2018 Estimated glomerular filtration rate in stable older kidney transplant recipients-are present algorithms valid? A national cross-sectional cohort study

Heldal K, Midtvedt K, Hartmann A, Reisaeter AV, Heldal TF, Bergan S, Salvador CL, Åsberg A
Transpl Int. 2018 Feb 17

​Nyrenes funksjon kan måles ved å beregne hvor mye av et stoff nyrene klarer å fjerne fra blodet (= «clearance»). Den mest nøyaktige målingen får man ved å tilsette et stoff som ikke normalt produseres i kroppen og som i sin helhet skilles ut via nyrene. Tidligere brukte man inulin, men de senere årene er det mest vanlig å bruke iohexol som er et røntgenkontrastmiddel. Man gir da pasienten en definert mengde av stoffet og måler konsentrasjonen av stoffet i blodet etter et bestemt tidsintervall. På den måten kan man beregne hvor mye som er fjernet og nyrenes funksjon angis da som «glomerulær filtrasjonsrate» eller GFR. I daglig klinisk arbeid er det imidlertid alt for omfattende å gjøre slike målinger og av den grunn er det utviklet flere formler som kan brukes til å beregne GFR ut fra vanlige blodprøver (eGFR = estimert GFR). Det er imidlertid få av disse formlene som er utviklet til bruk på eldre pasienter, og ingen er utviklet for å brukes på eldre nyretransplanterte pasienter.

I denne studien undersøkte vi i hvilken grad de mest brukte formlene var egnet for å beregne eGFR hos eldre nyretransplanterte pasienter. Konklusjonen var at to av de nyeste formlene (FAS og Lund-Malmø) ga de mest korrekte verdiene. Resultatene av studien kan være med på å danne grunnlaget for hvilken beregningsmetode som bør velges når laboratoriene gir ut verdier for eGFR til klinikerne.

Kristian Heldal

Link PubMed

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.