HELSENORGE

2018 High-intensity aerobic training improves aerobic fitness and HbA1c among persons diagnosed with type 2 diabetes

Støa EM, Meling S, Nyhus LK, Strømstad G, Mangerud KM, Helgerud J, Bratland-Sanda S, Støren Ø
Eur J Appl Physiol. 2017 Mar;117(3):455-467

Diabetes type 2 henger ofte sammen med overvekt og disponerer for bl.a. hjerte-/karsykdom. Mosjon kan bidra til bedring av begge deler. I denne ikke-randomiserte studien har 38 overvektige pasienter med diabetes type 2 gjennomført et 12 ukers treningsprogram av middels (150 minutter per uke med belastning 50-70% av maksimalpuls) eller høy intensitet (85-95% av maksimalpuls). Det var 19 personer i hver gruppe.  Surstoffopptaket ble 21% bedret i høy-intensitetsgruppen, men ingen bedring i gruppen med middels intensitet. Bedringen av HbA1C (et mål på god kontroll av diabetesen) var bedre i høyintensitetsgruppen sammenlignet med gruppen med middels intensitet. 

Studien bekrefter nytten av trening ved diabetes type 2.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?