HELSENORGE

2018 Mortality from post-screening (interval) colorectal cancers is comparable to that from cancer in unscreened patients

Jodal HC, Løberg M, Holme Ø, Adami HO, Bretthauer M, Emilsson L, Ransohoff DF, Hoff G, Kalager M
Gastroenterology. 2018 Aug 27

​Screeningprosjektet mot tarmkreft (NORCCAP – Norwegian Colorectal Cancer Prevention) som foregikk i Telemark og Oslo 1999-2001, inkluderte ca. 100.000 personer, hvorav ca. 20.000 ble tilbudt screeningundersøkelse med en tynn, bøyelig «tarmkikkert» - først og fremst for påvisning og fjerning av mulige forstadier til tarmkreft (polypper), men også påvisning av kreft og behandling for dette.

En mulig fare ved slike screeningprogrammer kan være at de som er screenet føler seg litt for trygge i alle år etter screeningen og ikke tar hensyn til symptomer som de ellers ville ha reagert på. I denne studien har vi derfor undersøkt hvordan det er gått med dem som fikk tarmkreft opp til 15 år etter screening i screeninggruppen og i kontrollgruppen (de som ikke fikk tilbud om screening).

Det var ingen forskjell på risikoen for å dø av tarmkreft blant dem som fikk påvist tarmkreft etter 2001 i screening- og kontrollgruppene. Dette var et betryggende funn med tanke på å starte innføring av et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft i 2019.
                                                                 

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?