HELSENORGE

2018 Improved Health-Related Quality of Life in Older Kidney Recipients 1 Year After Transplantation

Lønning K, Heldal K, Bernklev T, Brunborg C, Andersen M H, von der Lippe N, Varberg Reisæter A, Line P-D,Hartmann A, Midtved K
Transplantation Direct: April 2018 - Volume 4 - Issue 4 - p e351

​Nyretransplantasjon gir, forutsatt at pasienten tilfredsstiller de medisinske kravene for transplantasjon, bedre overlevelse enn dialysebehandling – også når det gjelder eldre pasienter. I denne studien har vi undersøkt om også pasientenes livskvalitet blir bedre etter transplantasjon. Livskvalitet ble målt ved hjelp av et standardisert skjema (KDQOL-SF) før transplantasjon og et år etter transplantasjon hos 120 pasienter eldre enn 65 år. Konklusjonen var at livskvaliteten bedret seg på så godt som alle områder og bortsett fra for sosial funksjon var livskvaliteten for transplanterte pasienter like god som i den norske bakgrunnsbefolkningen.

Nyretransplantasjon gir således bedret livskvalitet i tillegg til økt livslengde, også for eldre

Kristian Heldal

Link artikkel

Fant du det du lette etter?