HELSENORGE

2018 Long-term effectiveness of sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence and mortality in women and men

Holme Ø, Løberg M, Kalager M, Bretthauer M,Hernan MA, Aas E, Eide TJ, Skovlund E, Lekven J, Schneede J, Tveit KM, Vatn M, Ursin G, Hoff G
Ann Intern Med. 2018 Apr 24

​Dette viser resultatene i screeningprosjektet NORCCAP mot tarmkreft 15 år etter én enkelt undersøkelse av nedre ca. 50 cm av tarmen for påvisning av kreft og fjerning av polypper som kan utvikle seg til tarmkreft. Screeningen foregikk i Telemark og Oslo i 1999-2001 med ca. 65 % oppmøte blant kvinner og 61 blant menn som ble trukket ut tilfeldig fra folkeregisteret og tilbudt screening (ca. 20.000 personer). De som ikke ble trukket ut utgjorde en kontrollgruppe (ca. 80.000 personer).

Med 61-65 % oppmøte blant de inviterte viste det seg at invertering i en 5-minutters undersøkelse i 1999-2001 ga 37 % redusert risiko for å dø av tarmkreft blant alle inviterte og 34 % redusert risiko for få tarmkreft i løpet av de neste 15 årene, dvs. en formidabel gevinst - men dessverre bare for menn. Det var ingen statistisk overbevisende effekt for kvinner. Dette er ikke helt i tråd med funn i andre tilsvarende screeningstudier i andre land, selv om disse også viser noe mindre nytte av tarmkreftscreening for kvinner enn menn – uansett screeningmetode.

Årsaken til dette «særnorske» funnet er ikke klart. Noe av årsaken kan være at antall koloskopier i Norge har økt fra ca. 20.000 til 100.000 per år i oppfølgingsperioden og at terskelen for å få utført en rutine koloskopiundersøkelse pga beskjedne symptomer faktisk er blitt lavere for kvinner enn menn i kontrollgruppen.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?