HELSENORGE

2018 Endoscopy assistants influence the quality of colonoscopy

Holme Ø, Borgenheim Pedersen I, Medhus AW, Aabakken L, Glomsaker T, Kvamme JM, Løberg M, Bretthauer M, Seip B, Kjellevold Ø, Jørgensen A, Furholm S, Hoff G, de Lange T
Endoscopy. 2018 Feb 14

​Vi vet at kvaliteten på koloskopier (undersøkelse av tykktarm og endetarm med en bøyelig «kikkert») avhenger av den legen som utfører undersøkelsen. Men – dette er et teamarbeid og vi vet svært lite om hvordan sykepleiernes innsats påvirker kvaliteten.

I denne studien ble kvalitet målt som andel komplette undersøkelser, andel koloskopier hvor det ble påvist polypper i tarmen, andel koloskopier med lite eller ingen smerte og pasientenes tilfredshet med informasjonen som ble gitt.  Vi undersøkte bidragene fra 63 sykepleiere ved hvert av i alt 12 sykehus til å oppnå kvalitetsmålene ved i alt 15365 koloskopier. Det var liten variasjon mellom sykepleierne, men allikevel noe variasjon som kan være viktig. Dette betyr at sykepleiernes innsats bør registreres som en del av kvalitetssikringen ved koloskopi på linje med legene.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?