HELSENORGE

2018 The complexities of nurses’ pain assessment in hospitalized preverbal children

Andersen RD, Nakstad B. Jylli L. Campbell-Yeo M. Anderzen-Carlsson A
Pain Management Nursing, 2018

​Denne kvalitative studien beskriver hvordan sykepleiere vurderer smerter hos små barn under 3 år. Resultatene er basert på individuelle intervjuer med 22 sykepleiere ved barneavdelinger i Norge og Canada.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Sykepleiere beskrev en kompleks og individuelt tilpasset tilnærming til smertevurdering. Denne var basert på kompetanse og tidligere erfaringer som ble kombinert med kunnskaper om barnet og situasjonen. Informasjon fra foreldre ble rutinemessig tatt med i vurderingen. Mange ulike strategier ble kombinert, men strukturerte smertevurderingsskalaer ble sjelden brukt. Når de ble brukt var det kun som ett av flere aspekt i en sammensatt vurdering av smerter.

Konsekvenser og overføringsverdi: Strategier for implementering av strukturerte smerteskalaer i klinisk praksis bør ta sikte på å integrere dem som ett aspekt i en sammensatt klinisk vurdering av smerter i stedet for som en erstatning for klinisk skjønn.  Det behøves ytterligere forskning for å evaluere en slik sammensatt tilnærming. Overføringsverdi til klinisk arbeid.

Randi Dovland Andersen

Link PubMed

Fant du det du lette etter?