HELSENORGE

2018 Defining the cut-off point of clinically significant postoperative fatigue in three common fatigue scales

Nøstdahl T, Bernklev T, Fredheim O M, Paddison J S, Raeder J
Qual Life Res. 2018 Nov 30

​Postoperativ fatigue (slitenhet) er et ofte undervurdert problem etter kirurgiske operasjoner. I studier hvor postoperativ fatigue rapporteres, gjøres dette ofte uten å relatere dette til i hvilken grad den rapporterte fatigue har noen praktisk eller klinisk betydning for pasienten.

Denne studien analyserer tre ulike, ofte brukte, spørreskjema som brukes for kartlegging av postoperativ fatigue. Hovedmålet er å definere ved hvilket nivå (knekkpunkt) pasienten opplever sin fatigue som av vesentlig betydning, dvs. «klinisk betydningsfull fatigue».

Vi har kombinert data fra to studier på postoperativ fatigue, som inkluderte 422 pasienter til dagkirurgisk behandling. Pasientene fylte ut spørreskjema før operasjonen, og på 1. 3. 6., og 30 dag etter operasjonen.

Det å definere ved hvilket nivå rapportert fatigue oppleves betydningsfull for pasienten, vil være av stor betydning for diagnostisering, vurdering og behandling av postoperativ fatigue. Det vil også være mulig å analysere fatigue-data fra tidligere studier med tanke på klinisk betydning.

Torkjell Nøstdahl

Link PubMed

Fant du det du lette etter?