HELSENORGE

2018 Improving Cancer Preventive Behaviors -A Randomized Trial of Tailored Lifestyle Feedback in Colorectal Cancer Screening

Knudsen MD, Hjartåker A, Robb KA, de Lange T, Hoff G
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018 Nov 2

Tarmkreft er en av flere livsstilssykdommer. Tarmkreftscreening skal innføres som et nasjonalt tilbud med oppstart i 2019. Dette kan være en god anledning til å minne om betydningen av sunn livsstil. Vi er i innspurten av å teste ut screening mot tarmkreft i en såkalt pilotstudie i Bærum og Moss. Dette livsstilsprosjektet er en del av dette pilotprosjektet.

Ca 1000 deltakere med normale funn ved tarmscreening fylte ut et spørreskjema om livsstil før screeningen og etter ett år. De ble fordelt på tre grupper ved loddtrekning: Én gruppe fikk en brosjyre om standard råd om livsstil, én gruppe fikk individuelle tilbakemeldinger (skryt og evnt. råd om forbedring) basert på første runde med spørreskjemabesvarelser og én gruppe fikk ingen livsstilsråd.

De som fikk individuell tilbakemelding hadde en svak forbedring på inntak av frukt og grønnsaker – best blant overvektige. De to andre gruppene viste ingen endringer.  

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?