HELSENORGE

2018 Charcot-Marie-Tooth disease type 4C in Norway: Clinical characteristics, mutation spectrum and minimum prevalence

Arntzen KA, Høyer H, Ørstavik K, Tallaksen C, Vedeler C, Østern R, Nebuchennykh M, Braathen GJ, Fagerheim T
Neuromuscul Disord. 2018 Aug;28(8):639-645

​Charcot-Marie-Tooth sykdom type 4 (CMT4C) er en demyeliniserende recessiv form for CMT forårsaket av mutasjoner i SH3TC2-genet. Mutasjoner i SH3TC2 har tidligere blitt regnet som en sjelden årsak til CMT, nyere studier indikerer imidlertid at varianter i dette genet er en av de hyppigste årsaken til recessive CMT. Ved recessive sykdommer trenger man to sykdomsgivende varianter i samme gen for å utvikle sykdommen. Denne studien er et nasjonalt samarbeid for å kartlegge forekomsten og klinisk karakteristikk ved CMT4C i Norge.
Pasienter ble valgt ved å søke gjennom diagnostiske registre på de to norske medisinske genetiske avdelingene som analyserer SH3TC2 i Norge, dvs. Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sykehuset Telemark HF. Invitasjon til deltakelse i studien, i form av spørreskjema og samtykke til å innhente medisinske journaldata, ble send til personer hvor man identifiserte to sykdomsgivende varianter i dette genet.
Totalt 35 pasienter fra 31 familier ble invitert med i studien. Dette gir en minimum prevalens på 0.7/100.000 in Norge. Den vanligste identifiserte varianten var c.2860C>T p.(Arg954*), som var tilstede hos 34 pasienter. Studien identifiserte også seks nye mutasjoner som ikke tidligere har blitt rapportert. De fleste pasientene hadde debut i første 10-år, fot deformiteter, distale pareser i ben, sensorisk ataksi, skoliose og senere parese i armene.
Mutasjoner i SH3TC2 er en av de 5 vanligste årsakene til CMT i Norge og den vanligste årsaken til recessive CMT. Alle pasienter unntatt en, var bærere av en eller to c.2860C>T-mutasjoner. Denne varianten har sannsynligvis høy bærerfrekvens i Norge.
Seksjon for Medisinsk Genetikk, STHF har bidratt med molekylærgenetiske data for åtte av pasientene i studien, samt deltatt aktivt med utsending/innhenting av spørreskjema og utarbeidelse av artikkel. Arbeidet viser blant annet hvor viktig nasjonalt samarbeid er for å kartlegge prevalens og klinisk karakteristikk ved sjeldne genetiske sykdommer.

Helle Høyer

Link PubMed

Fant du det du lette etter?