HELSENORGE

2018 Uterine morcellation and survival in uterine sarcomas

Bretthauer M, Goderstad J M, Løberg M, Emilsson L, Ye W, Adami H-O, Kalager M
Eur J Cancer. 2018 Sep;101:62-68

​Muskelknuter i livmoren er en hyppig årsak til blødninger og en hyppig årsak til operasjon med fjerning av livmoren når en er ferdig med barnefødsler. Tradisjonelt har dette vært gjort med åpen bukkirurgi. Fra 1991 ble det også mulig å få fjernet livmoren gjennom små åpninger – ved kikkhullskirurgi eller via skjeden for å unngå store operasjonsarr. Da må livmoren ofte deles opp inne i buken og tas ut stykkevis gjennom de små åpningene. En sjelden gang (4-7 per 1000 operasjoner) blir det funnet kreft (sarkom) i disse muskelknutene etter operasjonen – uten at det har vært mistanke om dette før operasjonen. Det å fjerne livmoren stykkevis kan dermed føre til spredning av kreft i bukhulen.

Denne studien er basert på tall fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. De som viste seg å ha sarkom og var blitt operert med stykkevis fjerning av livmoren, hadde 32 % overlevelse etter 10 år mot 57 % for dem som fikk fjernet livmoren uten oppdeling.

Risikoen for et overraskende sarkomfunn er liten, men reell. Risiko, fordeler og ulemper ved valg av operasjonsmetode må diskuteres grundig med pasientene før operasjon.
 

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?