HELSENORGE

2018 A nationwide study in Denmark of the association between treated infections and the subsequent risk of treated mental disorders in children and adolescents

Köhler-Forsberg O, Petersen L, Gasse C, Mortensen PB, Dalsgaard S, Yolken RH, Mors O, Benros ME
JAMA Psychiatry. 2018 Dec 5

​Denne studien har tatt utgangspunkt i mer enn 1 million personer, født i Danmark i perioden 1995-2012 og fulgt opp ved kobling mellom flere danske helseregistre for å se på en mulig sammenheng mellom infeksjonssykdommer og senere utvikling av psykiske lidelser.

Ca. 42.000 (3,9 %) av disse barna og ungdommene hadde hatt en innleggelse ved sykehus pga en psykisk tilstand og i alt ca. 56.000 (5,2 %) hadde fått medisiner for psykisk lidelse (med eller uten innleggelse). De som var behandlet minst én gang med antibiotika for minst én infeksjonssykdom, hadde 40 % høyere risiko for å få forskrevet psykiatrisk medisin senere sammenlignet med dem som ikke hadde noen dokumentert antibiotikabehandlet infeksjon. Risikoen for psykisk lidelse hadde sammenheng med antall infeksjonssykdommer forut for diagnosen – selv om infeksjonene opptrådte år før den psykiske lidelsen. Sammenhengen holdt seg i analysene selv om en kunne korrigere for en rekke andre mulige årsaker (bl.a. familiær disponering og mulige sosiøkonomiske årsaker). Det går allikevel ikke an å konkludere med at mange infeksjonssykdommer fører til psykisk lidelse. Studien viser bare en viss sammenheng uten å kunne konkludere med noe årsaksforhold.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?