HELSENORGE

2018 Mental health services for adolescents and adults with intellectual disabilities in Norway

Bakken TL, Evensen OO, Bjørgen TG, Nilsen IT, Bang N, Pedersen U,  Berge K, Ellingsen KE, Baasland T, Helverschou SB
EmeraldInsight Vol. 12 Issue: 3/4, pp.121-134

Formålet med denne artikkelen har vært å presentere og diskutere psykiske helsetjenester for personer med utviklingshemming i Norge.
En litteraturgjennomgang og en undersøkelse ble gjennomført for å kartlegge tjenester for personer med utviklingshemming og psykiske problemer.
Resultatene var sparsomme og bekreftet det som allerede er kjent blant klinikere som arbeider med disse pasientene, at de norske tjenestene er fragmentert og det er geografiske forskjeller. Mer data om både pasientene og tjenestene er nødvendig for å forbedre psykisk helsetjenester for personer med utviklingshemming i Norge.

Terje Baasland

Link Artikkel

Fant du det du lette etter?