HELSENORGE

2018 Quality of Life in people with Young-onset Alzheimer`s dementia and Frontotemporal Dementia

Hvidsten L, Engedal K , Selbæk G, Wyller TB, Bruvik F, Kersten H
Dement Geriatr Cogn Disord. 2018 Apr 25;45(1-2):91-104

​Omtrent 5-6 % av de som lever med demens har opplevd symptomer på sykdommen før 65 års alder. To typer av demensdiagnoser rammer hyppigst yngre personer; Alzheimer’s demens som kjennetegnes av hukommelsessvikt, og frontal lapps demens som kjennetegnes av endringer i personlighet og adferd. De som rammes av demens mens de enda er yrkesaktive, har andre forpliktelser og roller i livet enn de som blir syke i eldre år. 

Det er viktig at de som får sykdommen tidlig opprettholder en god livskvalitet så lenge som mulig og at helsetilbudet tilrettelegges for denne gruppen. Denne studien har sammenliknet livskvaliteten til yngre personer med Alzheimer’s demens og frontal lapps demens og identifisert faktorer som er viktig for livskvaliteten hos yngre personer med demens sammenliknet med eldre personer med demens.

Studien fant at livskvaliteten hos yngre personer med demens er bedre enn livskvaliteten til eldre personer med demens og at depresjon medfører betydelig lavere livskvalitet uavhengig av alder og demensdiagnose.

Hege Kersten

Link PubMed

Fant du det du lette etter?