2018 Reproducibility of apparent diffusion coefficient measurements evaluated with different workstations

Fanariotis M, Vassiou K, Tsougos I, Fezoulidis I
Clin Radiol. 2018 Feb;73(2):141-148

Formålet med studien var evaluering av eventuell avvik av ADC-verdier av bryst lesjoner mellom to forskjellige arbeidsstasjoner.
100 lesjoner ble inkludert i denne prospektive studien. MR-undersøkelse ble utført ved 3T ved bruk av standard-sekvenser og en ekstra diffusjonsvektsekvens.

Bildene ble gransket av to radiologer i konsensus. Regioner av interesse (ROI) ble tegnet rundt lesjonene og gjennomsnittlig ADC-verdi var målt for hver lesjon på to forskjellige arbeidsstasjoner fra to forskjellige leverandører. Samsvar mellom arbeidsstasjonmålinger ble evaluert ved bruk av Intraclass Correlation Coefficient og Bland-Altman plots.
Resultater: Samsvar mellom de to arbeidsstasjonmålingene var høy (ICC = 0,981). Ved Bland-Altman-plot ble det ikke identifisert vesentlig avvik i målinger mellom de to arbeidsstasjonene.

Konklusjon: ADC-målinger er reproduserbare mellom arbeidsstasjonene som ble vurdert i denne studien.

MR (magnettomografi) er et alternativ til røntgenundersøkelser av kroppen, for eksempel til undersøkelse av bryst og for framstilling av grensen mellom kreftsvulst og friskt brystvev før operasjon. Når undersøkelsen er gjort, blir bildene framstilt på skjermer med forskjellig programvare, for eksempel hvis en bruker teleradiologi for konferering med et annet sykehus. «Apparent diffusion coefficient»  -ADC) er et nyttig, objektivt mål for å skille mellom sykt og friskt brystvev.

Michael Fanariotis

Link PubMed

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.