HELSENORGE

2018 Fatigue is not associated with vitamin D deficiency in inflammatory bowel disease patients

Frigstad SO, Høivik ML, Jahnsen J, Cvancarova M, Grimstad T, Berset IP, Huppertz-Hauss G, Hovde Ø, Bernklev T, Moum B, Jelsness-Jørgensen LP
World J Gastroenterol. 2018 Aug 7;24(29):3293-3301

​Mange pasienter med kronisk inflammatoriske tarmsykdommer lider av uttalt fatigue, mange har utover det en vitamin D mangel. Studien undersøker om vitamin D mangelen har en sammenheng med fatigue i denne pasientgruppen.

227 pasienter med Crohns sykdom og 178 pasienter med ulcerøs colitt fra totalt 9 sykehus i helse sørøst ble inkludert i studien. Forekomsten av fatigue ble målt med hjelp av et spørreskjema (Fatigue Questionnaire), i tillegg ble pasientene intervjuet, det ble tatt blodprøver. Sammenhengen mellom fatigue og vitamin D mangel ble undersøkt med lineær og logistisk regresjonsanalyse som ble korrigert for pasientenes alder, kjønn, sykdomsaktivitet, depresjonssymptomer og søvnforstyrrelser. Vitamin D mangel ble funnet hos ca. 50 % av pasientene, 48 % hadde fatigue, 29 % hadde kronisk fatigue. Det fantes ingen sammenheng mellom fatigue og vitamin D mangel. Derimot fantes en assosiasjon mellom høy pasientopplevd sykdomsaktivitet, men ikke objektivt målt sykdomsaktivitet og fatigue hos alle pasienter. Det fantes utover det en sammenheng mellom søvnforstyrrelser og depresjoner med høye fatigue scores.
Studien konkluderte med at det ikke fantes en sammenheng mellom fatigue og vitamin D mangel i denne pasientgruppen med kronisk tarmbetennelse.

Gert Huppertz-Hauss

Link PubMed

Fant du det du lette etter?