HELSENORGE

2018 Common psychiatric and metabolic comorbidity of adult attention-deficit/hyperactivity disorder

Chen Q, Hartman CA, Haavik J, Harro J, Klungsøyr K, Hegvik TA, Wanders R, Ottosen C, Dalsgaard S, Faraone SV, Larsson H
PLoS One. 2018 Sep 26;13(9):e0204516

​Pasienter med «attention-deficit/hyperactivity disorder» (ADHD) har økt risiko for også å ha andre tilstander som depresjon, bipolar lidelse, angst, diabetes og høyt blodtrykk. I denne svært omfattende undersøkelsen har forskerne tatt utgangspunkt i svenske helseregistre og undersøkt forekomst av disse tilstandene blant ca. 5,5 million personer i alder 18-64 år bosatt i Sverige i desember 2013. Ca. 61.000 av disse hadde diagnosen ADHD. Depresjon og angst var mer enn ni ganger hyppigere blant personer med ADHD enn blant personer uten ADHD diagnose. De metabolske sykdommene diabetes type 2 (aldersdiabetes) og høyt blodtrykk var omtrent dobbelt så hyppig blant personer med ADHD. De psykiatriske tilleggsdiagnosene var mer vanlige blant kvinner enn menn med ADHD mens kjønnsforskjellene var omvendt for alderdiabetes og høyt blodtrykk.

Det er viktig å være oppmerksom på økt risiko for viktige tilleggstilstander hos pasienter med ADHD. Behandling av diabetes​ og høyt blodtrykk krever at pasienten selv tar en del hensyn. Det kan være spesielt utfordrende ved ADHD.                                                                  

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?