HELSENORGE

2018 Number of Adenomas Removed and Colorectal Cancers Prevented in Randomized Trials of Flexible Sigmoidoscopy Screening

Pinsky PF, Loberg M, Senore C, Wooldrage K, Atkin W, Bretthauer M, Cross AJ4, Hoff G, Holme O, Kalager M, Segnan N, Schoen RE
Gastroenterology. 2018 Jun 20

​Vi må stadig spørre oss selv hvor effektivt et helsetilbud er, kanskje særlig når det gjelder screeningprogrammer som tilbys til antatt friske personer. I kontrollerte studier på screening (dvs. hvor et screeningtilbud blir testet ut mot en kontrollgruppe), er «antall personer som må screenes for å unngå et dødsfall» et vanlig mål på hvor effektivt screeningtilbudet er. Internasjonalt kalles dette målet for NNS («number needed to screen»).

I screening mot tarmkreft er målet ikke bare å hindre død, men også forekomst av tarmkreft. Det gjøres ved å fjerne en type utvekster i tarmen (adenomer eller adenomatøse polypper) som er godartede, men som kan utvikle seg til kreft.

I denne artikkelen brukes data fra fire store kontrollerte studier fra USA, Norge, Storbritannia og Italia for å vurdere nytten av et nytt mål for screeningeffektivitet: Antall adenomer som fjernes for å unngå et tilfelle av tarmkreft (NNR – «number of adenomas needed to remove»). I screeningstudier på tarmkreft kan dette være et nyttig mål ved innføring av nye screeningmetoder. Ved å ta med tid fra fjerning av adenom til «tid for unngått kreft» i kontrollerte studier, kan en også få mer kunnskap om risikoen over tid for at adenomer faktisk utvikler seg til kreft.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?