HELSENORGE

2018 Shoulder-related donor site morbidity and patient-reported satisfaction after delayed breast reconstruction with pedicled flaps from the back: A comparative analysis

Rindom MB, Gunnarsson GL, Lautrup MD, Christensen RD, Sørensen JA, Thomsen
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018 Apr 13

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner (ca. 3300 nye tilfeller hvert år i Norge). Behovet er derfor stort for kirurgisk gjenoppbygging av bryst etter kreftbehandling. Ved slik gjenoppbygging flytter en gjerne vev fra bak skulderen og svinger det sammen med karforsyningen under armhulen fram til der hvor brystet skal bygges opp igjen. De to vanligste metodene kalles LD (latissimus dorsi flap) og TAP (thoracodorsal artery perforator flap). Den siste gir minst skade på muskulatur. Man har derfor antatt at TAP gir minst forstyrrelse av skulderfunksjonen, men det har ikke vært etterprøvet.

I denne studien, som ble gjennomført mer enn 25 måneder etter operasjonen, ble skulderfunksjonen etter de to typene inngrep sammenlignet. Pasientene ble spurt om smerter og hvordan skulderen fungerte i daglige gjøremål. Objektiv måling av skulderens bevegelighet og styrke ble også gjort. Det var ingen forskjell mellom gruppene med hensyn til funksjon i daglige gjøremål og målt styrke. Men TAP var vesentlig bedre med hensyn til smerter og bevegelighet. TAP ble innført som standard metode ved Sykehuset Telemark i 2011.

Geir Hoff
Link PubMed


Fant du det du lette etter?