HELSENORGE

2018 Combined MR imaging of oxygen consumption and supply reveals tumor hypoxia and aggressiveness in prostate cancer patients

Hompland T, Hole KH, Ragnum HB, Aarnes EK, Vlatkovic L, Lie AK, Patzke S, Brennhovd B, Seierstad T, Lyng H
Cancer Res. 2018 Aug 15;78(16):4774-4785

Svulsthypoksi er assosiert med aggressiv sykdom og dårligere prognose ved en rekke kreftsykdommer, inkludert prostatakreft. I utredningen av prostatakreftpasienter utføres blant annet MR-undersøkelse før man legger en behandlingsplan som spenner fra observasjon over flere år til rask operasjon eller strålebehandling. Valget avhenger av prognostiske markører, i tillegg til alder, komorbiditet og pasientens egne ønsker. Det er imidlertid et stort behov for ytterligere prognostiske markører for å anbefale riktig behandling til den enkelte pasient.

I denne artikkelen har vi studert hvordan MR-parametre relatert til «tilbud og etterspørsel» av oksygen til kreftcellene (oxygen comsumption and supply) kan reflektere svulsthypoksi og aggressiv sykdom i en gruppe av prostatakreftpasienter. Disse fikk hypoksimarkøren pimonidazole infundert før prostatektomi. Vi fant at en kombinasjon av MR-parameterne ADC og fBV, som reflekterer henholdsvis celletetthet og blodåretetthet i svulsten, predikerte hypoksisk svulst vurdert ved immunhistokjemi og aggressiv sykdom målt ved T-stadium og tilstedeværelse av lymfeknutemetastaser. Denne nye MR-analysen kan bli et verktøy for å gi ytterligere prognostisk informasjon om pasienter med prostatakreft for å tilrettelegge for presis behandlingsstrategi.

Harald Bull Ragnum

Link PubMed

Fant du det du lette etter?