HELSENORGE

2018 Estimated glomerular filtration rate in stable older kidney transplant recipients-are present algorithms valid? A national cross-sectional cohort study

Heldal K, Midtvedt K, Hartmann A, Reisaeter AV, Heldal TF, Bergan S, Salvador CL, Åsberg A
Transpl Int. 2018 Feb 17

​Nyrenes funksjon kan måles ved å beregne hvor mye av et stoff nyrene klarer å fjerne fra blodet (= «clearance»). Den mest nøyaktige målingen får man ved å tilsette et stoff som ikke normalt produseres i kroppen og som i sin helhet skilles ut via nyrene. Tidligere brukte man inulin, men de senere årene er det mest vanlig å bruke iohexol som er et røntgenkontrastmiddel. Man gir da pasienten en definert mengde av stoffet og måler konsentrasjonen av stoffet i blodet etter et bestemt tidsintervall. På den måten kan man beregne hvor mye som er fjernet og nyrenes funksjon angis da som «glomerulær filtrasjonsrate» eller GFR. I daglig klinisk arbeid er det imidlertid alt for omfattende å gjøre slike målinger og av den grunn er det utviklet flere formler som kan brukes til å beregne GFR ut fra vanlige blodprøver (eGFR = estimert GFR). Det er imidlertid få av disse formlene som er utviklet til bruk på eldre pasienter, og ingen er utviklet for å brukes på eldre nyretransplanterte pasienter.

I denne studien undersøkte vi i hvilken grad de mest brukte formlene var egnet for å beregne eGFR hos eldre nyretransplanterte pasienter. Konklusjonen var at to av de nyeste formlene (FAS og Lund-Malmø) ga de mest korrekte verdiene. Resultatene av studien kan være med på å danne grunnlaget for hvilken beregningsmetode som bør velges når laboratoriene gir ut verdier for eGFR til klinikerne.

Kristian Heldal

Link PubMed

Fant du det du lette etter?