HELSENORGE

2018 Chronic Rhinosinusitis Related to Occupational Exposure- the Telemark Population Study

Clarhed UKE1, Svendsen M, Schiöler L, Kongerud J, Torén K, Hellgren J, Fell AK
J Occup Environ Med. 2018 Feb 19

Kronisk bihulebetennelse og arbeid

Målsettingen med studien var å undersøke sammenhengen mellom eksponering i arbeid og kronisk bihulebetennelse (kronisk rhinosinusitt). Et tilfeldig utvalg fra den generelle befolkningen i Telemark, i alderen 16-50, besvarte et spørreskjema om kronisk rhinosinusitt og eksponering i arbeid i 2013. Totalt 16.099 av 48.142 inviterte deltok i studien. Forekomsten av kronisk rhinosinusitt var 9 %.

Eksponering i arbeid som var assosiert med kronisk rhinosinusitt var papirstøv (OR 1.3 95 % CI 1.1, 1.5), rengjøringsmidler (1.2, Cl 1.0, 1.3), metallstøv (OR 1.3, Cl 1.1, 1.6), arbeid med dyr (1.2 CI 1.0, 1.5), fuktighet / mugg (OR 1.3, CI 1.1, 1.5) og fysisk anstrengende arbeid (1.4, Cl 1.2, 1.7). Det anbefales å spørre detaljert om eksponering i arbeid ved vurdering av pasienter med kronisk rhinosinusitt og anbefale tiltak på arbeidsplassen. Redusert eksponering eller andre arbeidsoppgaver vil kunne føre til bedring av plager og er viktig også for å redusere risiko for utvikling av astma.  

Anne Kristin M. Fell

Link PubMed

Fant du det du lette etter?