HELSENORGE

2018 Clinical and bacteriological efficacy of pivmecillinam treatment for uncomplicated urinary tract infections caused by ESBL-producing Escherichia coli

Bollestad M, Grude N, Solhaug S, Raffelsberger N, Handal N, Nilsen HS, Romstad MR, Emmert A, Tveten Y m. fl.
J Antimicrob Chemother. 2018 Jun 29

​Hensikten med denne studien var å sammenligne klinisk og bakteriologisk effekt av pivmecillinambehandling av urinveisinfeksjoner oppstått utenfor sykehus forårsaket av ESBL-produserende E. coli og ikke-ESBL-produserende E. coli.

Studien var en prospektiv, multisenter, observasjonsstudie hvor de inkluderte var kvinner ≥ 16 år som ble behandlet med pivmecillinam for urinveisinfeksjon forårsaket av E. coli med eller uten ESBL-produksjon. Pasientene ble inkludert fra allmennpraksis i en periode fra april 2013 til august 2016.  Åttiåtte kvinner (gjennomsnittlig alder 49,4 år) med urinveisinfeksjon forårsaket av ESBL-produserende E. coli ble sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av 74 kvinner (gjennomsnittlig alder 50,1 år).

Tid til symptomfrihet var henholdsvis 5 døgn for pasientene med ESBL og 3 døgn for ikke-ESBL kontrollene (P < 0.01).  Andelen kvinner som hadde behov for en ny antibiotikakur i oppfølgingsperioden var høyere i ESBL-gruppen [30/88 (34.1%) versus 10/72 (13.9%), P < 0.01] enn i ikke-ESBL-gruppen. Vedvarende bakteruri var litt vanligere i ESBL-gruppen enn i kontrollgruppen [15/81 (18.5%) versus 6/67 (9.0%), P = 0.10]. Behandling med pivmecillinam 200 mg tre ganger daglig i ≤ 5 dager forårsaket behandlingssvikt (OR 4.77, 95% CI 1.40-19.44, P = 0.03) for de ESBL-positive kvinnene. For en undergruppe behandlet med pivmecillinam 400 mg tre ganger daglig var det ingen økt OR for behandlingssvikt mellom de ESBL-positive og kontrollgruppen uavhengig av behandlingslengde.

Studien har vist at behandling med Pivmecillinam 400 mg tre ganger daglig har samme kliniske og bakteriologiske effekt hos pasienten med urinveisinfeksjon for forårsaket av E. coli uavhengig av ESBL-produksjon.

Yngvar Tveten

Link PubMed

Fant du det du lette etter?