø, Steffensen B, Bixo M, Gómez-Real F, Lønnebotn M, Hestvold K V, Zabielska R, Hirschberg A L, Trouva A, Thorarinsdottir S Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Feb 1811.09.2019 22:00:00
2019 Mastceller hjelper til å gjøre livmorhalsen modenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-mastceller-hjelper-til-a-gjore-livmorhalsen-moden2019 Mastceller hjelper til å gjøre livmorhalsen modenNorström A, Vukas Radulovic N, Bullarbo M, Ekerhovd E Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Jul;238:157-16311.08.2019 22:00:00
2019 Luftveisplager ved å bo og oppholde seg nær trafikkert veihttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-luftveisplager-ved-a-bo-og-oppholde-seg-ner-trafikkert-vei2019 Luftveisplager ved å bo og oppholde seg nær trafikkert veiHegseth MN, Oftedal BM, Höper AC, Aminoff AL, Thomassen MR, Svendsen MV, Fell AKM PLoS One. 2019 Dec 12;14(12):e022622129.01.2020 23:00:00
2019 Livsstil, kroppslig selvbilde og symptomer på depresjon blant 13-16 år gamle norske ungdommerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-livsstil-kroppslig-selvbilde-og-symptomer-pa-depresjon-blant-13-16-ar-gamle-norske-ungdommer2019 Livsstil, kroppslig selvbilde og symptomer på depresjon blant 13-16 år gamle norske ungdommerHestetun I, Svendsen MV, Oellingrath IM Nord J Psychiatry. 2019 Aug 16:1-826.08.2019 22:00:00
2019 Livsstil og selvopplevd arbeidsevne i en arbeidende generell befolkning i Norge: en tverrsnitt studie https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-livsstil-og-selvopplevd-arbeidsevne-i-en-arbeidende-generell-befolkning-i-norge-en-tverrsnitt-studie2019 Livsstil og selvopplevd arbeidsevne i en arbeidende generell befolkning i Norge: en tverrsnitt studie Oellingrath IM, De Bortoli MM, Svendsen MV, Fell AKM BMJ Open. 2019 Apr 3;9(4):e02621520.05.2019 22:00:00
2019 Livskvalitet hos pårørende til personer med demens. -En sammenlikning mellom pårørende til yngre personer med demens og pårørende til personer som får demens etter fylte 65 århttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-livskvalitet-hos-parorende-til-personer-med-demens-en-sammenlikning-mellom-parorende-til-yngre-personer-med-demens-og-parorende-til-personer-som-far-demens-etter-fylte-65-ar2019 Livskvalitet hos pårørende til personer med demens. -En sammenlikning mellom pårørende til yngre personer med demens og pårørende til personer som får demens etter fylte 65 årHvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Bruun Wyller T, Šaltytė Benth J, Bruvik F, Kersten H Aging Ment Health. 2019 May 20:1-801.10.2019 22:00:00
2019 Krav til påvisning av polypper (en kvalitetsvariabel ved koloskopi) bør ikke være forskjellig ved screening- og rutinekoloskopihttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-krav-til-pavisning-av-polypper-en-kvalitetsvariabel-ved-koloskopi-bor-ikke-vere-forskjellig-ved-screening-og-rutinekoloskopi2019 Krav til påvisning av polypper (en kvalitetsvariabel ved koloskopi) bør ikke være forskjellig ved screening- og rutinekoloskopiHoff G, Botteri E, Høie O, Garborg K, Wiig H, Huppertz-Hauss G, Moritz V, Bretthauer M, Holme Ø Endosc Int Open. 2019 Feb;7(2):E195-E20210.02.2019 23:00:00
2019 Kidney transplantation: an attractive and cost-effective alternative for older patients? – a cost-utility studyhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-kidney-transplantation-an-attractive-and-cost-effective-alternative-for-older-patients-a-cost-utility-study2019 Kidney transplantation: an attractive and cost-effective alternative for older patients? – a cost-utility studyHeldal K, Midtvedt K, Lønning K, Iversen T, Hernæs K H, Tsarpali V, Reisæter A V, Bernklev T Clinical Kidney Journal 06.03.2019 23:00:00
2019 Kan immunokjemisk undersøkelse av svulstvev ved akromegali bidra til mer persontilpasset bahandling?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-kan-immunokjemisk-undersokelse-av-svulstvev-ved-akromegali-bidra-til-mer-persontilpasset-bahandling2019 Kan immunokjemisk undersøkelse av svulstvev ved akromegali bidra til mer persontilpasset bahandling?Iacovazzo D, Chiloiro S, Carlsen E, Bianchi A, Giampietro A, Tartaglione T, Bima C, Bracaccia ME, Lugli F, Lauretti L, Anile C, Gessi M, Colosimo C, Rindi G Pontecorvi A, Korbonits M, De Marinis L Endocrine 201930.01.2020 23:00:00
2019 Kan Vitamin D-mangel gi magesmerter hos pasienter med kronisk tarmbetennelse?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-kan-vitamin-d-mangel-gi-magesmerter-hos-pasienter-med-kronisk-tarmbetennelse2019 Kan Vitamin D-mangel gi magesmerter hos pasienter med kronisk tarmbetennelse?Frigstad SO, Høivik ML, Jahnsen J, Cvancarova M, Grimstad T, Berset IP, Huppertz-Hauss G, Hovde Ø, Bernklev T, Moum B, Jelsness-Jørgensen LP Nutrients. 2019 Dec 20;12(1)29.01.2020 23:00:00
2019 Hiking the Phenomenological Psychological https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-hiking-the-phenomenological-psychological2019 Hiking the Phenomenological Psychological Bokkapittel Bongaardt, R., Baklien, B. & Røseth, I John Wiley & Sons, Inc. pp. 109-112. ISBN: 978-1-119-45202-727.01.2019 23:00:00
2019 Forstørrede lymfeknuter og utslett hos en mann fra et middelhavslandhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-forstorrede-lymfeknuter-og-utslett-hos-en-mann-fra-et-middelhavsland2019 Forstørrede lymfeknuter og utslett hos en mann fra et middelhavslandSarjomaa M, Majak B, Ludolph T, Løberg M Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Mar 22;139(6)04.07.2019 22:00:00
2019 Forlengelse av QT-intervallet på EKG viktig med tanke på risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelserhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-forlengelse-av-qt-intervallet-pa-ekg-viktig-med-tanke-pa-risiko-for-alvorlige-hjerterytmeforstyrrelser2019 Forlengelse av QT-intervallet på EKG viktig med tanke på risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelserGibbs C, Thalamus J, Kristoffersen D T, veel Svendsen M, Holla Ø L, Heldal K, Haugaa K H, Hysing J Europace. 2019 Apr 8. pii: euz05811.09.2019 22:00:00
2019 Fjerning av skjoldbruskkjertelen ved komplisert Hashimoto's sykdom. En randomisert studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-fjerning-av-skjoldbruskkjertelen-ved-komplisert-hashimotos-sykdom-en-randomisert-studie2019 Fjerning av skjoldbruskkjertelen ved komplisert Hashimoto's sykdom. En randomisert studieGuldvog I, Reitsma LC, Johnsen L, Lauzike A, Gibbs C, Carlsen E, Lende TH, Narvestad JK, Omdal R, Kvaløy JT, Hoff G, Bernklev T, Søiland H Ann Intern Med. 2019 Mar 1229.05.2019 22:00:00
2019 Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infectionhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-fecal-microbiota-transplantation-for-primary-clostridium-difficile-infection2019 Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile InfectionJuul FE, Garborg K, Bretthauer M, Skudal H, Øines MN, Wiig H, Rose Ø, Seip B, Lamont JT, Midtvedt T, Valeur J, Kalager M, Holme Ø, Helsingen L, Løberg M, Adami HO The New Engl journ of med. 2018 Jun 28;378(26):2535-253629.08.2019 22:00:00
2019 Fall i sykehushttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-fall-i-sykehus2019 Fall i sykehusDe Groot C, Al-Fattal A, Sandven I Scand J Caring Sci. 2019 Jul 1120.08.2019 22:00:00
2019 Environmental monitoring with focus on emissions using IoT platform for mobile alerthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-environmental-monitoring-with-focus-on-emissions-using-iot-platform-for-mobile-alert2019 Environmental monitoring with focus on emissions using IoT platform for mobile alertHalvorsen H-P, Grytten O A, veel Svendsen M, Mylvaganam K Proceedings of the EAEEIE12.05.2019 22:00:00
2019 En vanlig syre-/base-forstyrrelse etter nyretransplantasjon som det er viktig å påvise tidlig og behandlehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-en-vanlig-syre-base-forstyrrelse-etter-nyretransplantasjon-som-det-er-viktig-a-pavise-tidlig-og-behandle2019 En vanlig syre-/base-forstyrrelse etter nyretransplantasjon som det er viktig å påvise tidlig og behandleAvila-Poletti D, De Azevedo L, Iommi C, Heldal K, Musso CG Postgrad Med. 2019 Apr;131(3):171-17503.09.2019 22:00:00
2019 En undersøkelse for å se om pasienter som bruker Infliximab for en autoimmun sykdom kan bruke det «biotilsvarende» medikamentet CT-P13.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-en-undersokelse-for-a-se-om-pasienter-som-bruker-infliximab-for-en-autoimmun-sykdom-kan-bruke-det-biotilsvarende-medikamentet-ct-p132019 En undersøkelse for å se om pasienter som bruker Infliximab for en autoimmun sykdom kan bruke det «biotilsvarende» medikamentet CT-P13.Goll GL, Jørgensen KK, Sexton J, Olsen IC, Bolstad N, Haavardsholm EA, Lundin KE, Tveit KS, Lorentzen M, Berset IP, Fevang BT, Kalstad S, Ryggen K, Warren DJ, Klaasen RA, Asak Ø, Baigh S, Huppertz-Hauss G et al. J Intern Med. 2019 Jun;285(6):653-66902.10.2019 22:00:00
2019 Elektronisk tilbakemelding fra pasienter etter koloskopi. En randomisert studie i Polen https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-elektronisk-tilbakemelding-fra-pasienter-etter-koloskopi-en-randomisert-studie-i-polen2019 Elektronisk tilbakemelding fra pasienter etter koloskopi. En randomisert studie i Polen Bugajski M, Wieszczy P, Pisera M, Rupinski M, Hoff G, Huppertz-Hauss G, Regula J, Bretthauer M, Kaminski M F Endosc Int Open 2019; 07(04): E537-E54411.04.2019 22:00:00
2019 Effects of Oral Anticoagulants and Aspirin on Performance of Fecal Immunochemical Tests in Colorectal Cancer Screeninghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-effects-of-oral-anticoagulants-and-aspirin-on-performance-of-fecal-immunochemical-tests-in-colorectal-cancer-screening2019 Effects of Oral Anticoagulants and Aspirin on Performance of Fecal Immunochemical Tests in Colorectal Cancer ScreeningRandel KR, Botteri E, Romstad KMK, Frigstad SO, Bretthauer M, Hoff G, de Lange T, Holme Ø Gastroenterology. 2019 Jan 25. pii: S0016-5085(19)30103-910.02.2019 23:00:00
2019 Education is a private matter: Clinical midwives' experiences of being part-time master's students in midwiferyhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-education-is-a-private-matter-clinical-midwives-experiences-of-being-part-time-masters-students-in-midwifery2019 Education is a private matter: Clinical midwives' experiences of being part-time master's students in midwiferyDahl B, Røseth I, Lyberg A, Bongaardt R,Sommerseth E Nurse Educ Pract. 2019 Jul 9;39:32-3606.10.2019 22:00:00
2019 De novo variants in FBXO11 cause a syndromic form of intellectual disability with behavioral problems and dysmorphismshttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-de-novo-variants-in-fbxo11-cause-a-syndromic-form-of-intellectual-disability-with-behavioral-problems-and-dysmorphisms2019 De novo variants in FBXO11 cause a syndromic form of intellectual disability with behavioral problems and dysmorphismsJansen S, van der Werf IM, Innes AM, Afenjar A, Agrawal PB, Anderson IJ, Atwal PS, van Binsbergen E, van den Boogaard MJ, Castiglia L, Coban-Akdemir ZH, van Dijck A, Doummar D, van Eerde AM, Tveten Y.. et al. Eur J Hum Genet. 2019 Jan 2410.04.2019 22:00:00
2019 Comparison of time curves from dynamic 18F-fluciclovine positron emission tomography and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging for primary prostate carcinomashttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-comparison-of-time-curves-from-dynamic-18f-fluciclovine-positron-emission-tomography-and-dynamic-contrast-enhanced-magnetic-resonance-imaging-for-primary-prostate-carcinomas2019 Comparison of time curves from dynamic 18F-fluciclovine positron emission tomography and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging for primary prostate carcinomasTulipan A J, Vlatkovic L, Malinen E, Brennhovd B, Hole K H, Lie A K, Bull Ragnum H, Revheim M/E, Seierstad T Phys and Imag in Rad Oncology Volume 7, July 2018, Pages 51-5719.05.2019 22:00:00
2019 Can screening tools for potentially inappropriate prescriptions in older adults prevent serious adverse drug events?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-can-screening-tools-for-potentially-inappropriate-prescriptions-in-older-adults-prevent-serious-adverse-drug-events2019 Can screening tools for potentially inappropriate prescriptions in older adults prevent serious adverse drug events?Wang-Hansen MS, Wyller TB, Hvidsten LT, Kersten H Eur J Clin Pharmacol. 2019 Jan 2012.02.2019 23:00:00
2019 Calmodulinmutasjoner og livstruende hjerterytmeforstyrrelser: Innsikt fra det internasjonale calmodulinopatiregisterethttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-calmodulinmutasjoner-og-livstruende-hjerterytmeforstyrrelser-innsikt-fra-det-internasjonale-calmodulinopatiregisteret2019 Calmodulinmutasjoner og livstruende hjerterytmeforstyrrelser: Innsikt fra det internasjonale calmodulinopatiregisteretCrotti L, Spazzolini C, Tester DJ, Ghidoni A, Baruteau AE,...Parati G, Sekarski N, Tveten K m.fl.. Eur Heart J. 2019 Jun04.07.2019 22:00:00
2019 COOP-studien: Samarbeid mellom geriater og fastlege for bedre legemiddelbruk og bedre livskvalitet hos eldrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-coop-studien-samarbeid-mellom-geriater-og-fastlege-for-bedre-legemiddelbruk-og-bedre-livskvalitet-hos-eldre2019 COOP-studien: Samarbeid mellom geriater og fastlege for bedre legemiddelbruk og bedre livskvalitet hos eldreRomskaug R, Skovlund E, Straand J, Molden E, Kersten H, Pitkala KH, Lundqvist C, Wyller TB JAMA Intern Med. 2019 Oct 1624.10.2019 22:00:00

​​​

​​

​​​​


​​​Fant du det du lette etter?