HELSENORGE

2018 Fedttransplantation til brystet[Fat grafting of the breast]

Rosen KV, Gunnarsson GL, Gramkow C, Sørensen JA, Thomsen JB
Ugeskr Laeger. 2018 Jul 30;180(31)

​Denne artikkelen forteller hva som er status for bruk av fettvev i rekonstruksjon av spesielt bryst etter operasjon for brystkreft. Fettransplantasjon ble foretatt første gang i 1893, med økt utbredelse på 1980-tallet – altså nesten 100 år senere. Fettvev kan suges ut fra et sted på kroppen og settes inn som fylningsmasse for eksempel i bryst. Dette må vanligvis gjentas og resultatene er svært variable. Fettet inneholder også umodne fettceller, stamceller og vekstfaktorer.

Mye tyder på at oppkonsentrering av stamcellene kan gi bedre resultater, men det er usikkerhet om disse cellene kan vekke inaktive kreftceller til live. Utvikling av denne metoden bør derfor fortsatt foregå som ledd i forskning

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?