HELSENORGE

2018 Older kidney transplantation candidates' expectations of improvement in life and health following kidney transplantation

Lønning K, Midtvedt K, Heldal K, Andersen MH
BMJ Open. 2018 Jun 22;8(6):e021275

Artikkelen beskriver resultatene av en kvalitativ studie der 15 dialysepasienter i alderen 65-82 år som alle sto på venteliste for nyretransplantasjon, ble intervjuet om sine forventinger til den forutstående transplantasjonen. Man benyttet semi-strukturerte intervjuer.

Studiene konkluderte med to hovedtemaer som beskrev forventningene: «Å få livet tilbake» og «Å gripe sjansen». I tillegg ble det avdekket tre temaer som beskrev informantenes aktuelle situasjon i dialyse: «Det er vanskelig å miste kapasitet og styrke», «Redusert frihet» og «Livet er på vent». Informantene forsøkte å balansere positive forventninger og realisme fram mot transplantasjonen og de uttrykte et håp om å slippe dialysebehandling å kunne gjenoppta et normalt liv.

Studein konkluderer med at eldre dialysepasienter som venter på nyretransplantasjon utgjør en heterogen gruppe av pasienter som gjør individuelle tiltak som gjør det mulig for dem å bevare autonomi og kontroll i ventetiden. Studien tilfører viktig kunnskap om eldre transplantasjonskandidater som er relevant både for klinikere, pasienter og forskere.

 

Kristian Heldal

Link PubMed

Fant du det du lette etter?