HELSENORGE

2018 Investigating late-onset ADHD: a population cohort investigation

Cooper M, Hammerton G, Collishaw S, Langley K, Thapar A, Dalsgaard S, Stergiakouli E, Tilling K, Davey Smith G, Maughan B, O'Donovan M, Thapar A, Riglin L
J Child Psychol Psychiatry. 2018 Apr 23

Av og til stilles ikke diagnosen ADHD før voksen alder. Det har vært antatt at dette bare er en udiagnostisert forlengelse av ADHD i barneårene. Det er ikke sikkert at er sånn.

Som del av en stor befolkningsundersøkelse i Storbritannia er barn fulgt fra fødsel siden 1992, bl.a. med skåring av aktivitetsindeks ved alder 7,8,9,12 og 17 år. I denne studien er det fullt datasett på 75 barn som skåret høyt på hyperaktivitet i 17-års alder, men ikke tidligere. 56 av disse (75 ) kan være oversette/feilklassifiserte tilfeller av ADHD i barneårene. Det gjenstår et mindretall (19 personer – 25 %) med «sen-ADHD» (late onset ADHD). Datagrunnlaget i denne befolkningsundersøkelsen er unikt, men antallet med «sen-ADHD» er for lavt til å påvise eventuelle karaktertrekk i barneårene med tanke på tiltak for å redusere risikoen for utvikling av sen-ADHD.

Geir Hoff

Link PubMed

                                                                                                                                     

Fant du det du lette etter?