HELSENORGE

2018 Fatigue in type 1 diabetes, prevalence, predictors and comparison with the background population

Jensen Ø, Bernklev T, Gibbs C, Moe RB, Hofsø D, Jelsness-Jørgensen
Diabetes Res Clin Pract. 2018 Sep;143:71-78

​Flere studier har vist at pasienter med diabetes type 1 opplever å ha redusert livskvalitet og de er mer plaget av angst og depresjon enn den stort sett friske normalbefolkningen. «Fatigue» er ekstrem trettbarhet – en følelse av å være vedvarende utkjørt i en grad som går ut over arbeid og de fleste daglige gjøremål. Fatigue er lite undersøkt blant pasienter med diabetes.

I denne undersøkelsen ble fatigue undersøkt med et internasjonalt mye brukt spørreskjema i en gruppe av 288 pasienter som møtte til rutinekontroll for sin diabetes. Resultatene ble sammenlignet med undersøkelser i den norske normalbefolkningen. Diabetespasientene hadde mer enn dobbelt så ofte fatigue (26%) som normalbefolkningen. Dette hadde sammenheng med økt forekomst av angst, depresjon og søvnproblemer. Dette var en kartleggingsstudie som ikke kan si noe om mulige årsaker til fatigue blant pasienter med diabetes type 1.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?