HELSENORGE

2018 Sleep problems and mental health among young Norwegian adolescents

Hestetun I, Svendsen MV, Oellingrath IM
Nord J Psychiatry. 2018 Oct 9:1-8

Denne tverrsnitts-studien undersøker sammenhenger mellom søvn og psykisk helse hos ungdom, og er basert på en skoleundersøkelse av 690 syvende-klassinger (alder 12-13 år) fra Telemark. Datainnsamling blei foretatt i 2010. Foreldre opplyste om barnets søvnkvalitet, søvnighet på dagtid og om barnet fikk tilstrekkelig mengde søvn. Foreldrene opplyste også om barnets psykiske helse samt ulike livsstils- og bakgrunnsfaktorer. Høyde og vekt blei objektivt målt. 

Vi fant spesifikke sammenhenger mellom ulike søvnvariabler og psykisk helse uavhengig av fysisk aktivitet, skjermtid, spisemønster, overvekt, og foreldrenes utdanning og inntekt. I tillegg til om et barn får tilstrekkelig søvn, tyder våre analyser på at søvnkvalitet og søvnighet på dagtid kan være viktige indikatorer på barns psykiske helseproblemer. 

Resultatene understreker betydningen av å undersøke ulike aspekter ved et barns søvn for å forstå sammenhengen mellom søvn og psykisk helse. Sammenhengene blei observert uavhengig av faktorer relatert til livsstil, og indikerer at i behandling av søvnvansker kan tiltak utover intervensjoner relatert til søvnhygiene være viktig.  

Ingebjørg Hestetun

Link PubMed

Fant du det du lette etter?