HELSENORGE
Adaptive computerized working memory training in patients with mild cognitive impairment. A randomized double-blind active controlled tria

2019 Bruk av dataprogram for å bremse utvikling av demens.

Flak MM, Hol HR, Hernes SS, Chang L, Engvig A, Bjuland KJ, Pripp A, Madsen B-O, Knapskog A-B, Ulstein I, Lona T, Skranes J, Løhaugen GCC
Front Psychol. 2019 Apr 12;10:807

Det er ikke klarlagt hvor god nytte personer med begynnende eller etablert demens kan ha av dataprogrammer for å bremse demensutviklingen. En gjennomgang av studier på nytten for pasienter med tidlig stadium av Alzheimers sykdom viste ingen effekt. Gjennomgangen ble gjort av Cochrane – en uavhengig gruppe som bidrar mye til avklaring av «hvor står vi» innen medisinsk forskning.

I denne studien ble 85 personer med lett hukommelsessvikt trukket ut ved loddtrekning til å gjennomgå et 5-ukers kurs med i alt 20-25 seanser med dataprogrammer designet for å skjerpe hukommelsen. 68 gjennomførte – 34 i hver gruppe. Én gruppe fikk et standard dataprogram uten progressiv vanskelighetsgrad. Den andre gruppen fikk et dataprogram hvor vanskelighetsgraden ble endret avhengig av progresjon i oppgaveløsninger. Prosjektet var dobbelt-blindet, dvs. at verken forsøkspersoner eller de involverte fagpersonene visste hvilken gruppe den enkelte deltaker tilhørte. Standardiserte nevropsykologiske tester ble benyttet til evaluering av resultatene etter én og fire måneder. Evalueringen viste ingen forskjell mellom gruppene.

Geir Hoff

Link PubMed

DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00807


Fant du det du lette etter?