HELSENORGE

2018 Polypectomy techniques among gastroenterologists in Norway - a nationwide survey E

Pedersen I B, Løberg M, Hoff G, Kalager M, Bretthauer M, Holme Ø;
Endosc Int Open. 2018 Jul;6(7):E812-E820

​De fleste tilfeller av tarmkreft utvikler seg fra godartede, adenomatøse polypper (adenomer) i tarmen. Dette er vortelignende utvekster som er svært vanlige og de fleste blir aldri til kreft. Men – for de få polyppene som ville ha utviklet seg hvis de ikke ble fjernet, er det viktig at de er fjernet komplett og alle polypper skal fjernes på riktig måte med minst mulig risiko for komplikasjoner.

I denne studien ble 119 spesialister i mage-/tarmsykdommer forespurt om å delta i en spørreundersøkelse om praksis ved fjerning og kontroll av forskjellige typer polypper. 70 (59%) besvarte spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen viste stor spredning i valg av teknikk for fjerning av polypper, mange brukte utilstrekkelig teknikk og holdt seg ikke til de nasjonale retningslinjene. Det er et stort forbedringspotensiale her. I den nystartede «The Endoscopy School» i Norge inviteres både spesialister og leger i utdanning til kurs bl.a. i fjerning av polypper.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?