Forskningsartikler - 2018 - 2020

Hvis du klikker på hver artikkel får du en kort forklaring om hva det dreier seg om på norsk

2021 - HINT1-nevropati i Norge: klinisk, genetisk og funksjonell studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-hint1-nevropati-i-norge-klinisk-genetisk-og-funksjonell-studie2021 - HINT1-nevropati i Norge: klinisk, genetisk og funksjonell studieSilvia Amor‑Barris, Helle Høyer, Lin V. Brauteset, Els De Vriendt, Linda Strand, Albena Jordanova, Geir J. Braathen and Kristien Peeters Orphanet Journal of Rare Diseases, 2021 16:11630.04.2021 08:49:38
2021 - Forekomst av depresjon og angst etter fødsel hos kvinner med MShttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-forekomst-av-depresjon-og-angst-etter-fodsel-hos-kvinner-med-ms2021 - Forekomst av depresjon og angst etter fødsel hos kvinner med MSEid K, Torkildsen ØF, Aarset J, Flemmen HØ, Holmøy T, Lorentzen ÅR, Myhr KM, Riise T, Simonsen CS, Torkildsen CF, Wergeland S, Willumsen S, Øksendal N, Gilhus NE, Bjørk MH Neurology, 2021, Oct 2229.04.2021 18:01:25
2021 - Fatigue ved multippel sklerosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-fatigue-ved-multippel-sklerose2021 - Fatigue ved multippel skleroseBroch L, Simonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Berg-Hansen P, Skardhamar Å, Ormestad H, Celius EG Multiple Sclerosis Journal Experimental, Translational and Clinical, 202129.04.2021 17:51:27
2021 Genetiske studier har vist en slektskap mellom Tourettes syndrom, ADHD, autisme og tvangsnevrotiske tilstanderhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-genetiske-studier-har-vist-en-slektskap-mellom-tourettes-syndrom-adhd-autisme-og-tvangsnevrotiske-tilstander2021 Genetiske studier har vist en slektskap mellom Tourettes syndrom, ADHD, autisme og tvangsnevrotiske tilstanderYang Z, Wu H, Lee PH, Tsetsos F, Davis LK, Yu D, Lee SH, Dalsgaard S,.. et.al Biol Psychiatry 2021 Jan 8;S0006-3223(21)00038-X23.04.2021 06:21:16
2021 Postoperativ sårinfeksjon hos barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep, en internasjonal multisenter studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-postoperativ-sarinfeksjon-hos-barn-som-gjennomgar-gastrokirurgiske-inngrep-en-internasjonal-multisenter-studie2021 Postoperativ sårinfeksjon hos barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep, en internasjonal multisenter studieDrake TM, Pata F, Ghosh D, Ademuyiwa A, Arnaud A, Bhangu A,.. Lauzikas G, Wiborg J, Holte S S.. et al Global Health 2020 Dec;5(12):e00342916.04.2021 09:55:06
2021 Sammenheng mellom livsstils risikofaktorer og arbeidsevne og sykefravær i en generell arbeidsbefolkning i Telemark. 5-års oppfølging av Telemarkstudien.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-sammenheng-mellom-livsstils-risikofaktorer-og-arbeidsevne-og-sykefraver-i-en-generell-arbeidsbefolkning-i-telemark-5-ars-oppfolging-av-telemarkstudien2021 Sammenheng mellom livsstils risikofaktorer og arbeidsevne og sykefravær i en generell arbeidsbefolkning i Telemark. 5-års oppfølging av Telemarkstudien.Müller De Bortoli M, Oellingrath IM, Fell AK M, Burdorf A, Robroek S JW BMJ Open 2021 Feb 5;11(2):e04567815.03.2021 12:52:36
2021 Økt risiko for depresjon etter kyssesyke: Nå bekreftet i et rekordstort, registerbasert forskningsprosjekt.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-okt-risiko-for-depresjon-etter-kyssesyke-na-bekreftet-i-et-rekordstort-registerbasert-forskningsprosjekt2021 Økt risiko for depresjon etter kyssesyke: Nå bekreftet i et rekordstort, registerbasert forskningsprosjekt.Vindegaard N, Petersen L V, Lyng-Rasmussen BI, Dalsgaard S, Eriksen Benros M Brain Behav Immun . 2021 Feb 9;S0889-1591(21)00039-812.03.2021 09:33:17
2021 Nytten av å sende helsearbeidere på kurs. Ny metode hvor en måler forbedring i kvaliteten på koloskopiundersøkelser ved sykehus som har sendt versus ikke sendt ansatte på kurshttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-nytten-av-a-sende-helsearbeidere-pa-kurs-ny-metode-hvor-en-maler-forbedring-i-kvaliteten-pa-koloskopiundersokelser-ved-sykehus-som-har-sendt-versus-ikke-sendt-ansatte-pa-kurs2021 Nytten av å sende helsearbeidere på kurs. Ny metode hvor en måler forbedring i kvaliteten på koloskopiundersøkelser ved sykehus som har sendt versus ikke sendt ansatte på kursHoff G, Botteri E, Huppertz-Hauss G, Kvamme JM, Øyvind Holme Ø, Aabakken L, Dahler S, Medhus A W, Blomgren I, Sandvei P, Darre-Næss O, Kjellevold Ø, Seip B Endoscopy 2021 Feb 2324.02.2021 19:34:40
2021 Frykt for tilbakefall etter prostatakreftbehandlinghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2021-frykt-for-tilbakefall-etter-prostatakreftbehandling2021 Frykt for tilbakefall etter prostatakreftbehandlingNilsson R, Næss-Andresen T F, Myklebust T Å, Bernklev T, Kersten H, Skaaheim Haug E European Urology Open Science Vol 25, March 2021, 44-51 09.02.2021 11:50:16
2020 «Rastløse ben» er forbundet både med genetiske variasjoner og livsstilhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-rastlose-ben-er-forbundet-bade-med-genetiske-variasjoner-og-livsstil2020 «Rastløse ben» er forbundet både med genetiske variasjoner og livsstilDidriksen M,… Sigmundsson T et al Communications Biology 202025.01.2021 10:51:36
2020 Forbedret løsning av tekniske utfordringer ved MR-undersøkelserhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forbedret-losning-av-tekniske-utfordringer-ved-mr-undersokelser2020 Forbedret løsning av tekniske utfordringer ved MR-undersøkelserDelibasis K, Aronis C, Fanariotis M, Maglogiannis I Adv Exp Med Biol. 202025.01.2021 09:48:23
2020 Risikoen for underernæring øker med graden av demens og varierer avhengig av måleverktøyhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-risikoen-for-underernering-oker-med-graden-av-demens-og-varierer-avhengig-av-maleverktoy2020 Risikoen for underernæring øker med graden av demens og varierer avhengig av måleverktøyMajor RE, Krogseth M Norsk Tidsskr for Ernæring 202025.01.2021 08:34:21
2020 Oppløftende resultater fra langtidsoppfølgning (20 år) av pasienter med ulcerøs kolitt i Norgehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-opploftende-resultater-fra-langtidsoppfolgning-20-ar-av-pasienter-med-ulceros-kolitt-i-norge2020 Oppløftende resultater fra langtidsoppfølgning (20 år) av pasienter med ulcerøs kolitt i NorgeMonstad, Solberg IC,……Huppertz-Hauss G et al J Crohn Colitis 202022.01.2021 07:55:50
2020 Internasjonalt samarbeid for å samle kunnskap om sjelden, genetisk årsak til utviklingshemminghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-internasjonalt-samarbeid-for-a-samle-kunnskap-om-sjelden-genetisk-arsak-til-utviklingshemming2020 Internasjonalt samarbeid for å samle kunnskap om sjelden, genetisk årsak til utviklingshemmingStamberger H, Hammer TB,..,Busk ØL, Helle JR et al. Genet Med. 4 Nov 2020 22.01.2021 07:36:11
2020 Medfødt feil i H3F3A-og H3F3B-genene er årsak til en nevrokognitiv utviklingsforstyrrelsehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-medfodt-feil-i-h3f3a-og-h3f3b-genene-er-arsak-til-en-nevrokognitiv-utviklingsforstyrrelse2020 Medfødt feil i H3F3A-og H3F3B-genene er årsak til en nevrokognitiv utviklingsforstyrrelseBryant L, Li D, Cox SG,.. Tveten K, Prescott T,.. et al. Sci Adv 2 Dec 202018.01.2021 12:15:22
2020 Sammenhengen mellom overvekt målt ved både kroppsmasseindeks og midjeomkrets og utvalgte helseindikatorerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-sammenhengen-mellom-overvekt-malt-ved-bade-kroppsmasseindeks-og-midjeomkrets-og-utvalgte-helseindikatorer2020 Sammenhengen mellom overvekt målt ved både kroppsmasseindeks og midjeomkrets og utvalgte helseindikatorerOellingrath I M, Svendsen M V, Fell A K M J Public Health (Berl.) (2020)15.01.2021 14:41:47
2020 Sammenhengen mellom genetisk betinget legemiddelomsetning og hemodynamiske variabler i eldre pasienter med polyfarmasihttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-sammenhengen-mellom-genetisk-betinget-legemiddelomsetning-og-hemodynamiske-variabler-i-eldre-pasienter-med-polyfarmasi2020 Sammenhengen mellom genetisk betinget legemiddelomsetning og hemodynamiske variabler i eldre pasienter med polyfarmasiRomskaug R, Wyller TB, Straand J, Kersten H, Molden E Drugs Aging Jun 202014.01.2021 07:46:15
2020 Nye operasjonsmetoder for spinalstenosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-nye-operasjonsmetoder-for-spinalstenose2020 Nye operasjonsmetoder for spinalstenoseHermansen E,….., KJ Haug, et al Eur Spine Journal, June 20213.01.2021 12:13:51
2020 Presis diagnose av kraniosynostose er viktig for individuell oppfølging, prognose og veiledninghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-presis-diagnose-av-kraniosynostose-er-viktig-for-individuell-oppfolging-prognose-og-veiledning2020 Presis diagnose av kraniosynostose er viktig for individuell oppfølging, prognose og veiledningTønne E, Due-Tønnessen BJ, Mero IL, Wiig US, Kulseth MA, Vigeland MD, Sheng Y, von der Lippe C, Tveten K,.. et.al Eur J Hum Genet 7 Dec 202013.01.2021 12:03:19
2020 Bruk av kortisonmedisin gir ikke søvnforstyrrelser hos pasienter med langtkommen kreftsykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-bruk-av-kortisonmedisin-gir-ikke-sovnforstyrrelser-hos-pasienter-med-langtkommen-kreftsykdom2020 Bruk av kortisonmedisin gir ikke søvnforstyrrelser hos pasienter med langtkommen kreftsykdomJakobsen G, Engstrøm M, Hjermstad MJ, Rosland JH, Aass N, Albert E, Kåsa S, Fayers P, Klepstad P, Paulsen Ø Support Care Cancer Aug 27 202011.01.2021 19:44:14
2020 Deltakere i Norseman Triatlon har normalt ekstreme blodprøveverdier som ellers kan tyde på alvorlig sykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-deltakere-i-norseman-triatlon-har-normalt-ekstreme-blodproveverdier-som-ellers-kan-tyde-pa-alvorlig-sykdom2020 Deltakere i Norseman Triatlon har normalt ekstreme blodprøveverdier som ellers kan tyde på alvorlig sykdomNyborg C, Melau J, Bonnevie-Svendsen M, Mathiasen M, Melsom HS, Storsve AB, Hisdal J PLOS One, September 202011.01.2021 19:27:27
2020 Forløp av Multippel sklerose i en norsk befolkninghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forlop-av-multippel-sklerose-i-en-norsk-befolkning2020 Forløp av Multippel sklerose i en norsk befolkningSimonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Celius EG J Neurol 22 Oct 202011.01.2021 19:19:05
2020 Fedres opplevelser av å være tilstede ved uplanlagte fødsler utenfor institusjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-fedres-opplevelser-av-a-vere-tilstede-ved-uplanlagte-fodsler-utenfor-institusjon2020 Fedres opplevelser av å være tilstede ved uplanlagte fødsler utenfor institusjonJarneid H, Gjestad K, Røseth I, Dahl B J Multidiscip Healthc 23 Oct 202007.01.2021 13:56:11
2020 Usikker sammenheng mellom bruk av smerteskalaer og utfallsmål hos barn innlagt i sykehushttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-usikker-sammenheng-mellom-bruk-av-smerteskalaer-og-utfallsmal-hos-barn-innlagt-i-sykehus2020 Usikker sammenheng mellom bruk av smerteskalaer og utfallsmål hos barn innlagt i sykehusDovland Andersen R, Olsson E, Eriksson M. J Nurs Stud. 6 Dec 202007.01.2021 08:24:52
2020 Overvektige kvinners opplevelse av fødsel og deres møte med fødselshjelperehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-overvektige-kvinners-opplevelse-av-fodsel-og-deres-mote-med-fodselshjelpere2020 Overvektige kvinners opplevelse av fødsel og deres møte med fødselshjelpere Thorbjörnsdottir KE, Karlsen IE, Dahl B, Røseth I Int J Qual Stud Health Well-being. Dec 2020 05.01.2021 13:03:43
2020 Fenomenologisk heuristikk for økopsykologi forskninghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-fenomenologisk-heuristikk-for-okopsykologi-forskning2020 Fenomenologisk heuristikk for økopsykologi forskningRøseth I, Bongaardt R, Baklien B. A Ecopsychology 21 Oct 2020 05.01.2021 11:28:59
2020 Er det mulig å skreddersy screening for tarmkreft i stedet for å gi det samme tilbudet til alle?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-er-det-mulig-a-skreddersy-screening-for-tarmkreft-i-stedet-for-a-gi-det-samme-tilbudet-til-alle2020 Er det mulig å skreddersy screening for tarmkreft i stedet for å gi det samme tilbudet til alle?Knudsen MD, Botteri E,.. et al,. Randel KR, Hoff G, Berstad P Dig Liver Dis. 2020 Dec 10;S1590-8658(20)31042-205.01.2021 09:47:46
2020 Første rapport fra pilotstudien på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkrefthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forste-rapport-fra-pilotstudien-pa-et-nasjonalt-screeningprogram-mot-tarmkreft2020 Første rapport fra pilotstudien på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft05.01.2021 09:33:25
2020 Forsøk på å objektivisere hva som kan bety mest for å oppnå et estetisk bra brysthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forsok-pa-a-objektivisere-hva-som-kan-bety-mest-for-a-oppna-et-estetisk-bra-bryst2020 Forsøk på å objektivisere hva som kan bety mest for å oppnå et estetisk bra brystSandberg LJ, Tønseth KA, Kloster-Jensen K, Liu J, Robe C, Reece G, Hansen EH, Berntsen K,.. et al. Plast Reconstr Surg Glob Open 2020 Apr 11;8(10):e317305.01.2021 08:57:36
2020 Genetiske årsaker til nerveskade (nevropati) hos voksne og eldre: Fokus på MME-genethttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-genetiske-arsaker-til-nerveskade-nevropati-hos-voksne-og-eldre-fokus-pa-mme-genet2020 Genetiske årsaker til nerveskade (nevropati) hos voksne og eldre: Fokus på MME-genetSenderek J, Lassuthova P, Kabzińska D, Abreu L, Baets J, Beetz C, Braathen GJ,..Høyer H,.. et al Neurology, 2020 November 0320.11.2020 13:14:17
2020 Lokale celler og stoffer som kan påvirker vekst av svulster i hypofysen?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-lokale-celler-og-stoffer-som-kan-pavirker-vekst-av-svulster-i-hypofysen2020 Lokale celler og stoffer som kan påvirker vekst av svulster i hypofysen?Marques P, Barry S, Carlsen E, Collier D, Grossman AB, Korbonits M Endocrine 18 Sep 202018.11.2020 13:50:28
2020 Hvor ofte blir polypper i tarmen fjernet ufullstendig ved koloskopi?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-hvor-ofte-blir-polypper-i-tarmen-fjernet-ufullstendig-ved-koloskopi2020 Hvor ofte blir polypper i tarmen fjernet ufullstendig ved koloskopi?Pedersen IB, Bretthauer M, Kalager M, Løberg M, Hoff G, Matapour S, Hugin S, Frigstad SO, Seip B, Kleist BA, Løvdal L, Botteri E, Holme Ø Endoscopy 202022.10.2020 13:30:54
2020 Leukoencefalopati med forkalkninger og cyster: genetisk og klinisk breddehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-leukoencefalopati-med-forkalkninger-og-cyster-genetisk-og-klinisk-bredde2020 Leukoencefalopati med forkalkninger og cyster: genetisk og klinisk breddeAm J Med Genet A Oct 7 Crow YJ, Marshall1 H, Rice GI, Seabra L, Jenkinson EM, Baranano K, Battini R, Berger A, Blair E, Blauwblomme T, Bolduc F, Boddaert N, Buckard J,.. Hilmarsen H,.. et. al15.10.2020 08:37:58
2020 Er kopipreparatet CT-P13 like bra som originalpreparatet Infliximab for pasienter med kronisk betennelsessykdom i tarmen?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-er-kopipreparatet-ct-p13-like-bra-som-originalpreparatet-infliximab-for-pasienter-med-kronisk-betennelsessykdom-i-tarmen2020 Er kopipreparatet CT-P13 like bra som originalpreparatet Infliximab for pasienter med kronisk betennelsessykdom i tarmen?Main and Extension Trials. BioDrugs 23 Sep 2020 Jørgensen KK, Goll GL, Sexton J, Bolstad N, Olsen IC, Asak Ø, Berset IP, Blomgren IM, Dvergsnes K, Florholmen J, Frigstad SO, Henriksen M, Hagfors J, Huppertz‑Hauss G,.. et. al15.10.2020 08:02:41
2020 Lav forekomst av antistoff mot TBE-virus hos blodgivere i Telemark og Vestfoldhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-lav-forekomst-av-antistoff-mot-tbe-virus-hos-blodgivere-i-telemark-og-vestfold2020 Lav forekomst av antistoff mot TBE-virus hos blodgivere i Telemark og VestfoldMarvik Å, Tveten Y, Pedersen A-B, Stiasny K, Andreassen ÅK, Grude N Infect Dis 2020 Sep 14;1-817.09.2020 08:19:36
2020 Arvelig nerveskade (nevropati) assosiert med genet tropomyosin-receptor kinase fused (TFG)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-arvelig-motorisk-og-sensorisk-nevropati-assosiert-med-genet-tropomyosin-receptor-kinase-fused-tfg2020 Arvelig nerveskade (nevropati) assosiert med genet tropomyosin-receptor kinase fused (TFG)Fabrizi GM, Høyer H, Taioli F, Cavallaro T, Hilmarsen HT, Squintani GM, Zanette G, Braathen GJ Neuromuscular Disorders, 2020 Vol 30 (March)07.09.2020 06:15:25
2020 Kronisk bihulebetennelse kan ha sammenheng med påvirkning på arbeidsplassenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-kronisk-bihulebetennelse-kan-ha-sammenheng-med-pavirkning-pa-arbeidsplassen2020 Kronisk bihulebetennelse kan ha sammenheng med påvirkning på arbeidsplassenClarhed UKE, Johansson H, Svendsen MV, Torén K, Fell AK M, J Hellgren Rhinology 2020 Jul 9.03.09.2020 09:52:35
2020 En oversikt over den sjeldne tilstanden med lekkasje av lymfevæske ut i urinenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-en-oversikt-over-den-sjeldne-tilstanden-med-lekkasje-av-lymfeveske-ut-i-urinen2020 En oversikt over den sjeldne tilstanden med lekkasje av lymfevæske ut i urinenStainer V, Jones P, Juliebø SØ, Beck R, Hawary A Therapeutic Advances in Urology 2020 Jul 16;12:175628722094089902.09.2020 13:11:50
2020 Partiell respons til behandling med Sorafenib hos et barn med en myeloid/lymfoid kreftform, eosinofili og en ZMYM2-FLT3 genfusjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-partiell-respons-til-behandling-med-sorafenib-hos-et-barn-med-en-myeloidlymfoid-kreftform-eosinofili-og-en-zmym2-flt3-genfusjon2020 Partiell respons til behandling med Sorafenib hos et barn med en myeloid/lymfoid kreftform, eosinofili og en ZMYM2-FLT3 genfusjonMunthe-Kaas MC, Forthun RB, Brendehaug A, Eek AK, Høysæter T, Osnes L, Prescott T, Spetalen S, Hovland R J Pediatr Hematol Oncol , 2020 aug.31.08.2020 12:32:14
2020 Tenecteplase er minst like effektivt og trygt som standard alteplase-behandling til behandling av blodpropp ved hjerneslaghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-tenecteplase-er-minst-like-effektivt-og-trygt-som-standard-alteplase-behandling-til-behandling-av-blodpropp-ved-hjerneslag2020 Tenecteplase er minst like effektivt og trygt som standard alteplase-behandling til behandling av blodpropp ved hjerneslagRønning MO, Logallo N, Thommessen B, Tobro H, Novotny V, Kvistad CE, Aamodt AH, Næss H, Waje-Andreassen U, Thommassen L Stroke 2019 Feb;50(2):498-50019.08.2020 22:00:00
2020 Forskjeller i forekomst av multippel sklerose i by og bygd i Telemarkhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forskjeller-i-forekomst-av-multippel-sklerose-i-by-og-bygd-i-telemark2020 Forskjeller i forekomst av multippel sklerose i by og bygd i TelemarkMult Scler Relat Disord. 2020 Jul 2;45:102352 Flemmen HØ, Simonsen CS, Berg-Hansen P, Moen SM, Kersten H, Heldal K, Celius EG16.08.2020 22:00:00
2020 Utfordringer i vurdering og behandling av smerter hos personer med funksjonshemmingerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-utfordringer-i-vurdering-og-behandling-av-smerter-hos-personer-med-funksjonshemminger2020 Utfordringer i vurdering og behandling av smerter hos personer med funksjonshemmingerBarney CC. Andersen RD. Defrin R. Genik LM. McGuire BE. Symons FJ PAIN Reports, 2020; 5, e82211.08.2020 22:00:00
2020 Liten risiko for langtidsplager etter nevroborreliosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-liten-risiko-for-langtidsplager-etter-nevroborreliose2020 Liten risiko for langtidsplager etter nevroborrelioseEikeland R, Ljøstad U, Helgeland G, Sand G, Flemmen HØ, Bø MH, Nordaa L, Owe JF, Mygland Å, Lorentzen ÅR Brain Behav. 2020 Mar 9:e0159526.07.2020 12:25:25
2020 Større risiko for «pose på magen» etter tykktarmoperasjon i utviklingsland og større risiko for dødhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-storre-risiko-for-pose-pa-magen-etter-tykktarmoperasjon-i-utviklingsland-og-storre-risiko-for-dod2020 Større risiko for «pose på magen» etter tykktarmoperasjon i utviklingsland og større risiko for dødBhangu …,Lauzikas, Wiborg, Holte,..et al BJS Open. 2019 Feb 28;3(3):403-41413.07.2020 22:00:00
2020 Oppløftende resultater ved bruk av WHO’s sjekkliste for bedring av operasjonstilbud til pasienterhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-opploftende-resultater-ved-bruk-av-whos-sjekkliste-for-bedring-av-operasjonstilbud-til-pasienter2020 Oppløftende resultater ved bruk av WHO’s sjekkliste for bedring av operasjonstilbud til pasienterHarrison..., Lauzikas, Wiborg, Holte...et al. Br J Surg. 2019 Jan;106(2):e103-e112.13.07.2020 22:00:00
2020 Risikoen for tarmkreft er redusert for pasienter med ulcerøs kolitt og er nå på nivå med risikoen for den øvrige befolkningen i Norgehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-risikoen-for-tarmkreft-er-redusert-for-pasienter-med-ulceros-kolitt-og-er-na-pa-niva-med-risikoen-for-den-ovrige-befolkningen-i-norge2020 Risikoen for tarmkreft er redusert for pasienter med ulcerøs kolitt og er nå på nivå med risikoen for den øvrige befolkningen i NorgeKlepp P, Brackmann S, Cvancarova M, Høivik ML, Hovde Ø, Henriksen M, Huppertz-Hauss G, Bernklev T..et.al BMJ Open Gastro 26;7(1):e00036113.07.2020 22:00:00
2020 Jordmorlederes perspektiver på profesjonell videreutdanning blant jordmødrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-jordmorlederes-perspektiver-pa-profesjonell-videreutdanning-blant-jordmodre2020 Jordmorlederes perspektiver på profesjonell videreutdanning blant jordmødreRøseth I, Austenå H, Sommerseth E, Dahl B, Anne Lyberg A, Bongaardt R SAGE Open June 12, 2020 22.06.2020 22:00:00
2020 Assistert befruktning i Norge brukes mest av dem med høy sosioøkonomisk statushttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-assistert-befruktning-i-norge-brukes-mest-av-dem-med-hoy-sosiookonomisk-status2020 Assistert befruktning i Norge brukes mest av dem med høy sosioøkonomisk statusGoisis A, Håberg SE, Hanevik HI , Magnus MC, Kravdal Ø Hum reprod 2020 May 28;deaa05502.06.2020 22:00:00
2020 Oppfølging av jordmødre etter kritiske hendelser under fødselhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-oppfolging-av-jordmodre-etter-kritiske-hendelser-under-fodsel2020 Oppfølging av jordmødre etter kritiske hendelser under fødselChristoffersen L, Teigen J, Rønningstad C; Midwifery 2020 Jun;85:10266926.05.2020 22:00:00
2020 Miljøbehandling for pasienter med angst og depresjon innlagt i en alderspsykiatrisk sengepost, en kvalitativ studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-miljobehandling-for-pasienter-med-angst-og-depresjon-innlagt-i-en-alderspsykiatrisk-sengepost-en-kvalitativ-studie2020 Miljøbehandling for pasienter med angst og depresjon innlagt i en alderspsykiatrisk sengepost, en kvalitativ studieNord J Psychiatry. 2020 May 5:1-7 Nåvik M, Hauge S, Sagen U10.05.2020 22:00:00

Fant du det du lette etter?