HELSENORGE

2018 A Phenomenological Understanding of Postpartum Depression and Its Treatment

Bokkapittel
Røseth, I. & Bongaardt, R
ISBN 9781350044302. s. 121-135

​I dette bokkapittelet redegjør vi for en fenomenologisk forståelse og behandling av fødselsdepresjon. Først beskriver vi fenomenologiens kjerneprinsipper, den fenomenologiske reduksjon og epoche, samt grunnleggende fenomenologisk innsikt i menneskelig intersubjektivitet og empati. Vi beskriver resultatene av vår forskning på fødselsdepresjon, som er basert på disse prinsippene. Så redegjør vi for hvordan den samme fenomenologiske prinsippene kan forme og informere terapeutiske intervensjoner. Til slutt skisserer vi opp hvordan vi kan behandle skjevutvikling i mor-barn samspillet innenfor et fenomenologisk perspektiv.

Nytteverdi: Denne artikkelen viser hvordan forskning og terapi basert på fenomenologiske prinsipper kan forenes og skape helhet i det kliniske arbeidet med fødselsdeprimerte mødre. Ved å adoptere det metodiske grepet epoche blir terapeuter istand til "å være med” den andre i deres livsverden gjennom disiplinert empati. Den eidetiske reduksjon og kunnskap fra forskning basert basert på de samme fenomenologiske prinsipper gjør det mulig for terapeuten å tilby innsikt og fasilitere endring.

Idun Røseth

Link

Fant du det du lette etter?