Forskningsartikler - 2018 - 2020

Hvis du klikker på hver artikkel får du en kort forklaring om hva det dreier seg om på norsk

2020 Lav forekomst av antistoff mot TBE-virus hos blodgivere i Telemark og Vestfoldhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-lav-forekomst-av-antistoff-mot-tbe-virus-hos-blodgivere-i-telemark-og-vestfold2020 Lav forekomst av antistoff mot TBE-virus hos blodgivere i Telemark og VestfoldMarvik Å, Tveten Y, Pedersen A-B, Stiasny K, Andreassen ÅK, Grude N Infect Dis 2020 Sep 14;1-817.09.2020 08:19:36
2020 Arvelig nerveskade (nevropati) assosiert med genet tropomyosin-receptor kinase fused (TFG)https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-arvelig-motorisk-og-sensorisk-nevropati-assosiert-med-genet-tropomyosin-receptor-kinase-fused-tfg2020 Arvelig nerveskade (nevropati) assosiert med genet tropomyosin-receptor kinase fused (TFG)Fabrizi GM, Høyer H, Taioli F, Cavallaro T, Hilmarsen HT, Squintani GM, Zanette G, Braathen GJ Neuromuscular Disorders, 2020 Vol 30 (March)07.09.2020 06:15:25
2020 Kronisk bihulebetennelse kan ha sammenheng med påvirkning på arbeidsplassenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-kronisk-bihulebetennelse-kan-ha-sammenheng-med-pavirkning-pa-arbeidsplassen2020 Kronisk bihulebetennelse kan ha sammenheng med påvirkning på arbeidsplassenClarhed UKE, Johansson H, Svendsen MV, Torén K, Fell AK M, J Hellgren Rhinology 2020 Jul 9.03.09.2020 09:52:35
2020 En oversikt over den sjeldne tilstanden med lekkasje av lymfevæske ut i urinenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-en-oversikt-over-den-sjeldne-tilstanden-med-lekkasje-av-lymfeveske-ut-i-urinen2020 En oversikt over den sjeldne tilstanden med lekkasje av lymfevæske ut i urinenStainer V, Jones P, Juliebø SØ, Beck R, Hawary A Therapeutic Advances in Urology 2020 Jul 16;12:175628722094089902.09.2020 13:11:50
2020 Partiell respons til behandling med Sorafenib hos et barn med en myeloid/lymfoid kreftform, eosinofili og en ZMYM2-FLT3 genfusjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-partiell-respons-til-behandling-med-sorafenib-hos-et-barn-med-en-myeloidlymfoid-kreftform-eosinofili-og-en-zmym2-flt3-genfusjon2020 Partiell respons til behandling med Sorafenib hos et barn med en myeloid/lymfoid kreftform, eosinofili og en ZMYM2-FLT3 genfusjonMunthe-Kaas MC, Forthun RB, Brendehaug A, Eek AK, Høysæter T, Osnes L, Prescott T, Spetalen S, Hovland R J Pediatr Hematol Oncol , 2020 aug.31.08.2020 12:32:14
2020 Tenecteplase er minst like effektivt og trygt som standard alteplase-behandling til behandling av blodpropp ved hjerneslaghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-tenecteplase-er-minst-like-effektivt-og-trygt-som-standard-alteplase-behandling-til-behandling-av-blodpropp-ved-hjerneslag2020 Tenecteplase er minst like effektivt og trygt som standard alteplase-behandling til behandling av blodpropp ved hjerneslagRønning MO, Logallo N, Thommessen B, Tobro H, Novotny V, Kvistad CE, Aamodt AH, Næss H, Waje-Andreassen U, Thommassen L Stroke 2019 Feb;50(2):498-50020.08.2020 19:11:18
2020 Forskjeller i forekomst av multippel sklerose i by og bygd i Telemarkhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-forskjeller-i-forekomst-av-multippel-sklerose-i-by-og-bygd-i-telemark2020 Forskjeller i forekomst av multippel sklerose i by og bygd i TelemarkMult Scler Relat Disord. 2020 Jul 2;45:102352 Flemmen HØ, Simonsen CS, Berg-Hansen P, Moen SM, Kersten H, Heldal K, Celius EG17.08.2020 08:16:36
2020 Utfordringer i vurdering og behandling av smerter hos personer med funksjonshemmingerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-utfordringer-i-vurdering-og-behandling-av-smerter-hos-personer-med-funksjonshemminger2020 Utfordringer i vurdering og behandling av smerter hos personer med funksjonshemmingerBarney CC. Andersen RD. Defrin R. Genik LM. McGuire BE. Symons FJ PAIN Reports, 2020; 5, e82212.08.2020 08:38:20
2020 Liten risiko for langtidsplager etter nevroborreliosehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-liten-risiko-for-langtidsplager-etter-nevroborreliose2020 Liten risiko for langtidsplager etter nevroborrelioseEikeland R, Ljøstad U, Helgeland G, Sand G, Flemmen HØ, Bø MH, Nordaa L, Owe JF, Mygland Å, Lorentzen ÅR Brain Behav. 2020 Mar 9:e0159526.07.2020 12:25:25
2020 Risikoen for tarmkreft er redusert for pasienter med ulcerøs kolitt og er nå på nivå med risikoen for den øvrige befolkningen i Norgehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-risikoen-for-tarmkreft-er-redusert-for-pasienter-med-ulceros-kolitt-og-er-na-pa-niva-med-risikoen-for-den-ovrige-befolkningen-i-norge2020 Risikoen for tarmkreft er redusert for pasienter med ulcerøs kolitt og er nå på nivå med risikoen for den øvrige befolkningen i NorgeKlepp P, Brackmann S, Cvancarova M, Høivik ML, Hovde Ø, Henriksen M, Huppertz-Hauss G, Bernklev T..et.al BMJ Open Gastro 26;7(1):e00036114.07.2020 11:37:23
2020 Oppløftende resultater ved bruk av WHO’s sjekkliste for bedring av operasjonstilbud til pasienterhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-opploftende-resultater-ved-bruk-av-whos-sjekkliste-for-bedring-av-operasjonstilbud-til-pasienter2020 Oppløftende resultater ved bruk av WHO’s sjekkliste for bedring av operasjonstilbud til pasienterHarrison..., Lauzikas, Wiborg, Holte...et al. Br J Surg. 2019 Jan;106(2):e103-e112.14.07.2020 11:27:02
2020 Større risiko for «pose på magen» etter tykktarmoperasjon i utviklingsland og større risiko for dødhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-storre-risiko-for-pose-pa-magen-etter-tykktarmoperasjon-i-utviklingsland-og-storre-risiko-for-dod2020 Større risiko for «pose på magen» etter tykktarmoperasjon i utviklingsland og større risiko for dødBhangu …,Lauzikas, Wiborg, Holte,..et al BJS Open. 2019 Feb 28;3(3):403-41414.07.2020 11:10:48
2020 Jordmorlederes perspektiver på profesjonell videreutdanning blant jordmødrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-jordmorlederes-perspektiver-pa-profesjonell-videreutdanning-blant-jordmodre2020 Jordmorlederes perspektiver på profesjonell videreutdanning blant jordmødreRøseth I, Austenå H, Sommerseth E, Dahl B, Anne Lyberg A, Bongaardt R SAGE Open June 12, 2020 23.06.2020 11:17:44
2020 Assistert befruktning i Norge brukes mest av dem med høy sosioøkonomisk statushttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-assistert-befruktning-i-norge-brukes-mest-av-dem-med-hoy-sosiookonomisk-status2020 Assistert befruktning i Norge brukes mest av dem med høy sosioøkonomisk statusGoisis A, Håberg SE, Hanevik HI , Magnus MC, Kravdal Ø Hum reprod 2020 May 28;deaa05503.06.2020 10:47:08
2020 Oppfølging av jordmødre etter kritiske hendelser under fødselhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-oppfolging-av-jordmodre-etter-kritiske-hendelser-under-fodsel2020 Oppfølging av jordmødre etter kritiske hendelser under fødselChristoffersen L, Teigen J, Rønningstad C; Midwifery 2020 Jun;85:10266927.05.2020 12:32:59
2020 Miljøbehandling for pasienter med angst og depresjon innlagt i en alderspsykiatrisk sengepost, en kvalitativ studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-miljobehandling-for-pasienter-med-angst-og-depresjon-innlagt-i-en-alderspsykiatrisk-sengepost-en-kvalitativ-studie2020 Miljøbehandling for pasienter med angst og depresjon innlagt i en alderspsykiatrisk sengepost, en kvalitativ studieNord J Psychiatry. 2020 May 5:1-7 Nåvik M, Hauge S, Sagen U11.05.2020 13:09:07
2020 Livstilsrisikofaktorer, sykefravær og arbeidsevne hos arbeidstakere med astma. Tverrsnittsdata fra Telemarkstudienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-livstilsrisikofaktorer-sykefraver-og-arbeidsevne-hos-arbeidstakere-med-astma-tverrsnittsdata-fra-telemarkstudien2020 Livstilsrisikofaktorer, sykefravær og arbeidsevne hos arbeidstakere med astma. Tverrsnittsdata fra TelemarkstudienPLoS One. 2020 Apr 17;15(4):e0231710 Müller De Bortoli M, Fell AKM, Svendsen MV, Henneberger PK, Kongerud J, Oellingrath IM28.04.2020 07:15:20
2020 Lungefunksjon og oksygenmetning etter å ha deltatt i Norseman Xtreme Triathlonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-lungefunksjon-og-oksygenmetning-etter-a-ha-deltatt-i-norseman-xtreme-triathlon2020 Lungefunksjon og oksygenmetning etter å ha deltatt i Norseman Xtreme TriathlonScand J Med Sci Sports. 2020 Mar 9 Stensrud T, Rossvoll Ø, Mathiassen M, Melau J, Illidi C, Østgaard HN, Hisdal J, Stang J27.04.2020 09:59:07
2020 Jobbstatus og arbeidsevne etter radikal prostatektomi eller aktiv overvåking for prostatakrefthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-jobbstatus-og-arbeidsevne-etter-radikal-prostatektomi-eller-aktiv-overvaking-for-prostatakreft2020 Jobbstatus og arbeidsevne etter radikal prostatektomi eller aktiv overvåking for prostatakreftNilsson R, Dahl AA, Bernklev T, Kersten H, Haug ES Scand J Urol. 2020 Apr 14:1-716.04.2020 06:55:58
2020 Selvtillit hos pasienter med kroniske inflammatoriske tarmsykdommerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-selvtillit-hos-pasienter-med-kroniske-inflammatoriske-tarmsykdommer2020 Selvtillit hos pasienter med kroniske inflammatoriske tarmsykdommerOpheim R, Moum B, Grimstad BT, Jahnsen J, Prytz Berset I, Hovde Ø, Huppertz-Hauss G, Bernklev T, Jelsness-Jørgensen LP Qual Life Res. 2020 Mar 611.03.2020 07:17:12
2020 For barn er det viktig å bevare følelsesmessig, ikke-verbal uttykksform også inn i overgangen til å kunne kommunisere med språkhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-for-barn-er-det-viktig-a-bevare-folelsesmessig-ikke-verbal-uttykksform-ogsa-inn-i-overgangen-til-a-kunne-kommunisere-med-sprak2020 For barn er det viktig å bevare følelsesmessig, ikke-verbal uttykksform også inn i overgangen til å kunne kommunisere med språkHalstensen K, Engedal LG, Myrvik H, Haug SHK, Austad A, Thomassen M, Granqvist P 2019 http://matrixtidsskrift.no/ 10.03.2020 09:51:31
2020 En videodemonstrasjon av to operasjonsmetoder for rekonstruering av bryst etter brystkreftoperasjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-en-videodemonstrasjon-av-to-operasjonsmetoder-for-rekonstruering-av-bryst-etter-brystkreftoperasjon2020 En videodemonstrasjon av to operasjonsmetoder for rekonstruering av bryst etter brystkreftoperasjonDyrberg DL, Bille C, Gunnarsson GL, Sørensen JA, Thomsen JB Gland Surg. 2019 Oct;8(Suppl 4):S251-S25409.03.2020 18:31:11
2020 En videodemonstrasjon av operasjonsmetode for plastikkoperasjon på bryst etter massiv vektreduksjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-en-videodemonstrasjon-av-operasjonsmetode-for-plastikkoperasjon-pa-bryst-etter-massiv-vektreduksjon2020 En videodemonstrasjon av operasjonsmetode for plastikkoperasjon på bryst etter massiv vektreduksjonSöderman M, Ikander P, Boljanovic S, Gunnarsson GL, Sørensen JA, Thomsen JB Gland Surg. 2019 Oct;8(Suppl 4):S271-S27509.03.2020 18:22:39
2020 Utvikling og validering av et spørreskjema for å vurdere unge pasienters erfaringer med diabetesomsorg og overgangen fra barne- til voksenhelsetjenestenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-utvikling-og-validering-av-et-sporreskjema-for-a-vurdere-unge-pasienters-erfaringer-med-diabetesomsorg-og-overgangen-fra-barne-til-voksenhelsetjenesten2020 Utvikling og validering av et spørreskjema for å vurdere unge pasienters erfaringer med diabetesomsorg og overgangen fra barne- til voksenhelsetjenestenHodnekvam K, Iversen HH, Brunborg C, Skrivarhaug T Acta Paediatr. 2020 Jan 3006.03.2020 08:06:34
2020 Kunnskap om risikofaktorer for å få tarmkreft påvirker motivasjonen for å delta i screeningprogramhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-kunnskap-om-risikofaktorer-for-a-fa-tarmkreft-pavirker-motivasjonen-for-a-delta-i-screeningprogram2020 Kunnskap om risikofaktorer for å få tarmkreft påvirker motivasjonen for å delta i screeningprogramKnudsen MD, Hoff G, Tidemann-Andersen I, Bodin GE, Øvervold S, Berstad P J Cancer Educ. 2020 Feb 2802.03.2020 14:10:35
2020 Sammenheng mellom gener og psykiatriske tilstanderhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-sammenheng-mellom-gener-og-psykiatriske-tilstander2020 Sammenheng mellom gener og psykiatriske tilstanderLee P H, Antilla V, Won H, Feng Y-C, Rosenthal J, Dalsgaard S et al(118 forfattere) Cell. 2019 Dec 12;179(7):1469-1482.e1110.02.2020 09:33:35
2020 Operasjon med reversert skuldeprotese er bedre enn operasjon med plate og skruer for brudd i øvre del av overarmsbenet hos eldre pasienter. En mulitsenter randomisert kontrollert studiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-operasjon-med-reversert-skuldeprotese-er-bedre-enn-operasjon-med-plate-og-skruer-for-brudd-i-ovre-del-av-overarmsbenet-hos-eldre-pasienter-en-mulitsenter-randomisert-kontrollert-studie2020 Operasjon med reversert skuldeprotese er bedre enn operasjon med plate og skruer for brudd i øvre del av overarmsbenet hos eldre pasienter. En mulitsenter randomisert kontrollert studieFraser AN, Bjørdal J, Wagle TM, Karlberg AC, Lien OA, Eilertsen L, Mader K, Apold H, Larsen LB, Madsen JE, Fjalestad T J Bone Joint Surg Am. Jan 20 04.02.2020 08:16:17
2019 - Billedframstilling av karforsyning til leveren før leveroperasjonerhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-billedframstilling-av-karforsyning-til-leveren-for-leveroperasjoner2019 - Billedframstilling av karforsyning til leveren før leveroperasjonerGkaragkounis A, Fanariotis M, Tepetes K, Fezoulidis I, Vassiou K Clin Anat. 2019 Nov 503.02.2020 09:35:57
2019 Kan immunokjemisk undersøkelse av svulstvev ved akromegali bidra til mer persontilpasset bahandling?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-kan-immunokjemisk-undersokelse-av-svulstvev-ved-akromegali-bidra-til-mer-persontilpasset-bahandling2019 Kan immunokjemisk undersøkelse av svulstvev ved akromegali bidra til mer persontilpasset bahandling?Iacovazzo D, Chiloiro S, Carlsen E, Bianchi A, Giampietro A, Tartaglione T, Bima C, Bracaccia ME, Lugli F, Lauretti L, Anile C, Gessi M, Colosimo C, Rindi G Pontecorvi A, Korbonits M, De Marinis L Endocrine 201931.01.2020 11:33:45
2019 Luftveisplager ved å bo og oppholde seg nær trafikkert veihttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-luftveisplager-ved-a-bo-og-oppholde-seg-ner-trafikkert-vei2019 Luftveisplager ved å bo og oppholde seg nær trafikkert veiHegseth MN, Oftedal BM, Höper AC, Aminoff AL, Thomassen MR, Svendsen MV, Fell AKM PLoS One. 2019 Dec 12;14(12):e022622130.01.2020 08:57:36
2019 Sammenligning av to kommersiell prøvesett for måling av betennelse i tarmenhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-sammenligning-av-to-kommersiell-provesett-for-maling-av-betennelse-i-tarmen2019 Sammenligning av to kommersiell prøvesett for måling av betennelse i tarmenRoll R, Heitmann R, Moe ØK, Carlsen K, Florholmen J PLoS One. 2019 Dec 2;14(12):e022489529.01.2020 12:58:33
2019 Samvariasjon mellom arbeidsmiljø ved sykehus og sju dagers pasient dødelighet: en tverrsnittsstudiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-samvariasjon-mellom-arbeidsmiljo-ved-sykehus-og-sju-dagers-pasient-dodelighet-en-tverrsnittsstudie2019 Samvariasjon mellom arbeidsmiljø ved sykehus og sju dagers pasient dødelighet: en tverrsnittsstudieBrubakk K, Svendsen MV, Hofoss D, Hansen TM, Barach P, Tjomsland O BMJ Open. 2019 15;9(12):20.01.2020 11:37:00
2019 Sammenheng mellom inflammasjon og sykdomsstatus hos pasienter med avansert kreftsykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-sammenheng-mellom-inflammasjon-og-sykdomsstatus-hos-pasienter-med-avansert-kreftsykdom2019 Sammenheng mellom inflammasjon og sykdomsstatus hos pasienter med avansert kreftsykdomDolan RD, Laird BJA, Klepstad P, Kaasa S, Horgan PG, Paulsen Ø, MacMillan DC Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(37):e1701927.12.2019 10:59:54
2019 Ny skåringsmetode for vurdering av «jumping breast» etter brystrekonstruksjonhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-ny-skaringsmetode-for-vurdering-av-jumping-breast-etter-brystrekonstruksjon2019 Ny skåringsmetode for vurdering av «jumping breast» etter brystrekonstruksjonDyrberg DL, Gunnarsson GL, Bille C, Sørensen JA, Thomsen JB Arch Plast Surg. 2019 Nov;46(6):535-54302.12.2019 13:55:05
2019 Arvelig trykknevropati – en arvelig årsak til nerveskade med eller uten smertehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-arvelig-trykknevropati-en-arvelig-arsak-til-nerveskade-med-eller-uten-smerte2019 Arvelig trykknevropati – en arvelig årsak til nerveskade med eller uten smerteDukefoss TT, Kleggetveit IP, Helås T, Jørum E Scand Pain 201921.11.2019 09:11:39
2019 Tarmkreft - overlevelse og kostnader ved forskjellige strategivalghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-tarmkreft-overlevelse-og-kostnader-ved-forskjellige-strategivalg2019 Tarmkreft - overlevelse og kostnader ved forskjellige strategivalgJoranger P, Nesbakken A, Sorbye H, Hoff G, Oshaug A, Aas E Eur J Health Econ. 2019 Nov 912.11.2019 13:45:02
2019 Melkesyrekonsentrasjoner under behandling for syreforgiftning hos pasienter med sukkersykehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-melkesyrekonsentrasjoner-under-behandling-for-syreforgiftning-hos-pasienter-med-sukkersyke2019 Melkesyrekonsentrasjoner under behandling for syreforgiftning hos pasienter med sukkersykeJenei K, Szatmári I, Szabó E, Mariam A, Luczay A, Zsidegh P, Tóth-Heyn P Orv Hetil. 2019 Nov;160(45):1784-179007.11.2019 14:20:11
2019 Bruk av dataprogram for å bremse utvikling av demens.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-bruk-av-dataprogram-for-a-bremse-utvikling-av-demens2019 Bruk av dataprogram for å bremse utvikling av demens.Flak MM, Hol HR, Hernes SS, Chang L, Engvig A, Bjuland KJ, Pripp A, Madsen B-O, Knapskog A-B, Ulstein I, Lona T, Skranes J, Løhaugen GCC Front Psychol. 2019 Apr 12;10:807 07.11.2019 10:48:58
2020 Nyoppståtte mutasjoner i TRPM3-genet er årsak til forsinket utvikling og epilepsihttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2020-nyoppstatte-mutasjoner-i-trpm3-genet-er-arsak-til-forsinket-utvikling-og-epilepsi2020 Nyoppståtte mutasjoner i TRPM3-genet er årsak til forsinket utvikling og epilepsiDyment DA, Terhal PA, Rustad CF, Tveten K, Griffith C, Jayakar P, Shinawi M, Ellingwood S, Smith R, van Gassen K, McWalter K, Innes AM, Lines MA Eur J Hum Genet. 2019 Oct;27(10):1611-161806.11.2019 08:45:24
2019 COOP-studien: Samarbeid mellom geriater og fastlege for bedre legemiddelbruk og bedre livskvalitet hos eldrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-coop-studien-samarbeid-mellom-geriater-og-fastlege-for-bedre-legemiddelbruk-og-bedre-livskvalitet-hos-eldre2019 COOP-studien: Samarbeid mellom geriater og fastlege for bedre legemiddelbruk og bedre livskvalitet hos eldreRomskaug R, Skovlund E, Straand J, Molden E, Kersten H, Pitkala KH, Lundqvist C, Wyller TB JAMA Intern Med. 2019 Oct 1625.10.2019 06:49:45
2019 Ny laboratorietest for å finne utbredelsen av Neoehrlichia mikurensis-bakterien i skogflått i Norgehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-ny-laboratorietest-for-a-finne-utbredelsen-av-neoehrlichia-mikurensis-bakterien-i-skogflatt-i-norge2019 Ny laboratorietest for å finne utbredelsen av Neoehrlichia mikurensis-bakterien i skogflått i NorgeJenkins A, Raasok C, Pedersen BN, Jensen K, Andreassen Å, Soleng A, Edgar K, Lindstedt HH, Kjelland V, Stuen S, Hvidsten D, Kristiansen BE BMC Microbiol. 2019 Aug 28;19(1):19918.10.2019 11:14:14
2019 Education is a private matter: Clinical midwives' experiences of being part-time master's students in midwiferyhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-education-is-a-private-matter-clinical-midwives-experiences-of-being-part-time-masters-students-in-midwifery2019 Education is a private matter: Clinical midwives' experiences of being part-time master's students in midwiferyDahl B, Røseth I, Lyberg A, Bongaardt R,Sommerseth E Nurse Educ Pract. 2019 Jul 9;39:32-3607.10.2019 08:14:59
2019 I don't love my baby?! A descriptive phenomenological analysis of disturbances in maternal affectionhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-i-dont-love-my-baby-a-descriptive-phenomenological-analysis-of-disturbances-in-maternal-affection2019 I don't love my baby?! A descriptive phenomenological analysis of disturbances in maternal affectionRøseth I, Bongaardt R Journ of Phenomenol Psych 20 May 2019 07.10.2019 08:08:14
2019 En undersøkelse for å se om pasienter som bruker Infliximab for en autoimmun sykdom kan bruke det «biotilsvarende» medikamentet CT-P13.https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-en-undersokelse-for-a-se-om-pasienter-som-bruker-infliximab-for-en-autoimmun-sykdom-kan-bruke-det-biotilsvarende-medikamentet-ct-p132019 En undersøkelse for å se om pasienter som bruker Infliximab for en autoimmun sykdom kan bruke det «biotilsvarende» medikamentet CT-P13.Goll GL, Jørgensen KK, Sexton J, Olsen IC, Bolstad N, Haavardsholm EA, Lundin KE, Tveit KS, Lorentzen M, Berset IP, Fevang BT, Kalstad S, Ryggen K, Warren DJ, Klaasen RA, Asak Ø, Baigh S, Huppertz-Hauss G et al. J Intern Med. 2019 Jun;285(6):653-66903.10.2019 10:18:30
2019 Utvikling av livskvalitet hos pårørende til yngre personer med demens: En to års nordisk multisenter observasjonsstudiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-utvikling-av-livskvalitet-hos-parorende-til-yngre-personer-med-demens-en-to-ars-nordisk-multisenter-observasjonsstudie2019 Utvikling av livskvalitet hos pårørende til yngre personer med demens: En to års nordisk multisenter observasjonsstudieHvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Benth S, Kersten H PLoS One. 2019 Jul 19;1402.10.2019 12:53:31
2019 Livskvalitet hos pårørende til personer med demens. -En sammenlikning mellom pårørende til yngre personer med demens og pårørende til personer som får demens etter fylte 65 århttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-livskvalitet-hos-parorende-til-personer-med-demens-en-sammenlikning-mellom-parorende-til-yngre-personer-med-demens-og-parorende-til-personer-som-far-demens-etter-fylte-65-ar2019 Livskvalitet hos pårørende til personer med demens. -En sammenlikning mellom pårørende til yngre personer med demens og pårørende til personer som får demens etter fylte 65 årHvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Bruun Wyller T, Šaltytė Benth J, Bruvik F, Kersten H Aging Ment Health. 2019 May 20:1-802.10.2019 10:45:06
2019 Påvirkning av fedme på arbeidsevne, luftveissymptomer og lungefunksjon hos voksne med astmahttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-pavirkning-av-fedme-pa-arbeidsevne-luftveissymptomer-og-lungefunksjon-hos-voksne-med-astma2019 Påvirkning av fedme på arbeidsevne, luftveissymptomer og lungefunksjon hos voksne med astmaKlepaker G, Svendsen MV, Hertel JK, Holla ØL, Henneberger PK, Kongerud J, Fell AKM Respiration. 2019 Aug 28:1-925.09.2019 13:12:55
2019 Triatlondeltakeres risko for nedkjøling ved svømming i kaldvannhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-triatlondeltakeres-risko-for-nedkjoling-ved-svomming-i-kaldvann2019 Triatlondeltakeres risko for nedkjøling ved svømming i kaldvannMelau J, Mathiassen M, Stensrud T, Tipton M, Hisdal J Sports (Basel). 2019 May 28;7(6)12.09.2019 19:31:19
2019 Metformin for å redusere risiko for fødselskomplikasjoner for kvinner med polycystisk ovariesykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-metformin-for-a-redusere-risiko-for-fodselskomplikasjoner-for-kvinner-med-polycystisk-ovariesykdom2019 Metformin for å redusere risiko for fødselskomplikasjoner for kvinner med polycystisk ovariesykdomLøvvik T S, Carlsen S M, Salvesen Ø, Steffensen B, Bixo M, Gómez-Real F, Lønnebotn M, Hestvold K V, Zabielska R, Hirschberg A L, Trouva A, Thorarinsdottir S Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Feb 1812.09.2019 19:02:07
2019 Forlengelse av QT-intervallet på EKG viktig med tanke på risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelserhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsartikkel/2019-forlengelse-av-qt-intervallet-pa-ekg-viktig-med-tanke-pa-risiko-for-alvorlige-hjerterytmeforstyrrelser2019 Forlengelse av QT-intervallet på EKG viktig med tanke på risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelserGibbs C, Thalamus J, Kristoffersen D T, veel Svendsen M, Holla Ø L, Heldal K, Haugaa K H, Hysing J Europace. 2019 Apr 8. pii: euz05812.09.2019 18:55:20

Fant du det du lette etter?