HELSENORGE

2018 MRSA prevalence among healthcare personnel in contact tracings in hospitals

Jørgensen SB, Handal N, Fjeldsæter KL, Kleppe LK, Myrbakk T, Oma DH, Tveten Y, Walberg M, Ørnevik G;
Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Mar 19;138(6)

​I norsk helsevesen gjennomføres omfattende tiltak for å hindre spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Vi ønsket å undersøke hvor mange smitteoppsporinger som gjøres rundt nyoppdagede MRSA-tilfeller hos pasienter og ansatte i sykehus, og hvor ofte smitteoppsporingene fører til ytterligere funn hos helsepersonell.

I denne retrospektive observasjonsstudien bidro smittevernenhetene ved åtte helseforetak i landets fire helseregioner med opplysninger om MRSA-funn hos helsepersonell etter gjennomførte MRSA-smitteoppsporinger. Data ble innhentet fra 14 ulike somatiske sykehus i årene 2012-15.

Resultatene viste: 10 142 ansatte i helsevesenet ble testet for MRSA, med positivt funn hos 31 ansatte (0,31 %). Hos 19 ansatte (0,19 %) ble det påvist samme MRSA-stamme som hos indekskasus. I kun to av 351 smitteoppsporinger (0,57 %) ble samme MRSA-stamme funnet hos mer enn én ansatt.

MRSA-smitteoppsporing i norske sykehus har et betydelig omfang, men det er sjelden det påvises MRSA hos helsepersonell i forbindelse med smitteoppsporing. Kriteriene for hvem som skal inkluderes i en slik smitteoppsporing bør være gjenstand for en kritisk vurdering.

Yngvar Tveten

Link PubMed

Fant du det du lette etter?