HELSENORGE

2018 Stellate cells and mesenchymal stem cells in benign mammary stroma are associated with risk factors for breast cancer – an observational study

Isfoss BL, Holmqvist B, Sand E, Forsell J, Jernström H, Olsson H
BMC Cancer. 2018 Feb 27;18(1):230

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner med ca. 3300 nye tilfeller per år i Norge. Hormoner betyr mye, og det er høyere forekomst blant kvinner som ikke har gjennomgått svangerskap og blant dem som har fått hormonerstatning etter overgangsalder. Det utvikles kreftmedisiner som angriper stamceller i brystet. Det meste av forskningen har dreid seg om stamceller i kjertelepitelet, men de finnes også i bindevevet i brystet.

I denne studien er bindevevsceller fra bryst undersøkt med tanke på egenskaper som er assosiert med økt risiko for brystkreft. Dette er en kartleggingsstudie som konkluderer med at det er verdt å forske videre på disse bindevevscellene og ikke begrense seg til kjertelepitelet hvor riktignok kreftsvulstene vanligvis starter.

Geir Hoff

PubMed

Fant du det du lette etter?