HELSENORGE

2018 Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile

Olsson E, Anderzén-Carlsson A, Atladóttir SM, Axelin A, Campbell-Yeo M, Eriksson M, Kristjánsdóttir G, Peltonen E, Stevens B, Vederhus B, Andersen RD
BMC Pediatr 2018 Nov 8;18(1):349

​Denne kvalitative studien beskriver kulturell tilpasning og harmonisering av fire nordiske oversettelser av en strukturert smerteskala (PIPP-R) for vurdering av akutte smerter hos premature og nyfødte.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Den systematiske tilnærmingen bidrog til å identifisere og rette opp flere problemer med både den originale versjonen og med oversettelsene av PIPP-R, oversettelser som er harmonisert med hverandre og med originalversjonen og til å øke den kliniske anvendbarheten av skalaen.

Konsekvenser og overføringsverdi: Det er behov for systematiske metoder når skjemaer og skalaer skal oversettes. Systematisk innhenting av sluttbrukernes oppfatninger øker den kliniske anvendbarheten. For senere bruk i forskning og klinisk virksomhet er det viktig at oversettelser virker på samme måte som originalversjonen. Det behøves ytterligere forskning for å statistisk evaluere samsvar mellom de ulike oversettelsene. Overføringsverdi til klinisk arbeid.

Randi Dovland Andersen

Link PubMed

Fant du det du lette etter?