HELSENORGE

2018 Work-Related Musculoskeletal Injuries in Plastic Surgeons in the United States, Canada, and Norway

Khansa I, Khansa L, Westvik TS, Ahmad J, Lista F, Janis JE

Plast Reconstr Surg. 2018 Jan;141(1):165e-175e

Mange plastikkirurger sliter med smerter og skader i muskel-/skjelett systemet, men dette har ikke blitt nøye studert. I denne undersøkelsen sendte vi ut et spørreskjema til plastikkirurger i USA, Canada og Norge for å kartlegge muskel-/skjelett plager, både med tanke på prevalens og forskjeller mellom forskjellige land. Responsraten var på ca 26%.

Nesten 80% av plastikkirurger hadde opplevd plager i muskel og skjelett som følge av sin arbeidsdag. Av disse hadde 6,7% hatt behov for kirurgisk intervensjon. Andelen plager var signifikant lavere i Norge enn i USA (79 vs 69 %). Som viktigste faktorer for plager, ble det funnet at lang operasjonstid, ekstensjon av nakke og statisk holding av vev var risikofaktorer. Kirurger som trente kjernemuskulatur og tøying, samt hyppig korreksjon av bordhøyde hadde mindre plager.

I denne artikkelen belyser vi det store problemet som mange kirurger opplever som følge av arbeidsstilling som går ut over muskel og skjelett. Ettersom 10% av disse plagene resulterer i behov for kirurgi, med påfølgende sykemelding og mulig nedsatt arbeidsevne er det viktig å ha fokus på dette fremover.

Tormod Westvik

Link PubMed

Fant du det du lette etter?