HELSENORGE

2018 Exposure to second-hand tobacco smoke and respiratory symptoms in non-smoking adults: cross-sectional data from the general population of Telemark, Norway

Fell A M K, Svendsen M V, J.-L. Kim,  Abrahamsen R, Henneberger PK, Torén K, Blanc PD, Kongerud J
BMC Public Health. 2018 Jul 6;18(1):843

Røykeloven, som ble innført i Norge i 2004, har redusert passiv røyking på offentlige steder og arbeidsplasser, men en del mennesker er fortsatt utsatt for passiv røyking hjemme. Det finnes lite kunnskap om effekter av passiv i egen bolig. I denne delen av Telemarkstudien, så vi på 8850 aldri-røykere som besvarte følgende spørsmål i 2013: «Har du vært utsatt for passiv røyking på noe tidspunkt i eget hjem?» De som svarte ja, krysset av for om de var utsatt daglig, eller sjeldnere. Til sammen 5.7 % av aldri-røykerne (504 personer) var utsatt for passiv røyking i eget hjem. De som var utsatt for passiv røyking hjemme daglig, hadde 50 % større sannsynlighet for oppleve hoste med oppspytt og 80 % større sannsynlighet for nattlig tungpust enn de som ikke var utsatt for det (henholdsvis odds ratio 1.5 [95% Konfidensintervall 1.04–2.0] og 1.8 [1.2–2.7]).

 

Disse symptomene anses å kunne være tegn på kroniske luftveisplager. Kvinner opplevde nattlig hoste i større grad enn men som til gjengjeld hadde mer kronisk hoste (henholdsvis odds ratio 1.8 [1.1–3.1] og 1.6; [1.04–2.6]). Resultatene viser at en betydelig andel av befolkningen i Telemark var utsatt for passiv røyking hjemme og peker på behov for forebyggende tiltak for å redusere forekomst av luftveissymptomer.

 

 

 

Anne Kristin M. Fell

Link PubMed

Fant du det du lette etter?