HELSENORGE

2018 Analysis of shared heritability in common disorders of the brain

Brainstorm Consortium, Anttila V, Bulik-Sullivan B, Finucane HK, Walters RK, Bras J, Duncan L, Escott-Price V, Falcone GJ, Dalsgaard S m.fl.
Science. 2018 Jun 22;360(6395)

​Årsaken til psykiske og hjerneorganiske tilstander er i stor grad ukjent. I denne studien har flere hundre forskere fra mange land samarbeidet for å undersøke genmønstre hos ca. 265.000 pasienter og 785.000 kontrollpersoner – altså en imponerende stor studie.

Det var stor overlapp i genmønstrene mellom pasienter med ADHD, bipolar lidelse, alvorlig depresjon og schizofreni.  Genmønstrene var mye mer sykdomsspesifikke for Parkinson’s sykdom, Alzheimer’s sykdom, epilepsi og multipel sklerose. Funnene tyder bl.a. på at degenerative sykdommer som Parkinson’s og Alzheimer’s ikke deler en polygenetisk risikoprofil med immunologiske sykdommer (som for eksempel multipel sklerose) eller karsykdom i hjernen (uttrykt ved hjerneslag).

Studien tyder på at de diagnostiske kriteriene for psykiske lidelser bør bli bedre og den representerer et forskningsfelt som kan være nyttig i letingen etter årsak til en del sykdommer i hjernen.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?