HELSENORGE

2018 Genetic and phenotypic characterization of community hospital patients with QT prolongation

Gibbs C, Thalamus J, Tveten K, Busk Ø L, Hysing J, Haugaa K H. Holla Ø L
J Am Heart Assoc. 2018 Aug 21;7(16):e009706

​Ved tolkning av hjerterytmen i elektrokardiogram (EKG) kan man se om det er forlengelse av intervallet mellom de forskjellige elektriske utslagene i EKG-et. Forlengelse av QT-intervallet kan gi en økt risiko for livstruende forstyrrelser av hjerterytmen. Dette kan være medfødt eller påført pga sykdom eller visse medikamenter. Risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelse kan reduseres, for eksempel ved medikamenter, hvis det blir oppdaget.

I denne studien ble EKG-er fra mer enn 60.000 pasienter i Telemark undersøkt. Ca. 1500 hadde forlenget QT-intervall. Blant disse ble det påvist genetisk årsak hos 6,5% av pasientene med 500 millisekund eller lenger QT-intervall. Forfatterne anbefaler økt oppmerksomhet på muligheten for genetisk forlenget QT-intervall hvis QT-tiden er 500 ms eller lenger.
                                                                 

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?