HELSENORGE

2018 Attention-deficit hyperactivity disorder and anxiety disorders as precursors of bipolar disorder onset in adulthood

Meier SM1 Pavlova B, Dalsgaard S, Nordentoft M, Mors O, Mortensen PB, Uher R
Br J Psychiatry. 2018 Jun 21:1-6

​Kunnskap om og tidlig påvisning av bipolar lidelse er viktig både fordi tilstanden ofte blir feiltolket som depresjon (og behandlingen er forskjellig) og fordi det er økt risiko for alvorlige hendelser (bl.a. selvmord).
Denne studien tar utgangspunkt i det danske fødselsregisteret med ca. 2,4 mill personer født i perioden 1955-1991. Personene ble fulgt fram til 2012.

Risikoen for å utvikle bipolar lidelse var 2,17 per 100.000 personer per år blant dem som ikke hadde noen forutgående angst- eller ADHD-diagnose. Angst og ADHD økte risikoen til henholdsvis 26,05 og 23,86 per 100.000 per år. Kombinasjonen angst og ADHD ga en 30 ganger økt risiko i forhold til de som ikke hadde verken angst- eller ADHD-diagnose. Risikoen for schizofreni var også økt.

Studien tyder på at unge pasienter med angst- og/eller ADHD-diagnose bør følges opp med spesiell tanke på forebygging av psykiatrisk lidelse i voksen alder.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?