Forskningsartikler - 2018 og 2019

Hvis du klikker på hver artikkel får du en kort forklaring om hva det dreier seg om på norsk

2019 Samvariasjon mellom arbeidsmiljø ved sykehus og sju dagers pasient dødelighet: en tverrsnittsstudiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-samvariasjon-mellom-arbeidsmiljo-ved-sykehus-og-sju-dagers-pasient-dodelighet-en-tverrsnittsstudie2019 Samvariasjon mellom arbeidsmiljø ved sykehus og sju dagers pasient dødelighet: en tverrsnittsstudieBrubakk K, Svendsen MV, Hofoss D, Hansen TM, Barach P, Tjomsland O BMJ Open. 2019 15;9(12):20.01.2020 11:37:00
2019 Sammenheng mellom inflammasjon og sykdomsstatus hos pasienter med avansert kreftsykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-sammenheng-mellom-inflammasjon-og-sykdomsstatus-hos-pasienter-med-avansert-kreftsykdom2019 Sammenheng mellom inflammasjon og sykdomsstatus hos pasienter med avansert kreftsykdomDolan RD, Laird BJA, Klepstad P, Kaasa S, Horgan PG, Paulsen Ø, MacMillan DC Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(37):e1701927.12.2019 10:59:54
2019 Ny skåringsmetode for vurdering av «jumping breast» etter brystrekonstruksjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-ny-skaringsmetode-for-vurdering-av-jumping-breast-etter-brystrekonstruksjon2019 Ny skåringsmetode for vurdering av «jumping breast» etter brystrekonstruksjonDyrberg DL, Gunnarsson GL, Bille C, Sørensen JA, Thomsen JB Arch Plast Surg. 2019 Nov;46(6):535-54302.12.2019 13:55:05
2019 Arvelig trykknevropati – en arvelig årsak til nerveskade med eller uten smertehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-arvelig-trykknevropati-en-arvelig-arsak-til-nerveskade-med-eller-uten-smerte2019 Arvelig trykknevropati – en arvelig årsak til nerveskade med eller uten smerteDukefoss TT, Kleggetveit IP, Helås T, Jørum E Scand Pain 201921.11.2019 09:11:39
2019 Tarmkreft - overlevelse og kostnader ved forskjellige strategivalghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-tarmkreft-overlevelse-og-kostnader-ved-forskjellige-strategivalg2019 Tarmkreft - overlevelse og kostnader ved forskjellige strategivalgJoranger P, Nesbakken A, Sorbye H, Hoff G, Oshaug A, Aas E Eur J Health Econ. 2019 Nov 912.11.2019 13:45:02
2019 Melkesyrekonsentrasjoner under behandling for syreforgiftning hos pasienter med sukkersykehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-melkesyrekonsentrasjoner-under-behandling-for-syreforgiftning-hos-pasienter-med-sukkersyke2019 Melkesyrekonsentrasjoner under behandling for syreforgiftning hos pasienter med sukkersykeJenei K, Szatmári I, Szabó E, Mariam A, Luczay A, Zsidegh P, Tóth-Heyn P Orv Hetil. 2019 Nov;160(45):1784-179007.11.2019 14:20:11
2019 Bruk av dataprogram for å bremse utvikling av demens.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-bruk-av-dataprogram-for-a-bremse-utvikling-av-demens2019 Bruk av dataprogram for å bremse utvikling av demens.Flak MM, Hol HR, Hernes SS, Chang L, Engvig A, Bjuland KJ, Pripp A, Madsen B-O, Knapskog A-B, Ulstein I, Lona T, Skranes J, Løhaugen GCC Front Psychol. 2019 Apr 12;10:807 07.11.2019 10:48:58
2019 Nyoppståtte mutasjoner i TRPM3-genet er årsak til forsinket utvikling og epilepsihttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-nyoppstatte-mutasjoner-i-trpm3-genet-er-arsak-til-forsinket-utvikling-og-epilepsi2019 Nyoppståtte mutasjoner i TRPM3-genet er årsak til forsinket utvikling og epilepsiDyment DA, Terhal PA, Rustad CF, Tveten K, Griffith C, Jayakar P, Shinawi M, Ellingwood S, Smith R, van Gassen K, McWalter K, Innes AM, Lines MA Eur J Hum Genet. 2019 Oct;27(10):1611-161806.11.2019 08:45:24
2019 COOP-studien: Samarbeid mellom geriater og fastlege for bedre legemiddelbruk og bedre livskvalitet hos eldrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-coop-studien-samarbeid-mellom-geriater-og-fastlege-for-bedre-legemiddelbruk-og-bedre-livskvalitet-hos-eldre2019 COOP-studien: Samarbeid mellom geriater og fastlege for bedre legemiddelbruk og bedre livskvalitet hos eldreRomskaug R, Skovlund E, Straand J, Molden E, Kersten H, Pitkala KH, Lundqvist C, Wyller TB JAMA Intern Med. 2019 Oct 1625.10.2019 06:49:45
2019 Ny laboratorietest for å finne utbredelsen av Neoehrlichia mikurensis-bakterien i skogflått i Norgehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-ny-laboratorietest-for-a-finne-utbredelsen-av-neoehrlichia-mikurensis-bakterien-i-skogflatt-i-norge2019 Ny laboratorietest for å finne utbredelsen av Neoehrlichia mikurensis-bakterien i skogflått i NorgeJenkins A, Raasok C, Pedersen BN, Jensen K, Andreassen Å, Soleng A, Edgar K, Lindstedt HH, Kjelland V, Stuen S, Hvidsten D, Kristiansen BE BMC Microbiol. 2019 Aug 28;19(1):19918.10.2019 11:14:14
2019 Education is a private matter: Clinical midwives' experiences of being part-time master's students in midwiferyhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-education-is-a-private-matter-clinical-midwives-experiences-of-being-part-time-masters-students-in-midwifery2019 Education is a private matter: Clinical midwives' experiences of being part-time master's students in midwiferyDahl B, Røseth I, Lyberg A, Bongaardt R,Sommerseth E Nurse Educ Pract. 2019 Jul 9;39:32-3607.10.2019 08:14:59
2019 I don't love my baby?! A descriptive phenomenological analysis of disturbances in maternal affectionhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-i-dont-love-my-baby-a-descriptive-phenomenological-analysis-of-disturbances-in-maternal-affection2019 I don't love my baby?! A descriptive phenomenological analysis of disturbances in maternal affectionRøseth I, Bongaardt R Journ of Phenomenol Psych 20 May 2019 07.10.2019 08:08:14
2019 En undersøkelse for å se om pasienter som bruker Infliximab for en autoimmun sykdom kan bruke det «biotilsvarende» medikamentet CT-P13.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-en-undersokelse-for-a-se-om-pasienter-som-bruker-infliximab-for-en-autoimmun-sykdom-kan-bruke-det-biotilsvarende-medikamentet-ct-p132019 En undersøkelse for å se om pasienter som bruker Infliximab for en autoimmun sykdom kan bruke det «biotilsvarende» medikamentet CT-P13.Goll GL, Jørgensen KK, Sexton J, Olsen IC, Bolstad N, Haavardsholm EA, Lundin KE, Tveit KS, Lorentzen M, Berset IP, Fevang BT, Kalstad S, Ryggen K, Warren DJ, Klaasen RA, Asak Ø, Baigh S, Huppertz-Hauss G et al. J Intern Med. 2019 Jun;285(6):653-66903.10.2019 10:18:30
2019 Utvikling av livskvalitet hos pårørende til yngre personer med demens: En to års nordisk multisenter observasjonsstudiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-utvikling-av-livskvalitet-hos-parorende-til-yngre-personer-med-demens-en-to-ars-nordisk-multisenter-observasjonsstudie2019 Utvikling av livskvalitet hos pårørende til yngre personer med demens: En to års nordisk multisenter observasjonsstudieHvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Benth S, Kersten H PLoS One. 2019 Jul 19;1402.10.2019 12:53:31
2019 Livskvalitet hos pårørende til personer med demens. -En sammenlikning mellom pårørende til yngre personer med demens og pårørende til personer som får demens etter fylte 65 århttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-livskvalitet-hos-parorende-til-personer-med-demens-en-sammenlikning-mellom-parorende-til-yngre-personer-med-demens-og-parorende-til-personer-som-far-demens-etter-fylte-65-ar2019 Livskvalitet hos pårørende til personer med demens. -En sammenlikning mellom pårørende til yngre personer med demens og pårørende til personer som får demens etter fylte 65 årHvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Bruun Wyller T, Šaltytė Benth J, Bruvik F, Kersten H Aging Ment Health. 2019 May 20:1-802.10.2019 10:45:06
2019 Påvirkning av fedme på arbeidsevne, luftveissymptomer og lungefunksjon hos voksne med astmahttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-pavirkning-av-fedme-pa-arbeidsevne-luftveissymptomer-og-lungefunksjon-hos-voksne-med-astma2019 Påvirkning av fedme på arbeidsevne, luftveissymptomer og lungefunksjon hos voksne med astmaKlepaker G, Svendsen MV, Hertel JK, Holla ØL, Henneberger PK, Kongerud J, Fell AKM Respiration. 2019 Aug 28:1-925.09.2019 13:12:55
2019 Triatlondeltakeres risko for nedkjøling ved svømming i kaldvannhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-triatlondeltakeres-risko-for-nedkjoling-ved-svomming-i-kaldvann2019 Triatlondeltakeres risko for nedkjøling ved svømming i kaldvannMelau J, Mathiassen M, Stensrud T, Tipton M, Hisdal J Sports (Basel). 2019 May 28;7(6)12.09.2019 19:31:19
2019 Metformin for å redusere risiko for fødselskomplikasjoner for kvinner med polycystisk ovariesykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-metformin-for-a-redusere-risiko-for-fodselskomplikasjoner-for-kvinner-med-polycystisk-ovariesykdom2019 Metformin for å redusere risiko for fødselskomplikasjoner for kvinner med polycystisk ovariesykdomLøvvik T S, Carlsen S M, Salvesen Ø, Steffensen B, Bixo M, Gómez-Real F, Lønnebotn M, Hestvold K V, Zabielska R, Hirschberg A L, Trouva A, Thorarinsdottir S Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Feb 1812.09.2019 19:02:07
2019 Forlengelse av QT-intervallet på EKG viktig med tanke på risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelserhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-forlengelse-av-qt-intervallet-pa-ekg-viktig-med-tanke-pa-risiko-for-alvorlige-hjerterytmeforstyrrelser2019 Forlengelse av QT-intervallet på EKG viktig med tanke på risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelserGibbs C, Thalamus J, Kristoffersen D T, veel Svendsen M, Holla Ø L, Heldal K, Haugaa K H, Hysing J Europace. 2019 Apr 8. pii: euz05812.09.2019 18:55:20
2019 Beskrivelse av PAPSS2 type brachyolmia – en arvelig, sjelden form for veksthemminghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-beskrivelse-av-papss2-type-brachyolmia-en-arvelig-sjelden-form-for-veksthemming2019 Beskrivelse av PAPSS2 type brachyolmia – en arvelig, sjelden form for veksthemmingBownass L, Abbs S, Armstrong R, Baujat G, Behzadi G, Berentsen RD, Burren C, Calder A, Cormier-Daire V, Tveten K, et al Am J Med Genet A. 2019 Sep;179(9):1884-189412.09.2019 18:48:06
2019 Sammenheng mellom ADHD og foreldre med astmahttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-sammenheng-mellom-adhd-og-foreldre-med-astma2019 Sammenheng mellom ADHD og foreldre med astmaLiu X, Dalsgaard S, Olsen T-M, Li J, Wright RJ, Momen N Brain Behav Immun. 2019 Aug 3011.09.2019 10:25:41
2019 Nyretransplantasjon som førstevalg ved behandling av nyresvikt også for eldre pasienterhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-nyretransplantasjon-som-forstevalg-ved-behandling-av-nyresvikt-ogsa-for-eldre-pasienter2019 Nyretransplantasjon som førstevalg ved behandling av nyresvikt også for eldre pasienterDel av bok: Petraglia l, Heldal K Springer nature 189-20004.09.2019 13:05:37
2019 En vanlig syre-/base-forstyrrelse etter nyretransplantasjon som det er viktig å påvise tidlig og behandlehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-en-vanlig-syre-base-forstyrrelse-etter-nyretransplantasjon-som-det-er-viktig-a-pavise-tidlig-og-behandle2019 En vanlig syre-/base-forstyrrelse etter nyretransplantasjon som det er viktig å påvise tidlig og behandleAvila-Poletti D, De Azevedo L, Iommi C, Heldal K, Musso CG Postgrad Med. 2019 Apr;131(3):171-17504.09.2019 06:23:22
2019 Verdens første randomiserte studie på bruk av immunmodulerende medisin for pasienter med MEhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-verdens-forste-randomiserte-studie-pa-bruk-av-immunmodulerende-medisin-for-pasienter-med-me2019 Verdens første randomiserte studie på bruk av immunmodulerende medisin for pasienter med MEFluge Ø, Rekeland IG, Lien K, Thürmer H, Borchgrevink PC, Schäfer C, Sørland K, Aßmus J, Ktoridou-Valen I, Herder, Gotaas ME, Kvammen Ø, Baranowska KA, Bohnen LMLJ, Martinsen SS, Lonar AE Ann Intern Med. 2019 Apr 230.08.2019 18:53:49
2019 Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infectionhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-fecal-microbiota-transplantation-for-primary-clostridium-difficile-infection2019 Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile InfectionJuul FE, Garborg K, Bretthauer M, Skudal H, Øines MN, Wiig H, Rose Ø, Seip B, Lamont JT, Midtvedt T, Valeur J, Kalager M, Holme Ø, Helsingen L, Løberg M, Adami HO The New Engl journ of med. 2018 Jun 28;378(26):2535-253630.08.2019 11:59:13
2019 Livsstil, kroppslig selvbilde og symptomer på depresjon blant 13-16 år gamle norske ungdommerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-livsstil-kroppslig-selvbilde-og-symptomer-pa-depresjon-blant-13-16-ar-gamle-norske-ungdommer2019 Livsstil, kroppslig selvbilde og symptomer på depresjon blant 13-16 år gamle norske ungdommerHestetun I, Svendsen MV, Oellingrath IM Nord J Psychiatry. 2019 Aug 16:1-827.08.2019 08:46:32
2019 Fall i sykehushttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-fall-i-sykehus2019 Fall i sykehusDe Groot C, Al-Fattal A, Sandven I Scand J Caring Sci. 2019 Jul 1121.08.2019 10:17:01
2019 Plager etter brystrekonstruksjon med rotasjon av vev fra ryggen fram på brystet: Sammenligning av to metoderhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-plager-etter-brystrekonstruksjon-med-rotasjon-av-vev-fra-ryggen-fram-pa-brystet-sammenligning-av-to-metoder2019 Plager etter brystrekonstruksjon med rotasjon av vev fra ryggen fram på brystet: Sammenligning av to metoderRindom BM, Gunnarsson GL, Lautrup MD, Christensen RD, Tos T, Hölmich LR, Sørensen JA, Thomsen JB JPRAS 2019 jul19.08.2019 07:26:48
2019 Sammenheng mellom psykiatriske tilleggsdiagnoser og for tidlig død hos pasienter med ADHDhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-sammenheng-mellom-psykiatriske-tilleggsdiagnoser-og-for-tidlig-dod-hos-pasienter-med-adhd2019 Sammenheng mellom psykiatriske tilleggsdiagnoser og for tidlig død hos pasienter med ADHDSun S, Kuja-Halkola R, Faraone SV, D’Onofrio BM, Dalsgaard S, Chang Z, Larsson H JAMA Psychiatry. 2019 Aug 719.08.2019 07:20:25
2019 Mastceller hjelper til å gjøre livmorhalsen modenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-mastceller-hjelper-til-a-gjore-livmorhalsen-moden2019 Mastceller hjelper til å gjøre livmorhalsen modenNorström A, Vukas Radulovic N, Bullarbo M, Ekerhovd E Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Jul;238:157-16312.08.2019 06:59:30
2019 Nevrodegenerativt samspill mellom kardiovaskulær autonom dysregulering og retina i tidlig multippel sklerosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-nevrodegenerativt-samspill-mellom-kardiovaskuler-autonom-dysregulering-og-retina-i-tidlig-multippel-sklerose2019 Nevrodegenerativt samspill mellom kardiovaskulær autonom dysregulering og retina i tidlig multippel sklerosede Rodez Benavent SA, Nygaard GO, Nilsen KB, Etholm L, Sowa P, Wendel-Haga M, Harbo HF, Drolsum L, Laeng B, Kerty E Celius EG Front Neurol. 2019 May 15;10:50729.07.2019 07:40:49
2019 Calmodulinmutasjoner og livstruende hjerterytmeforstyrrelser: Innsikt fra det internasjonale calmodulinopatiregisterethttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-calmodulinmutasjoner-og-livstruende-hjerterytmeforstyrrelser-innsikt-fra-det-internasjonale-calmodulinopatiregisteret2019 Calmodulinmutasjoner og livstruende hjerterytmeforstyrrelser: Innsikt fra det internasjonale calmodulinopatiregisteretCrotti L, Spazzolini C, Tester DJ, Ghidoni A, Baruteau AE,...Parati G, Sekarski N, Tveten K m.fl.. Eur Heart J. 2019 Jun05.07.2019 11:42:42
2019 Forstørrede lymfeknuter og utslett hos en mann fra et middelhavslandhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-forstorrede-lymfeknuter-og-utslett-hos-en-mann-fra-et-middelhavsland2019 Forstørrede lymfeknuter og utslett hos en mann fra et middelhavslandSarjomaa M, Majak B, Ludolph T, Løberg M Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Mar 22;139(6)05.07.2019 10:26:27
2019 Mutasjoner i TAOK1-genet kan gi nevroutviklingsforstyrrelsehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-mutasjoner-i-taok1-genet-kan-gi-nevroutviklingsforstyrrelse2019 Mutasjoner i TAOK1-genet kan gi nevroutviklingsforstyrrelseDulovic-Mahlow M, Trinh, Kandaswamy, Braathen GJ, Di Donato, Rahikkala, Beblo, Werber, Krajka, Busk ØL, Baumann, Al-Sannaa, Hinrichs, Affan, Navot, Al Balwi, Oprea, Holla ØL, Weiss, Jamra, Kahlert, Kishore, Tveten K m:fl Am J Hum Genet.28.06.2019 09:33:33
2019 Fjerning av skjoldbruskkjertelen ved komplisert Hashimoto's sykdom. En randomisert studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-fjerning-av-skjoldbruskkjertelen-ved-komplisert-hashimotos-sykdom-en-randomisert-studie2019 Fjerning av skjoldbruskkjertelen ved komplisert Hashimoto's sykdom. En randomisert studieGuldvog I, Reitsma LC, Johnsen L, Lauzike A, Gibbs C, Carlsen E, Lende TH, Narvestad JK, Omdal R, Kvaløy JT, Hoff G, Bernklev T, Søiland H Ann Intern Med. 2019 Mar 1230.05.2019 18:26:21
2019 Livsstil og selvopplevd arbeidsevne i en arbeidende generell befolkning i Norge: en tverrsnitt studie https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-livsstil-og-selvopplevd-arbeidsevne-i-en-arbeidende-generell-befolkning-i-norge-en-tverrsnitt-studie-2019 Livsstil og selvopplevd arbeidsevne i en arbeidende generell befolkning i Norge: en tverrsnitt studie Oellingrath IM, De Bortoli MM, Svendsen MV, Fell AKM BMJ Open. 2019 Apr 3;9(4):e02621521.05.2019 11:08:34
2019 Comparison of time curves from dynamic 18F-fluciclovine positron emission tomography and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging for primary prostate carcinomashttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-comparison-of-time-curves-from-dynamic-18f-fluciclovine-positron-emission-tomography-and-dynamic-contrast-enhanced-magnetic-resonance-imaging-for-primary-prostate-carcinomas2019 Comparison of time curves from dynamic 18F-fluciclovine positron emission tomography and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging for primary prostate carcinomasTulipan A J, Vlatkovic L, Malinen E, Brennhovd B, Hole K H, Lie A K, Bull Ragnum H, Revheim M/E, Seierstad T Phys and Imag in Rad Oncology Volume 7, July 2018, Pages 51-5720.05.2019 07:42:55
2019 Missense Variants in the Histone Acetyltransferase Complex Component Gene TRRAP Cause Autism and Syndromic Intellectual Disabilityhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-missense-variants-in-the-histone-acetyltransferase-complex-component-gene-trrap-cause-autism-and-syndromic-intellectual-disability2019 Missense Variants in the Histone Acetyltransferase Complex Component Gene TRRAP Cause Autism and Syndromic Intellectual DisabilityCogné B,…….., Tveten K, Holla Ø, Busk Ø (med flere – totalt 119 forfattere) Am J Hum Genetics 201915.05.2019 08:47:41
2019 Breast animation deformityhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-breast-animation-deformity2019 Breast animation deformityDyrberg DL, Bille C, Gunnarsson GL, Frandsen TF, Salzberg CA, Sørensen JA, Thomsen JB Archives of Plastic Surgery, 201913.05.2019 12:37:45
2019 Environmental monitoring with focus on emissions using IoT platform for mobile alerthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-environmental-monitoring-with-focus-on-emissions-using-iot-platform-for-mobile-alert2019 Environmental monitoring with focus on emissions using IoT platform for mobile alertHalvorsen H-P, Grytten O A, veel Svendsen M, Mylvaganam K Proceedings of the EAEEIE13.05.2019 12:24:31
2019 Takotsubo syndrom ved Sørlandet sykehus Arendal 2010-16https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-takotsubo-syndrom-ved-sorlandet-sykehus-arendal-2010-162019 Takotsubo syndrom ved Sørlandet sykehus Arendal 2010-16Gunnes P, Thalamus J, Melichova D, Calic S, Jakobsen OJ, Larsen T, Jortveit J Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Jan 28;139(2)16.04.2019 07:32:01
2019 Elektronisk tilbakemelding fra pasienter etter koloskopi. En randomisert studie i Polen https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-elektronisk-tilbakemelding-fra-pasienter-etter-koloskopi-en-randomisert-studie-i-polen-2019 Elektronisk tilbakemelding fra pasienter etter koloskopi. En randomisert studie i Polen Bugajski M, Wieszczy P, Pisera M, Rupinski M, Hoff G, Huppertz-Hauss G, Regula J, Bretthauer M, Kaminski M F Endosc Int Open 2019; 07(04): E537-E54412.04.2019 10:50:03
2019 De novo variants in FBXO11 cause a syndromic form of intellectual disability with behavioral problems and dysmorphismshttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-de-novo-variants-in-fbxo11-cause-a-syndromic-form-of-intellectual-disability-with-behavioral-problems-and-dysmorphisms2019 De novo variants in FBXO11 cause a syndromic form of intellectual disability with behavioral problems and dysmorphismsJansen S, van der Werf IM, Innes AM, Afenjar A, Agrawal PB, Anderson IJ, Atwal PS, van Binsbergen E, van den Boogaard MJ, Castiglia L, Coban-Akdemir ZH, van Dijck A, Doummar D, van Eerde AM, Tveten Y.. et al. Eur J Hum Genet. 2019 Jan 2411.04.2019 09:22:20
2019 Tarmscreeningprogrammer bør få mandat til kontinuerlig og effektiv forbedring og utvikling av screeningtilbudet https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-tarmscreeningprogrammer-bor-fa-mandat-til-kontinuerlig-og-effektiv-forbedring-og-utvikling-av-screeningtilbudet-2019 Tarmscreeningprogrammer bør få mandat til kontinuerlig og effektiv forbedring og utvikling av screeningtilbudet Hoff G, Ursin G, Løberg M, de Lange T, Skovlund E, Holme Ø Acta Oncol. 2019 Apr 3:1-2. doi: 10.1080/0284186X09.04.2019 07:31:56
2109 Sex Differences in Comorbidity Patterns of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorderhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2109-sex-differences-in-comorbidity-patterns-of-attention-deficithyperactivity-disorder2109 Sex Differences in Comorbidity Patterns of Attention-Deficit/Hyperactivity DisorderOttosen C, Larsen JT, Faraone SV, Chen Q, Hartman C, Larsson H, Petersen L, Dalsgaard S J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2019 Apr;58(4):412-422.e309.04.2019 07:26:25
2019 The discovery of a LEMD2-associated nuclear envelopathy with early progeroid appearance suggests advanced applications for ai-driven facial phenotypinghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-the-discovery-of-a-lemd2-associated-nuclear-envelopathy-with-early-progeroid-appearance-suggests-advanced-applications-for-ai-driven-facial-phenotyping2019 The discovery of a LEMD2-associated nuclear envelopathy with early progeroid appearance suggests advanced applications for ai-driven facial phenotypingMarbach F, Rustad CF, Riess A, Đukić D, Hsieh TC, Jobani , Prescott T, Bevot A, Erger F, Houge G, Redfors M, Altmueller J, Stokowy T, Gilissen C, Kubisch C, Scarano E, Mazzanti L, Fiskerstrand T, Krawitz PM, Lessel D, Netzer C Am J Hum Genet. 2019 Mar 2004.04.2019 09:35:18
2019 Predicting post-surgery outcome after kidney transplantation by a comorbidity indexhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-predicting-post-surgery-outcome-after-kidney-transplantation-by-a-comorbidity-index2019 Predicting post-surgery outcome after kidney transplantation by a comorbidity indexHausken J, Heldal K, Flaa Johnsen L, Keisæter A V, Fosby B, Line P-D, Haugaa H, Lønning K, Midtvedt K Trends in Transplantation Volume 12: 1-507.03.2019 10:11:07
2019 Kidney transplantation: an attractive and cost-effective alternative for older patients? – a cost-utility studyhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-kidney-transplantation-an-attractive-and-cost-effective-alternative-for-older-patients-a-cost-utility-study2019 Kidney transplantation: an attractive and cost-effective alternative for older patients? – a cost-utility studyHeldal K, Midtvedt K, Lønning K, Iversen T, Hernæs K H, Tsarpali V, Reisæter A V, Bernklev T Clinical Kidney Journal 07.03.2019 10:02:58
2019 Psychometric testing of the Norwegian Diabetes Health Profile (DHP-18) in patients with type 1 diabeteshttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-psychometric-testing-of-the-norwegian-diabetes-health-profile-dhp-18-in-patients-with-type-1-diabetes2019 Psychometric testing of the Norwegian Diabetes Health Profile (DHP-18) in patients with type 1 diabetesJelsness-Jørgensen LP, Jensen Ø, Gibbs C, Bekkhus Moe R, Hofsø D, Bernklev T BMJ Open Diabetes Res Care. 2018 Dec 6;6(1):e00054128.02.2019 16:15:48
2018 Fatigue in type 1 diabetes, prevalence, predictors and comparison with the background populationhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2018-fatigue-in-type-1-diabetes-prevalence-predictors-and-comparison-with-the-background-population2018 Fatigue in type 1 diabetes, prevalence, predictors and comparison with the background populationJensen Ø, Bernklev T, Gibbs C, Moe RB, Hofsø D, Jelsness-Jørgensen Diabetes Res Clin Pract. 2018 Sep;143:71-7828.02.2019 16:09:23

Fant du det du lette etter?