HELSENORGE

2018 Contrast-enhanced and unenhanced diffusion-weighted imaging of the breast at 3 T

Fanariotis M, Tsougos I, Vlychou M, Fezoulidis I, Vassiou K
Clin Radiol. 2018 Jul 27

​Pre and post contrast Diffusion-Weighted Imaging of the breast at 3 Tesla

Formålet med denne studien er å vurdere effekten av intravenøst gadoliniumkontrastmiddel på diffusjonsvekt sekvenser og ADC-verdier ved 3 Tesla. 62 pasienter gjennomgikk MRI i brystet med standardprotokollen for T2, STIR og dynamiske T1-sekvenser. Diffusjonsvekt sekvenser før og etter administrering av intravenøst kontrastmiddel ble tatt i tillegg. Regioner av interesse (ROI) ble tegnet på lesjonene og ADC-verdier ble beregnet.

Resultater: ADC-verdier etter kontrast var lavere enn de før kontrast, og resultatene var statistisk signifikante (p <0,05). ROC-analysen viste et lignende område under kurveverdiene mellom de forskjellige diffusjons-sekvensene.
Konklusjon: Injeksjon av intravenøst kontrastmiddel reduserer ADC-verdier. Effekten av kontrast er imidlertid beskjeden. Sensitivitet og spesifisitet er ikke vesentlig påvirket.

Michael Fanariotis

Link PubMed

Fant du det du lette etter?